انتخاب رشته اینترنتی
           انتخاب رشته دات کام
تخصصی ترین مرکز انتخاب رشته کنکور

برچسب: سهمیه های کنکور سراسری

سهمیه منطقه ای کنکور
مقالات انتخاب رشته
انتخاب رشته

سهمیه مناطق در کنکور

سهمیه مناطق در کنکور به چه صورت لحاظ می شود؟ در کنکور سراسری هر ساله متوجه تاثیر سهمیه ها بودیم و حتی شنیدیم که سهمیه