انتخاب رشته اینترنتی
           انتخاب رشته دات کام
تخصصی ترین مرکز انتخاب رشته کنکور

برچسب: رشته میکروبیولوژی

رشته میکروبیولوژی
تجربی
انتخاب رشته

رشته میکروبیولوژی

رشته میکروبیولوژی از رشته علوم پایه بوده و در زمینه میکروارگانیسم ها و جلوگیری از ضررها و زیانهایی که میکروارگانیسم ها می توانند به حیات