انتخاب رشته اینترنتی
           انتخاب رشته دات کام
تخصصی ترین مرکز انتخاب رشته کنکور

دسته: تجربی

رشته مدیریت بازرگانی
انسانی
انتخاب رشته

رشته مدیریت بازرگانی

رشته مدیریت بازرگانی یکی از رشته های شناور رشته های تجربی ، ریاضی و تجربی است و هدف اصلی این رشته آن است که آموزش

رشته فیزیوتراپی
تجربی
انتخاب رشته

رشته فیزیوتراپی

رشته فیزیوتراپی که با عنوان طب فیزیکی شناخته شده بر خلاف رشته های دیگر شاخه ی پزشکی که از داروها و مواد شیمیایی استفاده می

هوشبری
تجربی
انتخاب رشته

رشته هوشبری

رشته هوشبری از شاخه های پیراپزشکی است و دانشجویان در طول دوره تحصیل در رشته هوشبری با تجهیزات و ابزار مورد استفاده در مراقبت از بیماران بیهوش

رشته زبان و ادبیات انگلیسی
انسانی
انتخاب رشته

رشته زبان و ادبیات انگلیسی

رشته زبان و ادبیات انگلیسی از رشته های پرطرفدار بین افراد جامعه بوده که از همه رشته میتوانند در کنکور جداگانه زبان انگلیسی شرکت کنند

رشته مهندسی کشاورزی
تجربی
انتخاب رشته

رشته مهندسی کشاورزی

رشته مهندسی کشاورزی از رشته های مرتبط با گیاهان بوده و دانشجویان این رشته بعد از فارغ التحصیلی در این رشته علم ، دانش و

زشته زیست شناسی
تجربی
انتخاب رشته

رشته زیست شناسی

رشته زیست شناسی از رشت های تجربی بوده و دانشجوی این رشته درباره تمام موجودات زنده ، فعل و انفعالات آنها ، فرایند های شیمیایی

پرتوشناسی
تجربی
انتخاب رشته

رشته پرتو شناسی (رادیولوژی)

رشته پرتو شناسی (رادیولوژی) از رشته های پیراپزشکی بوده و به دانشجویان آموزش داده میشود که چگونه از دستگاه های تصویر برداری پزشکی استفاده کرده

رشته اعضای مصنوعی
تجربی
انتخاب رشته

رشته اعضای مصنوعی

رشته اعضای مصنوعی از رشته های پیراپزشکی بوده و در بخش توانبخشی قرار میگیرد ، در مقطع کارشناسی به دانشجویان این رشته ساخت پروتز بدن

رشته میکروبیولوژی
تجربی
انتخاب رشته

رشته میکروبیولوژی

رشته میکروبیولوژی از رشته علوم پایه بوده و در زمینه میکروارگانیسم ها و جلوگیری از ضررها و زیانهایی که میکروارگانیسم ها می توانند به حیات

رشته فیزیک
تجربی
انتخاب رشته

رشته فیزیک

رشته فیزیک ازجمله رشته هایی است که از دو گروه ریاضی و تجربی می توان به آن در دانشگاه ورود پیدا کرد ، ازجمله علوم

رشته علوم ورزشی
انسانی
انتخاب رشته

رشته حسابداری

رشته حسابداری از جمله رشته های شناور بوده و دانش آموزان فارغ التحصیل در ۳ رشته نظری میتوانند در این رشته ادامه تحصیل دهند ،

رشته روانشناسی
انسانی
انتخاب رشته

رشته روانشناسی

رشته روانشناسی به بررسی فرایند های ذهنی و رفتار فردی پرداخته و به دانشجویان این رشته آموخته میشود که رفتار دیگران را مورد بررسی قرار