انتخاب رشته اینترنتی
           انتخاب رشته دات کام
تخصصی ترین مرکز انتخاب رشته کنکور
کنکور تجربی 1401

کنکور تجربی ۱۴۰۱

فهرست مطالب

صفر تا صد کنکور تجربی ۱۴۰۱

تعداد سوالات عمومی کنکور تجربی و مدت زمان پاسخگویی به هر درس

با شروع کنکور و دریافت دفترچه عمومی اولین گام در کنکور سراسری آغاز خواهد شد.

هر داوطلب در مدت زمان ۷۵ دقیقه می تواند نسبت به پاسخ گویی دروس عمومی اقدام کند.

این دفترچه شامل ۱۰۰ سوال و دروس زبان و ادبیات فارسی، عربی، فرهنگ و معارف اسلامی و زبان خارجی می باشد.

لازم به ذکر است داوطلبانی که در زمان ثبت نام بند ۲۵ و ۳۸ که مربوط به سوالاتی غیر از اسلام (زرتشت، کلیمی،مسیحی) و سوالاتی غیر از زبان انگلیسی( فرانسه، ایتالیایی، آلمانی و روسی) می باشد را علامت زده اند می توانند در همین زمان مشخص شده به سوالات پاسخ دهند.

ردیفعنوان درستعداد سوالاز سوالتا سوالمدت زمان پاسخگویی بر اساس دقیقهمیانگین زمان برای پاسخ برای هر سوال به ثانیه
۱زبان و ادبیات فارسی۲۵۱۲۵۱۸ دقیقه۴۲ ثانیه
۲عربی۲۵۲۶۵۰۲۰ دقیقه۴۸ ثانیه
۳دین و زندگی۲۵۵۱۷۵۱۷ دقیقه۴۲ ثانیه
۴زبان انگلیسی۲۵۷۶۱۰۰۲۰ دقیقه۴۸ ثانیه

تعداد سوالات اختصاصی کنکور تجربی و مدت زمان پاسخگویی به هر درس

داوطلبان کنکور تجربی در کنکور موظف به پاسخ گویی سوالات دفترچه شماره ۲ ( دفترچه سوالات اختصاصی ) می باشند.

این دفترچه شامل دروس اختصاصی زمین شناسی، ریاضی، زیست،فیزیک و شیمی می باشد.

سوالات این دفترچه ۱۷۰ سوال می باشد و زمان اختصاص یافته به مجموعه سوالات این دروس ۱۷۵ دقیقه خواهد بود.

ردیفعنوان درستعداد سوالاز سوالتا سوالمدت زمان پاسخگویی بر اساس دقیقهمیانگین زمان برای پاسخ برای هر سوال به ثانیه
۱زمین شناسی۲۵۱۰۱۱۲۵۲۰ دقیقه۴۸ ثانیه
۲ریاضی۳۰۱۲۶۱۵۵۴۷ دقیقه۹۶ ثانیه
۳زیست شناسی۵۰۱۵۶۲۰۵۳۶ دقیقه۴۲ ثانیه
۴فیزیک۳۰۲۰۶۲۳۵۳۷ دقیقه۷۲ ثانیه
۵شیمی۳۵۲۳۶۲۷۰۳۵ دقیقه۶۰ ثانیه
۶بهیاری۵۰۲۷۱۳۲۰۳۰ دقیقه۳۶ ثانیه

بودجه بندی زیست شناسی کنکور تجربی ۱۴۰۱

 • تعداد کل سوالات زیست شناسی در کنکور : ۵۰ سوال
 • مدت زمان تقریبی پاسخگویی به سوالات زیست شناسی : ۳۶ دقیقه

بودجه بندی زیست شناسی دهم کنکور تجربی ۱۴۰۱

مبحثتعداد سوالات
زیست جانوری ترکیبی۵
زیست گیاهی۶
فصل دوم : گوارش و جذب مواد۲
فصل سوم : تبادلات گازی۰
فصل چهارم : گردش مواد در بدن۴
فصل پنجم : تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد۱

