انتخاب رشته اینترنتی
           انتخاب رشته دات کام
تخصصی ترین مرکز انتخاب رشته کنکور
سهمیه منطقه ای کنکور

سهمیه مناطق در کنکور

فهرست مطالب

سهمیه مناطق در کنکور به چه صورت لحاظ می شود؟

در کنکور سراسری هر ساله متوجه تاثیر سهمیه ها بودیم و حتی شنیدیم که سهمیه می تواند رتبه را تغییر دهد.

سهمیه ایثارگران، جانبازان، شهدا و سهمیه مناطق سهمیه هایی هستند که در کنکور تاثیر گذار خواهند بود.

در این مقاله می خواهیم تاثیر سهمیه مناطق در کنکور را بررسی کرده و بدانیم کدام شهر ها شامل کدام مناطق و محدوده هایی خواهد شد.

نکته قابل توجه این است که به سبب این سهمیه ها داوطلب هر منطقه با داوطلبان همان منطقه رقابت دارد نه با کل داوطلبان آن رشته ای که در آزمون آن شرکت می کند.

افرادی که شامل هیچ یک از سهمیه های ایثارگران، جانبازان و شهدا نشوند سهمیه مناطق به آنها تعلق خواهد گرفت.

سهمیه مناطق شامل مناطق یک، دو و سه خواهد بود که ۹۰ درصد داوطلبان کنکور هرساله از این سهمیه استفاده کرده و مشمول آن خواهند بود.

این سهمیه بر اساس سه سال پایانی تحصیل داوطلب لحاظ خواهد شد.

لحاظ شدن هر کدام از این سهمیه ها شرایط و ضوابطی را به همراه دارد که تا پایان مقاله تمامی آنها ذکر خواهد شد.

سهمیه منطقه یک

منطقه یک شامل شهرهایی می باشد که بهترین امکانات آموزشی و تحصیلی را داشته و خدمات عالی به داوطلبان ارائه می کنند.

در منطقه یک ظرفیت پذیرش دانشگاه ها نسبت به دو منطقه دیگر کمتر بوده و جالب است بدانید که قبولی های منطقه یک تعهد خدمت داشته و بومی خواهد بود.

برای قبولی در رشته های خوب و پرطرفدار علاوه بر داشتن رتبه و تراز داشتن انتخاب رشته درست و دقیق تاثیری بسیاری در سرنوشت داوطلبان خواهد داشت.

دانش آموزان بسیاری هر ساله با رتبه های بالا انتخاب رشته کرده اند اما نتوانسته اند با توجه به رتبه خود در دانشگاه خوبی قبول شوند.

به طور مثال باید گفت داوطلبی که در رشته تجربی رتبه ۴۵ منطقه یک را کسب کرده می تواند در رشته پزشکی دانشگاه تهران شروع به تحصیل کند اما به دلیل انتخاب اشتباه مشغول به تحصیل در رشته فیزیوتراپی شده است.

سهمیه منطقه ای کنکور
سهمیه منطقه ای کنکور

شهرهای منطقه یک

نام استاننام شهر نام بخش
آذربایجان شرقیتبریز مرکزی
اصفهاناصفهانمرکزی
تهران تهران کن
تهرانتهرانمرکزی
تهرانشمیراناتلواسانات
خراسان رضویمشهدمرکزی
فارس شیراز مرکزی
بخش های دارای سهمیه منطقه یک

سهمیه منطقه دو

منطقه دو از امکانات کمتری نسبت به منطقه یک در زمینه آموزش و تحصیل برخوردار است.

تعداد داوطلبان کنکور شامل سهمیه منطقه دو هر ساله از منطقه یک تعدادشان بیشتر خواهد بود.

