انتخاب رشته اینترنتی
           انتخاب رشته دات کام
تخصصی ترین مرکز انتخاب رشته کنکور
شهریه دانشگاه ها

شهریه دانشگاه ها

فهرست مطالب

شهریه دانشگاه ها در مقاطعه کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری به چه صورت می باشد؟

در ایران دانشگاه های بسیاری تاسیس شده که شامل

۱_دانشگاه دولتی (روزانه و شبانه)

۲_دانشگاه آزاد

۳_دانشگاه پیام نور

۴_دانشگاه غیر انتفاعی

۵_پردیس خودگردان

هزینه تحصیل در دانشگاه های دولتی (دوره روزانه)

تحصیل در دانشگاه های دولتی هزینه محدود به بیمه و خوابگاه دانشجو میشود و هزینه دیگری دریافت نمیشود .

شهریه دانشجویان مقطع کارشناسی در دانشگاه تهران(دوره شبانه)

گروه آموزشیثابتاصلی تخصصیپایه نظریعمومیآزمایشگاهی_عملی و کارگاهیپروژه
علوم انسانی_رفتاری۷,۱۷۳,۱۵۴۱,۲۳۰,۶۲۴۱,۰۲۶,۶۱۷۸۱۹,۹۷۸۸۱۹,۹۷۸۱,۴۳۵,۹۴۸
کمیسیون هنر۹,۲۶۴,۴۹۸۱,۳۴۱,۲۷۱۱,۴۴۹,۱۰۹۸۱۹,۹۷۸۱,۰۲۵,۳۰۱۱,۸۴۲,۶۴۵
کمیسیون های فنی_علوم_کشاورزی۱۰,۲۵۳,۰۰۳۱,۶۴۵,۲۱۹۱,۴۴۹,۱۰۹۸۱۹,۹۷۸۱,۰۲۵,۳۰۱۱,۸۴۲,۶۴۵

شهریه دانشجویان مقطع کارشناسی در دانشگاه شهید بهشتی(دوره شبانه)

گروه آزمایشیشهریه ثابتعمومینظریدروس عملیپروژه
انسانی۱۰,۷۵۲,۵۰۰۸۶۲,۵۰۰۱,۰۹۲,۵۰۰۲,۳۵۷,۵۰۰۱,۴۹۵,۰۰۰
فنی انسانی_علوم پایه۱۲,۶۵۰,۰۰۰۸۶۲,۵۰۰۱,۴۹۵,۰۰۰۲,۷۶۰,۰۰۰۱,۸۹۷,۵۰۰

شهریه دانشجویان مقطع دکترای دامپزشکی

ثابتاصلی تخصصیپایه نظریعمومی آزمایشگاهی_عملی و کارگاهیپروژه
۱۰,۲۵۳,۰۰۳۱,۶۴۱,۲۷۱۱,۴۳۵,۹۴۸۸۱۹,۹۷۸۱,۰۲۵,۳۰۱۱,۸۴۲,۶۴۵

شهریه دانشجویان مقطع کارشناسی پردیس خودگردان

گروه آموزشیشهریه ثابت(ریال)شهریه متغیر نظریشهریه متغیر عملی
هنر۴۴,۵۵۲,۵۲۴۲,۰۱۹,۰۱۲۳,۰۲۸,۵۱۹
فنی و مهندسی_علوم پایه۴۶,۹۰۸,۴۷۷۱,۹۴۷,۹۳۹۲,۹۲۱,۹۰۹
علوم انسانی و علوم رفتاری۳۷,۵۱۰,۹۸۸۲,۰۱۳,۷۴۸۳,۰۲۷,۲۰۳

شهریه دانشگاه دولتی نوبت شبانه در مقطع کارشناسی پیوسته

گروه آموزشیشهریه ثابتشهریه دروس عمومیشهریه دروس پایه نظریشهریه دروس تخصصیشهریه دروس آزمایشگاهی – عملی و کارگاهی
علوم انسانی۲۱۸۵۰۰ الی ۶۵۳۴۵۵ تومان۱۹۸۰۰ الی ۱۲۰۷۵۰ تومان۳۲۷۷۵ الی 120750 تومان۳۶۰۰۰ الی 120750 تومان۴۸۰۰۰ الی ۱۸۱۱۲۵ تومان
فنی مهندسی، علوم کشاورزی۲۴۷۲۵۰ الی ۹۷۶۰۰۰ تومان۱۹۸۰۰ الی ۱۲۰۷۵۰ تومان۳۲۷۷۵ الی ۱۳۸۰۰۰ تومان۴۰۰۰۰ الی ۱۵۷۰۰۰ تومان۵۹۵۰۰ الی ۲۰۷۰۰۰ تومان

شهریه دانشجویان رشته بهداشت مقطع کاردانی ناپیوسته در دانشگاه آزاد و پردیس خودگردان

رشته تحصیلیتعداد  کل واحدمیزان شهریه ثابت(تومان)میزان شهریه متغیر (۱۰ واحد نظری)میزان شهریه ثابت و متغیر(تومان)
بهداشت عمومی۱۸ واحد نظری۱,۲۷۰,۰۰۰۲,۷۱۷,۰۰۰۳,۹۰۴,۰۰۰
بهداشت عمومی – خودگردان۱۸ واحد نظری۵,۵۷۰,۰۰۰

شهریه مقطع کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد

رشته تحصیلیمیزان شهریه ثابت(تومان)میزان شهریه متغیر (۱۰ واحد نظری)میزان شهریه ثابت و متغیر
علوم انسانی۶۴۶,۰۰۰۸۷۰,۰۰۰۱,۴۷۵,۰۰۰
فنی و مهندسی۱,۳۸۰,۰۰۰۸۷۰,۰۰۰۲,۲۵۰,۰۰۰
تربیت بدنی۱,۴۴۰,۰۰۰۱,۵۹۰,۰۰۰۳,۳۴۰,۰۰۰

