انتخاب رشته اینترنتی
           انتخاب رشته دات کام
تخصصی ترین مرکز انتخاب رشته کنکور

برچسب: رشته روانشناسی

رشته روانشناسی
انسانی
انتخاب رشته

رشته روانشناسی

رشته روانشناسی به بررسی فرایند های ذهنی و رفتار فردی پرداخته و به دانشجویان این رشته آموخته میشود که رفتار دیگران را مورد بررسی قرار