انتخاب رشته اینترنتی
           انتخاب رشته دات کام
تخصصی ترین مرکز انتخاب رشته کنکور

برچسب: پرتو پزشکی

رشته پرتو پزشکی
تجربی
انتخاب رشته

رشته پرتو پزشکی

رشته پرتو پزشکی از زیر شاخه های رشته علوم پزشکی بوده که در این رشته به دانشجویان نحوه تصویر برداری از بدن برای تشخیص های