بودجه بندی زیست شناسی یازدهم کنکور تجربی ۱۴۰۱

مبحثتعداد سوالات
فصل اول : تنظیم عصبی۱
فصل دوم : حواس۱
فصل سوم : دستگاه حرکتی۲
فصل چهارم : تنظیم شیمیایی۱
فصل پنجم : ایمنی۲
فصل ششم : تقسیم یاخته۰
فصل هفتم : تولید مثل۳

بودجه بندی زیست شناسی دوازدهم کنکور تجربی ۱۴۰۱

مبحثتعداد سوالات
فصل اول : مولکول های اطلاعاتی۲
فصل دوم : جریان اطلاعات در یاخته ها۳
فصل سوم : انتقال اطلاعات در نسل ها۵
فصل چهارم : تغییر در اطلاعات وراثتی۲
فصل پنجم : از ماده به انرژی۳
فصل ششم : از انرژی به ماده۲
فصل هفتم : فناوری های نوین زیستی۱
فصل هشتم : رفتارهای جانوران۱
عنوان مبحث ترکیبیتعداد سوالات در کنکور
زیست گیاهی ترکیبی۱۱
ژنتیک سلولی و مولکولی۱۴
انسان و جانوری۲۵
جانوری۷
زیست گیاهی دهم۲
زیست گیاهی یازدهم۴
زیست گیاهی دوازدهم۲

بودجه بندی ریاضی کنکور تجربی ۱۴۰۱

 • تعداد کل سوالات ریاضی در کنکور : ۳۰ سوال
 • مدت زمان تقریبی پاسخگویی به سوالات ریاضی : ۴۷ دقیقه
عنوان فصلتعداد تست در کنکور
مشتق۲
کاربرد مشتق۳
حد و پیوستگی۳
تابع۴
معادله و نامعادله۲
آمار۰
احتمال۲
ترکیبیات۲
مثلثات۴
لگاریتم و توابع نمایی۲
مجموعه و دنباله۰
توان های گویا۱
هندسه۲
مقاطع مخروطی۱
هندسه مختصاتی۲
پایه تحصیلیتعداد سوالات
ریاضی دهم۴
ریاضی یازدهم۱۵
ریاضی دوازدهم۱۱

بودجه بندی فیزیک کنکور تجربی ۱۴۰۱

 • تعداد کل سوالات فیزیک در کنکور : ۳۰ سوال
 • مدت زمان تقریبی پاسخگویی به سوالات فیزیک : ۳۷ دقیقه

بودجه بندی فیزیک دهم کنکور تجربی ۱۴۰۱

عنوان فصلتعداد تست در کنکور
فیزیک و اندازه گیری۱
کار انرژی توان۱
ویژگی های فیزیکی مواد۲
دما گرما قانون گازها۲

بودجه بندی فیزیک یازدهم کنکور تجربی ۱۴۰۱

عنوان فصلتعداد تست در کنکور
الکتریسته ساکن۴
جریان الکتریکی۴
مغناطیس و القا۲

بودجه بندی فیزیک دوازدهم کنکور تجربی ۱۴۰۱

عنوان فصلتعداد تست در کنکور
حرکت بر خط راست۴
دینامیک۳
نوسان و امواج۴
آشنایی با فیزیک اتمی و هسته ای۳
پایه تحصیلیتعداد سوالات در کنکور
فیزیک دهم۶
فیزیک یازدهم۱۰
فیزیک دوازدهم۱۴

بودجه بندی شیمی کنکور تجربی ۱۴۰۱

 • تعداد کل سوالات شیمی در کنکور : ۳۵ سوال
 • مدت زمان تقریبی پاسخگویی به سوالات شیمی : ۳۵ دقیقه
عنوان مبحثتعداد تست
آرایش الکترونی و جدول دوره ای۵
نام گذاری – فرمول نویسی – ساختار لوویس۱
استوکیومتری واکنش ها۴
شیمی آلی۵
ترموشیمی۴
اسید و باز۴
سینتیک۲
تعادل۲
الکتروشیمی۳
جامدهای بلوری۲
محلول ها۲
پایه تحصیلیتعداد سوالات در کنکور
شیمی دهم۱۲
شیمی یازدهم۱۱
شیمی دوازدهم۱۲

