انتخاب رشته اینترنتی
           انتخاب رشته دات کام
تخصصی ترین مرکز انتخاب رشته کنکور

روز: خرداد ۳۱, ۱۳۹۹ (فرمت تاریخ بایگانی روزانه)

دانشگاه شهید رجایی
دانشگاه ها
انتخاب رشته

دانشگاه شهید رجایی(تهران)

دانشگاه شهید رجایی(تهران) در سال ۱۳۵۹ در تهران تاسیس شد و در چند سال اخیر تحت نظارت دانشگاه علوم تحقیقات تهران قرار گرفته و مسئول

رشته تربیت بدنی
انسانی
انتخاب رشته

رشته تربیت بدنی

رشته تربیت بدنی از رشته های علوم انسانی بوده و در این رشته اطلاعات زیادی در زمینه جسمی و فیزیولوژی بدن انسان به دانشجویان این