انتخاب رشته اینترنتی
           انتخاب رشته دات کام
تخصصی ترین مرکز انتخاب رشته کنکور

برچسب: رشته جامعه شناسی

رشته جامعه شناسی
انسانی
انتخاب رشته

رشته جامعه شناسی

رشته جامعه شناسی از رشته های علوم انسانی بوده و به هنجارهای جامعه ، فرد و جمع در سطح جامعه و فعالیت های اجتماعی میپردازد