بودجه بندی ادبیات فارسی کنکور۱۴۰۱

 • تعداد کل سوالات ادبیات فارسی در کنکور : ۲۵ سوال
 • مدت زمان تقریبی پاسخگویی به سوالات ادبیات فارسی : ۱۸ دقیقه
مبحثتعداد تست در کنکور
معنی لغت۳
املا۳
حفظ شعر۱
دستور زبان۵
آرایه ادبی۴
قرابت معنایی۹

بودجه بندی دین و زندگی کنکور ۱۴۰۱

 • تعداد کل سوالات دین و زندگی در کنکور : ۲۵ سوال
 • مدت زمان تقریبی پاسخگویی به سوالات دین و زندگی : ۱۸ دقیقه

بودجه بندی دین و زندگی پایه دهم کنکور ۱۴۰۱

عنوان درستعداد تست در کنکور
درس اول۰
درس دوم۲
درس سوم۱
درس چهارم۰
درس پنجم۱
درس ششم۱
درس هفتم۱
درس هشتم۱
درس نهم۰
درس دهم۰
درس یازدهم۱
درس دوازدهم۱

بودجه بندی دین و زندگی یازدهم کنکور ۱۴۰۱

عنوان درستعداد تست در کنکور
درس اول۰
درس دوم۱
درس سوم۱
درس چهارم۱
درس پنجم۰
درس ششم۱
درس هفتم۱
درس هشتم۰
درس نهم۲
درس دهم۱
درس یازدهم۰
درس دوازدهم۱

بودجه بندی دین و زندگی پایه دوازدهم کنکور ۱۴۰۱

عنوان درستعداد تست در کنکور
درس اول۰
درس دوم۱
درس سوم۱
درس چهارم۱
درس پنجم۰
درس ششم۱
درس هفتم۱
درس هشتم۰
درس نهم۲
درس دهم۱
درس یازدهم۰
درس دوازدهم۱
پایه تحصیلیتعداد سوالات در کنکور
دین و زندگی دهم۹
دین و زندگی یازدهم۹
دین و زندگی دوازدهم۷

بودجه بندی عربی کنکور ۱۴۰۱

 • تعداد کل سوالات عربی در کنکور : ۲۵ سوال
 • مدت زمان تقریبی پاسخگویی به سوالات عربی : ۲۰ دقیقه
عنوان مبحثتعداد تست در کنکور
ترجمه و تعریب۱۰
درک مطلب۴
تحلیل صرفی۳
اعراب گذاری۱
لغت۲
قواعد۵

بودجه بندی زبان انگلیسی کنکور ۱۴۰۱

 • تعداد کل سوالات زبان انگلیسی در کنکور : ۲۵ سوال
 • مدت زمان تقریبی پاسخگویی به سوالات زبان انگلیسی :۱۸ دقیقه
مبحثتعداد سوالات
واژگان۸
گرامر۴
Cloze Test۵
درک مطلب (Reading)۸

ضرایب دروس کنکور ۱۴۰۱ تجربی

عنوان درسزیر گروه ۱زیر گروه ۲زیر گروه ۳زیر گروه ۴زیر گروه ۵
زمین شناسی۰۱۴۱۱
ریاضی۲۳۳۴۳
زیست شناسی۴۴۲۲۲
فیزیک۲۲۲۳۲
شیمی۳۴۲۲۲

زیرگروه رشته تجربی

زیرگروه های رشته تجربی شامل ۵ گروه می باشد که هر کدام از درس ها در گروه ها ضریب متفاوتی دارند که در اینجا برای شما به طور کامل در مورد زیر گروه ها و ضرایب توضیح می دهیم.

سوالی که ذهن اکثر داوطلبان را به خود مشغول کرده است این است که در کدام رشته شانس قبولی بیشتری دارم؟

برای پاسخ به این سوال باید گفت داوطلبانی که در هنگام اعلام نتایج اولیه مجاز به انتخاب رشته می شوند با توجه به تراز قبولی در هر زیر گروه می توانند اقدام به انتخاب رشته نمایند.

