انتخاب رشته اینترنتی
           انتخاب رشته دات کام
تخصصی ترین مرکز انتخاب رشته کنکور

برچسب: حذف کنکور 1401

حذف کنکور
مقالات انتخاب رشته
انتخاب رشته

حذف کنکور ۱۴۰۱

آیا حذف کنکور ۱۴۰۱ به بعد تصویب خواهد شد؟ حذف کنکور با چه تبعاتی روبه رو خواهد شد؟ طرح های جایگزین کنکور چه خواهند بود؟