انتخاب رشته اینترنتی
           انتخاب رشته دات کام
تخصصی ترین مرکز انتخاب رشته کنکور

برچسب: رشته مهندسی شهرسازی

رشته مهندسی شهرسازی
رشته ها
انتخاب رشته

رشته مهندسی شهرسازی

رشته مهندسی شهرسازی از زیر شاخه رشته های ریاضی بوده و به دانشجویان این رشته در زمینه طراحی و تنظیم فضا و سهولت عبور و