انتخاب رشته اینترنتی
           انتخاب رشته دات کام
تخصصی ترین مرکز انتخاب رشته کنکور

برچسب: رشته رادیولوژی

پرتوشناسی
تجربی
انتخاب رشته

رشته پرتو شناسی (رادیولوژی)

رشته پرتو شناسی (رادیولوژی) از رشته های پیراپزشکی بوده و به دانشجویان آموزش داده میشود که چگونه از دستگاه های تصویر برداری پزشکی استفاده کرده