انتخاب رشته اینترنتی
           انتخاب رشته دات کام
تخصصی ترین مرکز انتخاب رشته کنکور

برچسب: رشته بینایی سنجی

بینایی سنجی
تجربی
انتخاب رشته

رشته بینایی سنجی

رشته بینایی سنجی (اپتومتری) طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی مراقبت اولیه چشم میباشد.این رشته کاملا مرتبط رشته چشم پزشکی بوده و شخص بیمار پس از