انتخاب رشته اینترنتی
           انتخاب رشته دات کام
تخصصی ترین مرکز انتخاب رشته کنکور

برچسب: رشته مهندسی کامپیوتر

رشته مهندسی کامپیوتر
رشته ها
انتخاب رشته

رشته مهندسی کامپیوتر

رشته مهندسی کامپیوتر دارای دو بخش نرم افزار و سخت افزار بوده و در هر دوی آنها به ساخت و طراحی جزئیات رایانه میپردازند ،