شهریه مقطع کارشناسی پیوسته دانشگاه آزاد

رشته تحصیلیمیزان شهریه ثابت(تومان)میزان شهریه متغیر (۱۰ واحد نظری)میزان شهریه ثابت و متغیر
تربیت بدنی و علوم ورزشی۱,۱۸۰,۰۰۰۷۸۴,۰۰۰۱,۷۷۰,۰۰۰
فیزیک- زیست شناسی – بیوشیمی – ژنتیک – و گرایش های آن – مدیریت جهانگردی – مهندسی هسته ای
۸۲۳,۰۰۰۷۸۴,۰۰۰۱,۶۰۰,۰۰۰
کلیه گرایش های معماری – شیمی – مهندسی پزشکی – شهرسازی – فناوری اطلاعات
۱,۱۰۰,۰۰۰۷۸۰,۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰
فرش – مرمت بناهای تاریخی – طراحی پارچه و لباس – ارتباط تصویری – طراحی صنعتی – معماری داخلی – نقاشی
۱,۱۷۰,۰۰۰۷۸۴,۰۰۰۱,۹۶۰,۰۰۰
کارشناسی پیوسته علوم انسانی – الهیات و معارف اسلامی – (فقه و مبانی حقوق – فلسفه و حکمت اسلامی ) جغرافیا و کلیه گرایش های آن (ژ‌یومورفولوژی گردشگری و منطقه ای-  طبیعی – انسانی) زبان و ادبیات فارسی- حقوق- تاریخ- زبان انگلیسی – مدیریت صنعتی
۵۵۵,۰۰۰۷۸۴,۰۰۰۱,۳۴۰,۰۰۰
کارشناسی پیوسته رشته های فنی و مهندسی : برق- مکانیک – صنایع – عمران – مواد – هوافضا – منابع طبیعی – و محیط زیست – رباتیک – خط و سازه های ریلی – اپتیک و لیزر
۹۸۰,۰۰۰۷۸۴,۰۰۰۱,۷۰۰,۰۰۰

شهریه رشته پزشکی در دانشگاه آزاد

رشته تحصیلیتعداد کل واحدمیزان شهریه ثابتمیزان شهریه متغیر (۱۸ واحد نظری)میزان شهریه ثابت و متغیر
پزشکی۱۸ واحد عملی و نظری۷۴۸,۰۰۰۹,۴۴۰,۰۰۰

شهریه رشته های پیراپزشکی در دانشگاه آزاد

رشته تحصیلیتعداد کل واحدمیزان شهریه ثابتمیزان شهریه متغیر (۱۰ واحد نظری)میزان شهریه ثابت و متغیر
کارشناسی پرستاری۱۸ واحد نظری و عملی۲,۳۲۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰۵,۴۰۰,۰۰۰
کارشناسی بهداشت عمومی۱۸ واحد عملی و نظری۲,۳۲۰,۰۰۰۱,۷۶۰,۰۰۰۴,۱۵۰,۰۰۰
کارشناسی مامایی۱۸ واحد عملی و نظری۲,۳۲۰,۰۰۰۱,۷۶۰,۰۰۰۴,۱۰۰,۰۰۰
کارشناسی اتاق عمل۱۸ واحد عملی و نظری۲,۳۲۰,۰۰۰۱,۷۶۰,۰۰۰۴,۱۵۰,۰۰۰

شهریه رشته های کارشناسی در دانشگاه پیام نور

گروه آزمایشیعلوم انسانیعلوم پایهفنی مهندسی و کشاورزی ، معماری و هنر
شهریه ثابت (تومان)۱۷۳,۰۰۰۱۷۳,۰۰۰۱۷۳,۰۰۰
شهریه دروس عمومی نظری (تومان)۱۹,۰۰۰۱۹,۰۰۰۱۹,۰۰۰
شهریه دروس پایه نظری (تومان)۲۴,۰۰۰۲۶,۰۰۰۲۷,۰۰۰
شهریه دروس اصلی و تخصصی (تومان)۲۶,۰۰۰۲۸,۰۰۰۳۰,۰۰۰
شهریه دروس عملی کم هزینه (تومان)۶۰,۰۰۰۸۰,۰۰۰۸۰,۰۰۰
شهریه دروس عملی پرهزینه (تومان)۸۰,۰۰۰۱۲۰,۰۰۰۱۲۰,۰۰۰
شهریه پایان نامه (تومان)۲۰۰,۰۰۰۲۰۰,۰۰۰۲۰۰,۰۰۰

شهریه مقطع کارشناسی در دانشگاه غیرانتفاعی

گروه آموزشیشهریه ثابت(تومان)شهریه دروس عملی ، آزمایشگاهی و کارگاهی عملی برای هر ساعت اجرا در هفتهشهریه هر واحد پروژه در صورت وجود در برنامه آموزشی
علوم انسانی۳۵۰,۰۰۰۲۱۰,۰۰۰۷۰۰,۰۰۰
فنی و مهندسی۴۳۰,۰۰۰۲۶۱,۰۰۰۷۱۲,۰۰۰

راه های ارتباطی ما

شماره تماس دفتر رسمی تیم مشاوره انتخاب رشته دات کام : ۰۲۱۴۴۵۱۱۰۵۳

صفحه مجازی تیم مشاوره انتخاب رشته دات کام : entekhabreshteh.official@

4 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سایر نوشته ها