انتخاب رشته اینترنتی
           انتخاب رشته دات کام
تخصصی ترین مرکز انتخاب رشته کنکور

روز: خرداد ۲۵, ۱۳۹۹

رشته علوم ورزشی
انسانی
انتخاب رشته

رشته علوم ورزشی

رشته علوم ورزشی از رشته های علوم انسانی بوده و در زمینه توانبخشی و بهسازی جسمی و روانی به دانشجویان آموزش داده می شود ،

رشته اقتصاد
انسانی
انتخاب رشته

رشته اقتصاد

رشته اقتصاد از رشته های خوب علوم انسانی بوده و در طول تحصیل به دنشجویان این رشته بنای مادیت و سرمایه گذاری درست و تجزیه

رشته مدیریت مالی
انسانی
انتخاب رشته

رشته مدیریت دولتی

رشته مدیریت دولتی از رشته های علوم انسانی بوده و به دانشجویان این رشته شیوه مدیریت ، رهبری ، فن بیان قوی ، تجزیه و

رشته علوم تربیتی
انسانی
انتخاب رشته

رشته علوم تربیتی

رشته علوم تربیتی از رشته های علوم انسانی بوده و به دانشجویان در طول دروه تحصیل روش های آموزش و تدریس افراد آموزش داده میشود

رشته مشاوره
انسانی
انتخاب رشته

رشته مشاوره

رشته مشاوره از رشته های علوم انسانی بوده و از لحاظ موقعیت تحصیلی و شغلی مثل رشته روانشناسی برای سلامت روان تلاش میکنند . مشاوره

رشته زبان و ادبیات فارسی
انسانی
انتخاب رشته

رشته ادبیات فارسی

رشته ادبیات فارسی در دانشگاه از طریق کنکور سراسری انسانی دانشجو میپذیرد و طی سال های تحصیل به دانشجویان این رشته ادبیات و زبان فارسی