انتخاب رشته اینترنتی
           انتخاب رشته دات کام
تخصصی ترین مرکز انتخاب رشته کنکور

دسته: انسانی

رشته مدیریت بازرگانی
انسانی
انتخاب رشته

رشته مدیریت بازرگانی

رشته مدیریت بازرگانی یکی از رشته های شناور رشته های تجربی ، ریاضی و تجربی است و هدف اصلی این رشته آن است که آموزش

رشته زبان و ادبیات انگلیسی
انسانی
انتخاب رشته

رشته زبان و ادبیات انگلیسی

رشته زبان و ادبیات انگلیسی از رشته های پرطرفدار بین افراد جامعه بوده که از همه رشته میتوانند در کنکور جداگانه زبان انگلیسی شرکت کنند

رشته تربیت بدنی
انسانی
انتخاب رشته

رشته تربیت بدنی

رشته تربیت بدنی از رشته های علوم انسانی بوده و در این رشته اطلاعات زیادی در زمینه جسمی و فیزیولوژی بدن انسان به دانشجویان این

رشته زبان و ادبیات عربی
انسانی
انتخاب رشته

رشته زبان و ادبیات عربی

رشته زبان و ادبیات عربی از رشته های خوب علوم انسانی بوده و در سال های اخیر جایگاه بهتری پیدا کرده و در این رشته

رشته جامعه شناسی
انسانی
انتخاب رشته

رشته جامعه شناسی

رشته جامعه شناسی از رشته های علوم انسانی بوده و به هنجارهای جامعه ، فرد و جمع در سطح جامعه و فعالیت های اجتماعی میپردازد

آموزش کودکان استثنایی
انسانی
انتخاب رشته

رشته آموزش کودکان استثنایی

رشته آموزش کودکان استثنایی از زیرمجوعه علوم انسانی بوده و در این رشته به دانشجویان نکات تربیت و آموزش و کمک برای به حداکثر رساندن

رشته فلسفه
انسانی
انتخاب رشته

رشته فلسفه

رشته فلسفه از رشته های نسبتا پرطرفدار بین داوطلبان رشته انسانی بود و در دانشگاه ها به دانشجویان از فلسفه یونان باستان تا تاریخ و

رشته علوم ورزشی
انسانی
انتخاب رشته

رشته علوم ورزشی

رشته علوم ورزشی از رشته های علوم انسانی بوده و در زمینه توانبخشی و بهسازی جسمی و روانی به دانشجویان آموزش داده می شود ،

رشته اقتصاد
انسانی
انتخاب رشته

رشته اقتصاد

رشته اقتصاد از رشته های خوب علوم انسانی بوده و در طول تحصیل به دنشجویان این رشته بنای مادیت و سرمایه گذاری درست و تجزیه

رشته مدیریت مالی
انسانی
انتخاب رشته

رشته مدیریت دولتی

رشته مدیریت دولتی از رشته های علوم انسانی بوده و به دانشجویان این رشته شیوه مدیریت ، رهبری ، فن بیان قوی ، تجزیه و

رشته علوم تربیتی
انسانی
انتخاب رشته

رشته علوم تربیتی

رشته علوم تربیتی از رشته های علوم انسانی بوده و به دانشجویان در طول دروه تحصیل روش های آموزش و تدریس افراد آموزش داده میشود

رشته مشاوره
انسانی
انتخاب رشته

رشته مشاوره

رشته مشاوره از رشته های علوم انسانی بوده و از لحاظ موقعیت تحصیلی و شغلی مثل رشته روانشناسی برای سلامت روان تلاش میکنند . مشاوره