انتخاب رشته اینترنتی
           انتخاب رشته دات کام
تخصصی ترین مرکز انتخاب رشته کنکور

برچسب: رشته اعضای مصنوعی

رشته اعضای مصنوعی
تجربی
انتخاب رشته

رشته اعضای مصنوعی

رشته اعضای مصنوعی از رشته های پیراپزشکی بوده و در بخش توانبخشی قرار میگیرد ، در مقطع کارشناسی به دانشجویان این رشته ساخت پروتز بدن