انتخاب رشته اینترنتی
           انتخاب رشته دات کام
تخصصی ترین مرکز انتخاب رشته کنکور

برچسب: مدیریت صنعتی

رشته مدیریت صنعتی
انسانی
انتخاب رشته

رشته مدیریت صنعتی

رشته مدیریت صنعتی از رشته های مورد نیاز کشور و شناور رشته های نظری میباشد ، به دانشجویان مدیریت صنعتی اصول فنی و تکنیکی، مالی