انتخاب رشته اینترنتی
           انتخاب رشته دات کام
تخصصی ترین مرکز انتخاب رشته کنکور

برچسب: سهمیه ایثارگران و جانبازان در کنکور

سهمیه جانبازان و ایثارگران
مقالات انتخاب رشته
انتخاب رشته

سهمیه ایثارگران و جانبازان در کنکور

سهمیه ایثارگران و جانبازان در کنکور سراسری به چه صورت لحاظ می شود؟ طبق مصوبه دولت برای همسران و فرزندان جانبازان زیر ۲۵ درصد و