انتخاب رشته اینترنتی
           انتخاب رشته دات کام
تخصصی ترین مرکز انتخاب رشته کنکور

Day: خرداد 26, 1399

رشته میکروبیولوژی
تجربی
انتخاب رشته

رشته میکروبیولوژی

رشته میکروبیولوژی از رشته علوم پایه بوده و در زمینه میکروارگانیسم ها و جلوگیری از ضررها و زیانهایی که میکروارگانیسم ها می توانند به حیات

رشته زبان و ادبیات عربی
انسانی
انتخاب رشته

رشته زبان و ادبیات عربی

رشته زبان و ادبیات عربی از رشته های خوب علوم انسانی بوده و در سال های اخیر جایگاه بهتری پیدا کرده و در این رشته

رشته جامعه شناسی
انسانی
انتخاب رشته

رشته جامعه شناسی

رشته جامعه شناسی از رشته های علوم انسانی بوده و به هنجارهای جامعه ، فرد و جمع در سطح جامعه و فعالیت های اجتماعی میپردازد

آموزش کودکان استثنایی
انسانی
انتخاب رشته

رشته آموزش کودکان استثنایی

رشته آموزش کودکان استثنایی از زیرمجوعه علوم انسانی بوده و در این رشته به دانشجویان نکات تربیت و آموزش و کمک برای به حداکثر رساندن

رشته فلسفه
انسانی
انتخاب رشته

رشته فلسفه

رشته فلسفه از رشته های نسبتا پرطرفدار بین داوطلبان رشته انسانی بود و در دانشگاه ها به دانشجویان از فلسفه یونان باستان تا تاریخ و