انتخاب رشته اینترنتی
           انتخاب رشته دات کام
تخصصی ترین مرکز انتخاب رشته کنکور
سهمیه های کنکور 1401

سهمیه های کنکور ۱۴۰۱

فهرست مطالب

سهمیه کنکور ۱۴۰۱ شامل چه سهمیه هایی می باشد؟

تاثیر سهمیه ها در کنکور ۱۴۰۱ به چه صورت اعمال خواهد شد؟

سهمیه های کنکور ۱۴۰۱

سهمیه مناطق

سهمیه منطقه ۱

منطقه یک شامل شهرهایی می باشد که بهترین امکانات آموزشی و تحصیلی را داشته و خدمات عالی به داوطلبان ارائه می کنند.

در منطقه یک ظرفیت پذیرش دانشگاه ها نسبت به دو منطقه دیگر کمتر بوده و جالب است بدانید که قبولی های منطقه یک تعهد خدمت داشته و بومی خواهد بود.

برای قبولی در رشته های خوب و پرطرفدار علاوه بر داشتن رتبه و تراز داشتن انتخاب رشته درست و دقیق تاثیری بسیاری در سرنوشت داوطلبان خواهد داشت.

دانش آموزان بسیاری هر ساله با رتبه های بالا انتخاب رشته کرده اند اما نتوانسته اند با توجه به رتبه خود در دانشگاه خوبی قبول شوند.

به طور مثال باید گفت داوطلبی که در رشته تجربی رتبه ۴۵ منطقه یک را کسب کرده می تواند در رشته پزشکی دانشگاه تهران شروع به تحصیل کند اما به دلیل انتخاب اشتباه مشغول به تحصیل در رشته فیزیوتراپی شده است.

نام استاننام شهرنام بخش
آذربایجان شرقیتبریزمرکزی
اصفهاناصفهانمرکزی
تهرانتهرانکن
تهرانتهرانمرکزی
تهرانشمیراناتلواسانات
خراسان رضویمشهدمرکزی
فارسشیرازمرکزی

سهمیه منطقه ۲

منطقه دو از امکانات کمتری نسبت به منطقه یک در زمینه آموزش و تحصیل برخوردار است.

تعداد داوطلبان کنکور شامل سهمیه منطقه دو هر ساله از منطقه یک تعدادشان بیشتر خواهد بود.

استانشهربخش
آذربایجان شرقیبنابمرکزی
آذربایجان شرقیجلفامرکزی
آذربایجان شرقیمراغهمرکزی
آذربایجان شرقیمرندمرکزی
آذربایجان شرقیمیانهمرکزی
آذربایجان غربیارومیهمرکزی
آذربایجان غربیبوکانمرکزی
آذربایجان غربیخویمرکزی
آذربایجان غربیسلماسمرکزی
آذربایجان غربیمهابادمرکزی
آذربایجان غربیمیاندوآبمرکزی
آذربایجان غربینقدهمرکزی
اردبیلاردبیلمرکزی
اردبیلخلخالمرکزی
اصفهانآران و بیدگلمرکزی
اصفهاناردستانزواره
اصفهاناردستانمرکزی
اصفهاناصفهانبنرود
اصفهاناصفهانجرقویه سفلی
اصفهاناصفهانجرقویه علیا
اصفهاناصفهانکوهپایه
اصفهانبرخوارمرکزی
اصفهانخمینی شهرمرکزی
اصفهانخوانسارمرکزی
استانشهربخش
تهرانورامینمرکزی
تهراناسلامشهراحمدآباد مستوفی
قمقممرکزی
چهار محال بختیاریبروجنمرکزی
چهار محال بختیاریشهرکردمرکزی
چهار محال بختیاریفارسانمرکزی
چهار محال بختیاریشهرکردفرخ شهر
خراسان جنوبیبیرجندمرکزی
خراسان رضویتربت حیدریهمرکزی
خراسان رضویسبزوارمرکزی
خراسان رضویقوچانمرکزی
خراسان رضویکاشمرمرکزی
خراسان رضویگنابادمرکزی
خراسان رضوینیشابورمرکزی
خراسان شمالیبجنوردمرکزی
خوزستاناهوازمرکزی
خوزستانبهبهانمرکزی
خوزستاندزفولمرکزی
خوزستاناهوازغیزانیه
خوزستاناهوازاسماعیلیه
زنجانابهرمرکزی
زنجانزنجانمرکزی
سمناندامغانمرکزی
سمنانسمنانمرکزی
سمنانشاهرودمرکزی

استانشهربخش
کرمانسیرجانمرکزی
کرمانکرمانمرکزی
کرمانشاهکرمانشاهمرکزی
گلستانگرگانمرکزی
گیلانبندر انزلیمرکزی
گیلانرشتمرکزی
گیلانرودسرمرکزی
گیلانطوالشمرکزی
گیلانلاهیجانمرکزی
گیلانلنگرودمرکزی
لرستانبروجردمرکزی
لرستانخرم آبادمرکزی
مازندرانآملمرکزی
مازندرانبابلبند پی شرقی
مازندرانبابلمرکزی
مازندرانبابلسرمرکزی
مازندرانبهشهرمرکزی
مازندرانتنکابنمرکزی
مازندرانجویبارمرکزی
مازندرانچالوسمرکزی
مازندرانرامسرمرکزی
مازندرانساریمرکزی
مازندرانفریدون کنارمرکزی
مازندرانقائم شهرمرکزی

