انتخاب رشته اینترنتی
           انتخاب رشته دات کام
تخصصی ترین مرکز انتخاب رشته کنکور

روز: خرداد ۲۲, ۱۳۹۹

رشته مهندسی شهرسازی
رشته ها
انتخاب رشته

رشته مهندسی شهرسازی

رشته مهندسی شهرسازی از زیر شاخه رشته های ریاضی بوده و به دانشجویان این رشته در زمینه طراحی و تنظیم فضا و سهولت عبور و

رشته مهندسی نفت
رشته ها
انتخاب رشته

رشته مهندسی نفت

رشته مهندسی نفت از رشته های پرمتقاضی علوم ریاضی بوده و راه های کشف ، استخراج و تبدیل آن به نفت ، گاز و ترکیبات