انتخاب رشته اینترنتی
           انتخاب رشته دات کام
تخصصی ترین مرکز انتخاب رشته کنکور

برچسب: رشته مهندسی صنایع

رشته مهندسی صنایع
رشته ها
انتخاب رشته

رشته مهندسی صنایع

رشته مهندسی صنایع از زیر مجموعه های رشته ریاضی بوده و طراحی و بهبود فرآیندها در صنعت، مدیریت افراد و سایر امور مربوط به صنایع