سهمیه منطقه ۳

فارس
صفاشهر
۳۲۲
دشمن زیاری
۹۸۵
اشکنان
۴۶۴
مهر
۶۱۴
بوئین زهرا
۵۱۷
دانسفهان
۳۵۴
عباس آباد
۵۱۶
کله بست
۴۰۱
میلاجرد
۴۱۲
ششده و قره بلاغ
۳۳۶
خرامه
۳۳۱
طارم سفلی
۹۹۲
لارستان
۶۱۳
آوج
۳۵۲
فرمهین
۴۰۷
سوادکوه
۷۹۸
چالوس
۸۲۴
مهاجران
۸۵۰
سعادت شهر
۴۴۰
خرم بید
۵۶۹
آباده طشک
۶۱۱
لار
۳۴۴
دستجرد خلجستان
۳۶۰
سلسله
۷۴۹
زیراب
۴۰۴
شازند
۸۴۹
سرچهان
۴۹۹
خنج
۳۲۷
اوز
۳۴۱
قیر کارزین
۶۰۲
جعفریه
۳۵۷
قورچی باشی (چهار چشمه)
۴۰۸
رامسر
۷۹۰
نکا
۷۸۴
سروستان
۳۳۰
داراب
۵۸۵
پاسارگاد
۵۰۱
رومشکان
۷۶۵
شال
۳۵۶
دلفان (نورآباد)
۷۶۳
بهنمیر
۴۸۶
کمیجان
۸۳۱
سپیدان
۵۸۸
خاوران
۳۲۱
گله دار
۴۶۸
دورود
۷۶۰
الوند
۳۴۸
ازنا
۷۴۱
رینه
۳۹۸
آشتیان
۸۳۵
زرین دشت
۵۸۳
بیضا
۴۶۱
کوار
۳۳۴
قائمیه
۵۸۰
کهک
۳۶۳
الشتر
۳۹۶
بند پی غربی
۳۹۹
سربند
۹۷۸
زرقان
۶۱۰
بیرم
۳۴۳
نی ریز
۶۲۷
فراشبند
۶۰۱
تاکستان
۵۰۳
الیگودرز
۷۴۴
چمستان
۴۰۵
زاهدشهر
۳۳۹
ارسنجان
۶۱۶
نودان
۳۴۰
سلفچگان
۴۸۷
البرز
۹۹۷
پل دختر
۷۵۵
پل سفید
۴۰۳
فریدون کنار
۴۸۹
رستم
۳۲۸
بوانات
۵۶۷
مهر فارس
۴۸۴
سلفچگان
۴۸۷
آبیک
۵۱۵
کوهدشت
۷۶۷
گلوگاه
۷۹۵
خنداب
۵۱۹

سهمیه رزمندگان

سهمیه ایثارگران

سهمیه ایثارگران ۲۵%

بر اساس مصوبه دولت ۲۵ درصد از رتبه های قبولی کل کشور اختصاص به خانواده های شهدا و شهدای مفقود الاثر و جانبازان بالای ۲۵ درصد اختصاص می یابد.

پذیرش بر اساس این سهمیه به صورتی است که فرد باید ۸۵ درصد گزینش آزاد را کسب نماید.

سهمیه ایثارگران ۵%

در صورت خالی ماندن ظرفیت لحاظ شده در سهمیه ایثار گران ۲۵% سهمیه به مشمولان سهمیه ۵% ایثارگران اختصاص خواهد یافت و در آخر اگر باز هم ظرفیت اختصاص یافته خالی ماند به سایر داوطلبان به صورت آزاد تعلق خواهد گرفت.

اما اگر ظرفیت سهمیه ۵% ایثارگران خالی ماند این سهمیه به سایر داوطلبان به صورت آزاد اختصاص می یابد.

داوطلبان سهمیه ایثارگران علاوه بر سهمیه خود در سهمیه مناطق هم گزینش می شوند و در کارنامه نتایج علمی درج خواهد شد.

سهمیه ۵ درصدی ایثارگران بعد از یکبار استفاده دیگر قابل استفاده نیست و نمی توان در کنکور سال بعد استفاده کرد .

سهمیه شهدا

در این سهمیه افرادی از قبیل پدر، مادر، خواهر و برادر شامل این سهمیه خواهند شد.

کدام سهمیه های کنکور ۱۴۰۱ حذف شدند؟

سهمیه هایی از جمله سهمیه بومی گزینی، سهمیه منطقه و محلی، سهمیه کشاورزی، سهمیه هیئت علمی و همچنین سهمیه بهیاران برای پذیرش در رشته های پرستاری در کلیه دانشگاه ها از سهمیه های کنکور ۱۴۰۱ به طور کلی حذف شده است.

راه های ارتباطی ما

شماره تماس دفتر رسمی تیم مشاوره انتخاب رشته دات کام : ۰۲۱۴۴۵۱۱۰۵۳

صفحه مجازی تیم مشاوره انتخاب رشته دات کام : entekhabreshteh.official@

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سایر نوشته ها