با توجه به رقابتی که بین داوطلبان تجربی وجود دارد برای موفقیت در ماراتن کنکور، اطلاع از ضریب دروس در هر زیر گروه در برنامه ریزی و انتخاب رشته بسیار اهمیت خواهد داشت.

از آنجایی که ضریب دروس در هر زیر گروه متفاوت می باشد با اطلاع از ضریب مشخص شده شانس قبولی در رشته مورد نظر دو چندان خواهد شد.

زیر گروه های رشته تجربی
زیر گروه های رشته تجربی

زیرگروه یک رشته تجربی

زیرگروه یک رشته تجربی در سه مقطع کاردانی، کارشناسی و دکترا رشته های بسیاری دارد که شامل :

رشته های مقطع کاردانی :

 • کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی
 • کاردانی اتاق عمل
 • کاردانی بهورزی
 • کاردانی تکنسین پروتزهای دندانی
 • کاردانی تکنسین سلامت دهان
 • کاردانی تکنولوژی پرتودرمانی
 • کاردانی تکنولوژی رادیولوژی دهان – فک و صورت
 • کاردانی دامپزشکی
 • کاردانی علوم آزمایشگاهی
 • کاردانی فوریت های پزشکی
 • کاردانی مامایی
 • کاردانی هوشبری

رشته های مقطع کارشناسی :

رشته های مقطع دکترا

زیرگروه دو رشته تجربی

زیرگروه دو رشته تجربی در سه مقطع کاردانی، کارشناسی و دکترا رشته های بسیاری دارد که شامل :

رشته های مقطع کاردانی

 • رشته های مقطع کاردانی زیر گروه دو تجربی شامل رشته های
 • کاردانی بهداشت حرفه ای
 • کاردانی بهداشت عمومی (گرایش های بهداشت خانواده)
 • کاردانی بهداشت محیط
 • کاردانی شیمی آزمایشگاهی می باشد.

رشته های مقطع کارشناسی

 • رشته های مقطع کارشناسی زیر گروه دو رشته تجربی شامل
 • رشته های آموزش شیمی
 • بهداشت عمومی
 • بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها
 • تکنولوژی پزشکی هسته ای
 • شیمی کاربردی
 • شیمی محض
 • فناوری اطلاعات سلامت
 • مهندسی بهداشت محیط
 • مهندسی بهداشت حرفه ای
 • ایمنی کار

رشته های مقطع دکترا

رشته مقطع دکترا در زیر گروه دو رشته تجربی فقط رشته داروسازی می باشد.

زیر گروه سه رشته تجربی

زیر گروه سه رشته تجربی تنها در مقطع کارشناسی و دو رشته اقیانوس شناسی و زمین شناسی قرار دارند.

زیر گروه چهار رشته تجربی

زیر گروه چهار رشته تجربی در سه مقطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته های بسیاری دارد.

رشته های مقطع کاردانی

رشته های مقطع کاردانی زیر گروه چهارم رشته تجربی شامل

 • کاردانی امور بانکی
 • کاردانی بیمه
 • کاردانی امور دولتی
 • کاردانی امور فرهنگی
 • کاردانی امور مالی و مالیاتی
 • کاردانی تربیت مبلغ قرآن کریم
 • کاردانی تربیت معلم قرآن کریم
 • کاردانی گردشگری
 • کاردانی حسابداری
 • کاردانی علم اطلاعات و دانش شناسی
 • کاردانی علوم انتظامی
 • کاردانی مدارک پزشکی
 • کاردانی مدیریت بازرگانی
 • کاردانی مدیریت صنعتی
 • کاردانی مدیریت گمرکی
 • کاردانی هتلداری

