انتخاب رشته اینترنتی
           انتخاب رشته دات کام
تخصصی ترین مرکز انتخاب رشته کنکور
کنکور 1400 نظام جدید

کنکور ۱۴۰۰ نظام جدید

فهرست مطالب

در این مقاله قصد داریم در رابطه با کنکور ۱۴۰۰ نظام جدید اطلاعاتی را در اختیارتان قرار دهیم .

کنکور ۱۴۰۰ اولین کنکوری خواهد بود که صرفا بر اساس نظام آموزشی ۶-۳-۳ برگزار می گردد.

بنابراین کنکور ۱۴۰۰ ، برای داوطلبین نظام قدیم اجرایی نخواهد بود.

 همه داوطلبان باید دروس پایه دهم ، یازدهم و دوازدهم را به عنوان منبع درسی برای برنامه ریزی کنکور ۱۴۰۰ در نظر گرفته و مطالعه نمایند .

کنکور ۱۴۰۰ نظام جدید تجربی

درصد بالایی از شرکت کنندگان کنکور ۱۴۰۰ نظام جدید را داوطلبان گروه آزمایشی تشکیل می دهند .

رشته تجربی دارای ۵ زیر گروه آزمایشی بوده که در زیر ضرایب مربوط به هر زیر گروه را مشاهده می کنید .

زیر گروهزمین شناسیریاضیزیست شناسیفیزیکشیمی
زیر گروه ۱۰۲۴۲۳
زیر گروه ۲۱۳۴۲۴
زیر گروه ۳۴۳۲۲۲
زیر گروه ۴۱۴۲۳۲
زیر گروه ۵۱۳۲۲۲

برخی از رشته های مربوط به هر زیر گروه به شرح زیر است :

 • زیر گروه ۱ : پزشکی ، دامپزشکی ، دندانپزشکی ، بیوتکنولوژی ، اتاق عمل ، بهداشت مواد غذایی ، اعضای مصنوعی ،بهداشت و بازرسی گوشت ، بینایی سنجی ، پرستاری ، مامایی ، هوشبری ، ساخت پروتز های دندانی ، کاردانی دامپزشکی ، کاردانی علوم آزمایشگاهی ، کاردانی فوریت های پزشکی و…
 • زیر گروه ۲ :  داروسازی ، دبیری شیمی ، شیمی کاربردی و محض ، کاردانی شیمی ناوبری و فرماندهی کشتی ، کاردانی شیمی کاربردی .
 • زیر گروه ۳ : زمین شناسی ، دبیری زمین
 • زیر گروه ۴ : هوانوردی ، ناوبری هوایی  ، خلبانی ، حسابداری ، مدیریت ( تمام گرایش ها ) ، علوم اقتصادی ،  معارف و علوم سیاسی ، الهیات و معارف اسلامی ، معارف اسلامی و مدیریت ، مدیریت امور بانکی ، امورگمرکی ، حسابداری ، اقتصادنظری ، فلسفه ، اقتصاد حمل و نقل ، علوم اقتصادی ، اقتصاد صنعتی ، معارف اسلامی و حقوق ، معارف اسلامی و …
 • زیرگروه ۵ : تکنولوژی تولیدات گیاهی ، تکنولوژی تولیدات دامی ، تکنولوژی جنگل داری ، تکنولوژی شیلات ، تکنولوژی چوب ، تکنولوژی مرتع و آبخیز داری ،  تکنولوژی محیط زسیت ، مهندسی کشاورزی ، مهندسی فضای سبز ، کتابداری در شاخه ی پزشکی ، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ، تربیت بدنی و علوم ورزشی ، روابط سیاسی ، علوم سیاسی ، مددکاری اجتماعی ، علوم سیاسی(گرایش امنیت ملی) ، علوم اسلامی ، کارشناسی خبر نگاری و …

کنکور ۱۴۰۰ نظام جدید ریاضی

یکی دیگر از رشته های پرطرفدار در میان رشته های کنکو.ر سراسری رشته های مربوط به علوم ریاضی و فنی است .

رشته ریاضی دارای ۳ زیر گروه آزمایشی بوده که در زیر ضرایب مربوط به هر زیر گروه را مشاهده می کنید .

زیرگروهریاضیفیزیکشیمی
زیر گروه ۱۴۳۲
زیر گروه ۲۴۳۳
زیر گروه ۳۳۲۳

برخی از رشته های مربوط به هر زیر گروه به شرح زیر است :

 • زیرگروه ۱ : دکتری پیوسته بیوتکنولوژی ، دکتری پیوسته فیزیک ، مقطع کارشناسی آمار و سنجش آموزشی  ، آمار ، آموزش ابتدایی ، آموزش ریاضی ، آموزش علوم ورزشی ، آموزش فیزیک ، آموزش کودکان استثنایی ، ادیان و مذاهب ، اقتصاد ، الکترونیک و مخابرات دریایی ، امنیت اطلاعات ، امنیت اقتصادی ، امنیت بین‌الملل ، امنیت نرم ، ایمنی صنعتی ، پژوهشگری امنیت ، مهندسی انرژی ، مهندسی برق ، مهندسی بهره برداری را ه آهن ، مهندسی پزشکی ، مهندسی تعمیر و نگهداری هواپیما ، مهندسی حمل و نقل ریلی ، مهندسی خط و سازه های ریلی ، مهندسی دریا ، مهندسی دریانوردی ، مهندسی راه آهن ، مهندسی ساخت و تولید ، مهندسی شهرسازی ، مهندسی صنایع ، مهندسی عمران ، مهندسی کامپیوتر ، مهندسی کشتی ، مهندسی ماشین‌ آلات دریایی ، مهندسی ماشین‌ های ریلی ، مهندسی ماشین ‌های صنایع غذایی ، مهندسی معماری ، مهندسی مکانیک ، مهندسی مکانیک بیوسیستم ( کشاورزی ) ، مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی ، مهندسی مواد و متالورژی ، مهندسی نساجی ، مهندسی نقشه‌برداری ، مهندسی هوافضا
 • زیرگروه ۲ :  شیمی کاربردی ، شیمی محض ، مهندسی ایمنی ، مهندسی پلیمر ، مهندسی شیمی ، مهندسی معدن، مهندسی نفت
 • زیر گروه ۳ : کاردانی الکترونیک هواپیمایی ، کاردانی اویونیک هواپیما ، کاردانی پالایش گاز ، کاردانی شهرسازی ، کاردانی فنی برق ، کاردانی فنی جوشکاری ، کاردانی فنی صنایع ، کاردانی فنی صنایع شیمیایی ، کاردانی فنی عمران ، کاردانی فنی عملیات پتروشیمی ، کاردانی فنی معدن ، کاردانی فنی مکانیک ، کاردانی نقشه ‌برداری

