انتخاب رشته اینترنتی
           انتخاب رشته دات کام
تخصصی ترین مرکز انتخاب رشته کنکور

برچسب: دانشگاه ایران

دانشگاه علوم پزشکی ایران
دانشگاه ها
انتخاب رشته

دانشگاه علوم پزشکی ایران

دانشگاه علوم پزشکی ایران با عنوان مرکز پزشکی شاهنشاهی در مرداد ۱۳۵۲ توسط عبدالحسین سمیعی تاسیس شد. در سال های اخیر دارای دستاورد های بسیاری