رشته های مقطع کارشناسی

رشته های مقطع کارشناسی زیرگروه چهارم رشته تجربی

 • ادیان و مذاهب
 • اقتصاد
 • امنیت اقتصادی
 • تاریخ اسلام
 • تاریخ تمدن ملل اسلامی
 • حسابداری
 • زبان و ادبیات عربی
 • شیعه شناسی
 • علم اطلاعات و دانش شناسی
 • علوم انتظامی
 • علوم قرآن و حدیث
 • فقه و حقوق اسلامی
 • فقه و حقوق امامی
 • فقه و حقوق حنفی
 • فقه و حقوق شافعی
 • فقه و حقوق مذاهب اسلامی
 • فقه و مبانی حقوق اسلامی
 • فلسفه و حکمت اسلامی
 • فلسفه و عرفان اسلامی
 • فلسفه و کلام اسلامی
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • گردشگری
 • مدیریت اطلاعات و ارتباطات
 • مدیریت امور بانکی
 • مدیریت امور گمرکی
 • مدیریت بازرگانی
 • مدیریت بیمه
 • مدیریت بیمه اکو
 • مدیریت دولتی
 • مدیریت صنعتی
 • مدیریت فرهنگی هنری
 • مدیریت کسب و کارهای کوچک
 • مدیریت مالی
 • مدیریت و بازرگانی دریایی ،معارف اسلامی
 • معارف اسلامی – تبلیغ و ارتباطات
 • معارف اسلامی و اخلاق
 • معارف اسلامی و ادیان
 • معارف اسلامی و تاریخ
 • معارف اسلامی و علوم تربیتی
 • معارف اسلامی و علوم قرآنی
 • معارف اسلامی و کلام
 • معارف اسلامی و مدیریت
 • هتلداری

رشته های مقطع کارشناسی ارشد زیر گروه چهارم رشته تجربی

رشته های مقطع کارشناسی ارشد زیر گروه چهارم رشته تجربی رشته معارف اسلامی و ارشاد می باشد.

زیرگروه پنج رشته تجربی

زیرگروه پنج رشته تجربی دو مقطع کاردانی و کارشناسی تعداد زیادی رشته دارد که شامل :

رشته های مقطع کاردانی

رشته های مقطع کاردانی زیر گروه پنج رشته تجربی رشته های

 • کاردانی امور اراضی
 • کاردانی امور زراعی و باغی
 • کاردانی تکنولوژی تولیدات دامی
 • کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی
 • کاردانی تکنولوژی جنگلداری
 • کاردانی تکنولوژی چوب
 • کاردانی تکنولوژی شیلات
 • کاردانی تکنولوژی صنایع غذایی
 • کاردانی تکنولوژی محیط زیست
 • کاردانی تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
 • کاردانی تکنولوژی مواد غذایی
 • کاردانی تولید و فرآوری خرما
 • کاردانی پرورش اسب
 • کاردانی پرورش زنبور عسل
 • کاردانی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر
 • کاردانی علوم ورزشی
 • کاردانی نوغان

رشته های مقطع کارشناسی

رشته های مقطع کارشناسی زیر گروه پنج رشته تجربی شامل رشته های

 • آموزش تربیت بدنی
 • امنیت اطلاعات
 • امنیت بین الملل
 • امنیت نرم، پژوهشگری امنیت
 • تربیت مروج سیاسی
 • ترویج و آموزش کشاورزی پایدار
 • حفاظت اطلاعات
 • ضد تروریسم
 • علوم دامی
 • علوم سیاسی
 • علوم فنی امنیت
 • علوم ورزشی
 • علوم و مهندسی باغبانی
 • علوم و مهندسی جنگل
 • علوم و مهندسی خاک
 • علوم و مهندسی شیلات
 • علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی)
 • علوم و مهندسی محیط زیست
 • کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
 • گیاه پزشکی
 • مددکاری اجتماعی
 • مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
 • مربیگری عقیدتی
 • مطالعات امنیتی
 • مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
 • مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی
 • مهندسی صنایع مبلمان
 • مهندسی طبیعت
 • مهندسی فضای سبز
 • اقتصاد کشاورزی

راه های ارتباطی ما

شماره تماس دفتر رسمی تیم مشاوره انتخاب رشته دات کام : ۰۲۱۴۴۵۱۱۰۵۳

صفحه مجازی تیم مشاوره انتخاب رشته دات کام : entekhabreshteh.official@

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سایر نوشته ها