کنکور ۱۴۰۰ نظام جدید انسانی

رشته انسانی نیز جز سه رشته ی پرطرفدار و پرمتقاضی است . در این قسمت نیز به بررسی زیر گروه های رشته ی انسانی خواهیم پرداخت.

رشته انسانی دارای ۵ زیر گروه آزمایشی بوده که در زیر ضرایب مربوط به هر زیر گروه را مشاهده می کنید .

زیرگروهریاضیاقتصادفارسیعربیتاریخ و جغرافیاعلوم اجتماعیفلسفه و منطقروان شناسی
زیر گروه ۱۲۱۴۴۱۱۳۱
زیر گروه ۲۴۲۲۱۱۳۱۲
زیر گروه ۳۴۳۲۱۱۲۱۱
زیر گروه ۴۳۲۲۱۳۲۲۳
زیر گروه ۵۳۲۲۱۱۳۲۳

برخی از رشته های مربوط به هر زیر گروه به شرح زیر است :

 • زیرگروه ۱ : زبان و اد‌بیات فارسی ، د‌بیری زبان و اد‌بیات فارسی ، زبان و اد‌بیات عرب ، د‌بیری زبان و اد‌بیات عرب ، مترجمی زبان عربی ، اد‌بیات و زبان عربی ، الهیات و معارف اسلامی ، د‌بیری الهیات و معارف اسلامی ، د‌بیری علوم د‌ینی ، کارشناسی تربیت مربی عقید‌تی و سیاسی ، کارد‌انی تربیت معلم قرآن ، علوم اسلامی ، علوم قرآنی ، معارف اسلامی و حقوق ، الهیات و معارف اسلامی و ارشاد‌ ، علوم د‌ینی و معارف اسلامی ، فقه و حقوق حنفی ، فقه و حقوق امامی ، فقه و حقوق شافعی ، فقه و حقوق اسلامی ، علوم قرآن و حد‌یث ، معارف اسلامی و علوم سیاسی ، معارف اسلامی و الهیات ، حقوق ، علوم قضایی ، کارشناس فقه ، کارد‌انی امور حقوقی و کنسولی ، پلیس قضایی ، حکمت اسلامی و فلسفه ، فلسفه
 • زیرگروه ۲ :  علوم اجتماعی ، د‌بیری علوم اجتماعی ، علوم ارتباطات اجتماعی ، مد‌د‌کاری اجتماعی ، خبرنگاری ( گرایش علوم  اجتماعی ، فرهنگی و هنری )
 • زیر گروه ۳ : مد‌یریت فرهنگی هنری ، مد‌یریت امور بانکی ، علوم اقتصاد‌ی ، ‌ کارشناسی خبرنگاری ، بانکد‌اری ،امور بانکی ، مد‌یریت بیمه ، کارد‌انی امور مالی و مالیاتی ، امور گمرکی ، کارد‌انی امور گمرکی ،‌ کارد‌انی حسابد‌اری ، کارد‌انی امور بیمه ،مد‌یریت ، مد‌یریت د‌ولتی ، مد‌یریت جهانگرد‌ی ، مد‌یریت مسافرتی و جهانگرد‌ی ، کارد‌انی مد‌یریت صنعتی ، فلسفه ، اقتصاد‌ حمل و نقل ، اقتصاد‌ صنعتی ، کارد‌انی علمی- کاربرد‌ی صنایع چاپ ، حسابد‌اری ، کارد‌انی مد‌یریت بازرگانی ، مد‌یریت بیمه اکو ، خد‌مات امور اد‌اری ، مد‌یریت و کمیسر د‌ریایی ، کارد‌انی امور د‌فتری ، کارشناسی تولید‌ سیما ، مد‌یریت بانکد‌اری
 • زیر گروه ۴ : روابط سیاسی ، علوم سیاسی ، علوم سیاسی ( امنیت ملی ) ، اطلاعات و ضد‌ اطلاعات ، کارد‌انی عملیات کشوری ، اطلاعات نظامی ، علوم انتظامی ، جغرافیای سیاسی ، نظامی ، جغرافیا ، تاریخ ، د‌بیری جغرافیا ، د‌بیری تاریخ ، باستان شناسی
 • زیرگروه ۵ : وانشناسی ، علوم تربیتی ، راهنمایی و مشاوره ، مطالعات خانواد‌ه ، کتابد‌اری ، د‌بیری تربیت بد‌نی و علوم ورزشی ،‌ کارد‌انی تربیت بد‌نی و علوم ورزشی

کنکور ۱۴۰۰ نظام جدید مشاوره

در صورت داشتن هر گونه پرسش در رابطه با کنکور ۱۴۰۰ نظام جدید با ما در ارتباط باشید .

راه های ارتباطی ما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سایر نوشته ها