انتخاب رشته اینترنتی
           انتخاب رشته دات کام
تخصصی ترین مرکز انتخاب رشته کنکور

برچسب: حذف کنکور

حذف کنکور
مقالات انتخاب رشته
انتخاب رشته

حذف کنکور ۱۴۰۱

آیا حذف کنکور ۱۴۰۱ به بعد تصویب خواهد شد؟ حذف کنکور با چه تبعاتی روبه رو خواهد شد؟ طرح های جایگزین کنکور چه خواهند بود؟