انتخاب رشته اینترنتی
           انتخاب رشته دات کام
تخصصی ترین مرکز انتخاب رشته کنکور

برچسب: مامایی

رشته مامایی
تجربی
انتخاب رشته

رشته مامایی

رشته مامایی از زیر مجموعه‌های‌ علوم پزشکی است‌ که‌ در زمینه‌های مختلف از جمله‌ مشاوره‌، آموزش‌، مراقبت‌، حمایت‌، درمانگری‌ و نیز تحقیقات‌ نقش بسیاری دارد.