شهرهای منطقه دو

استانشهربخش
آذربایجان شرقیبنابمرکزی
آذربایجان شرقیجلفامرکزی
آذربایجان شرقیمراغهمرکزی
آذربایجان شرقیمرندمرکزی
آذربایجان شرقیمیانهمرکزی
آذربایجان غربیارومیهمرکزی
آذربایجان غربیبوکانمرکزی
آذربایجان غربیخویمرکزی
آذربایجان غربیسلماسمرکزی
آذربایجان غربیمهابادمرکزی
آذربایجان غربیمیاندوآبمرکزی
آذربایجان غربینقدهمرکزی
اردبیلاردبیلمرکزی
اردبیلخلخالمرکزی
اصفهانآران و بیدگلمرکزی
اصفهاناردستانزواره
اصفهاناردستانمرکزی
اصفهاناصفهانبنرود
اصفهاناصفهانجرقویه سفلی
اصفهاناصفهانجرقویه علیا
اصفهاناصفهانکوهپایه
اصفهانبرخوارمرکزی
اصفهانخمینی شهرمرکزی
اصفهانخوانسارمرکزی
شماره تماس انتخاب رشته دات کام
استانشهربخش
تهرانورامینمرکزی
تهراناسلامشهراحمدآباد مستوفی
قمقممرکزی
چهار محال بختیاریبروجنمرکزی
چهار محال بختیاریشهرکردمرکزی
چهار محال بختیاریفارسانمرکزی
چهار محال بختیاریشهرکردفرخ شهر
خراسان جنوبیبیرجندمرکزی
خراسان رضویتربت حیدریهمرکزی
خراسان رضویسبزوارمرکزی
خراسان رضویقوچانمرکزی
خراسان رضویکاشمرمرکزی
خراسان رضویگنابادمرکزی
خراسان رضوینیشابورمرکزی
خراسان شمالیبجنوردمرکزی
خوزستاناهوازمرکزی
خوزستانبهبهانمرکزی
خوزستاندزفولمرکزی
خوزستاناهوازغیزانیه
خوزستاناهوازاسماعیلیه
زنجانابهرمرکزی
زنجانزنجانمرکزی
سمناندامغانمرکزی
سمنانسمنانمرکزی
سمنانشاهرودمرکزی
استانشهربخش
کرمانسیرجانمرکزی
کرمانکرمانمرکزی
کرمانشاهکرمانشاهمرکزی
گلستانگرگانمرکزی
گیلانبندر انزلیمرکزی
گیلانرشتمرکزی
گیلانرودسرمرکزی
گیلانطوالشمرکزی
گیلانلاهیجانمرکزی
گیلانلنگرودمرکزی
لرستانبروجردمرکزی
لرستانخرم آبادمرکزی
مازندرانآملمرکزی
مازندرانبابلبند پی شرقی
مازندرانبابلمرکزی
مازندرانبابلسرمرکزی
مازندرانبهشهرمرکزی
مازندرانتنکابنمرکزی
مازندرانجویبارمرکزی
مازندرانچالوسمرکزی
مازندرانرامسرمرکزی
مازندرانساریمرکزی
مازندرانفریدون کنارمرکزی
مازندرانقائم شهرمرکزی

سهمیه منطقه سه

منطقه سه از کمترین امکانات آموزشی و موقعیت تحصیلی برخوردار بوده و تمامی مناطق محروم کشور مشمول سهمیه منطقه سه می باشند.

شهرهای منطقه سه

فارس
صفاشهر
۳۲۲
دشمن زیاری
۹۸۵
اشکنان
۴۶۴
مهر
۶۱۴
بوئین زهرا
۵۱۷
دانسفهان
۳۵۴
عباس آباد
۵۱۶
کله بست
۴۰۱
میلاجرد
۴۱۲
ششده و قره بلاغ
۳۳۶
خرامه
۳۳۱
طارم سفلی
۹۹۲
لارستان
۶۱۳
آوج
۳۵۲
فرمهین
۴۰۷
سوادکوه
۷۹۸
چالوس
۸۲۴
مهاجران
۸۵۰
سعادت شهر
۴۴۰
خرم بید
۵۶۹
آباده طشک
۶۱۱
لار
۳۴۴
دستجرد خلجستان
۳۶۰
سلسله
۷۴۹
زیراب
۴۰۴
شازند
۸۴۹
سرچهان
۴۹۹
خنج
۳۲۷
اوز
۳۴۱
قیر کارزین
۶۰۲
جعفریه
۳۵۷
قورچی باشی (چهار چشمه)
۴۰۸
رامسر
۷۹۰
نکا
۷۸۴
سروستان
۳۳۰
داراب
۵۸۵
پاسارگاد
۵۰۱
رومشکان
۷۶۵
شال
۳۵۶
دلفان (نورآباد)
۷۶۳
بهنمیر
۴۸۶
کمیجان
۸۳۱
سپیدان
۵۸۸
خاوران
۳۲۱
گله دار
۴۶۸
دورود
۷۶۰
الوند
۳۴۸
ازنا
۷۴۱
رینه
۳۹۸
آشتیان
۸۳۵
زرین دشت
۵۸۳
بیضا
۴۶۱
کوار
۳۳۴
قائمیه
۵۸۰
کهک
۳۶۳
الشتر
۳۹۶
بند پی غربی
۳۹۹
سربند
۹۷۸
زرقان
۶۱۰
بیرم
۳۴۳
نی ریز
۶۲۷
فراشبند
۶۰۱
تاکستان
۵۰۳
الیگودرز
۷۴۴
چمستان
۴۰۵
زاهدشهر
۳۳۹
ارسنجان
۶۱۶
نودان
۳۴۰
سلفچگان
۴۸۷
البرز
۹۹۷
پل دختر
۷۵۵
پل سفید
۴۰۳
فریدون کنار
۴۸۹
رستم
۳۲۸
بوانات
۵۶۷
مهر فارس
۴۸۴
سلفچگان
۴۸۷
آبیک
۵۱۵
کوهدشت
۷۶۷
گلوگاه
۷۹۵
خنداب
۵۱۹

تعداد داوطلبان حاضر بر اساس سهمیه مناطق در کنکور۹۹

سهمیه مناطق داوطلبان حاضر در کنکور

شرایط و ضوابط سهمیه مناطق در کنکور

  • چنانچه داوطلب سه سال تحصیلی آخر خود را در یک شهر گذرانده باشد سهمیه همان منطقه برای آن لحاظ خواهد شد.
  • داوطلبی که دو سال از تحصیل خود را در یک شهر و یکسال دیگر را در شهر دیگر گذرانده باشد سهمیه مناطق بر اساس بخش مرفه تر لحاظ خواهد شد.
  • متقاضی که حداقل دو سال از سالهای تحصیلی خود را در خارج از کشور گذرانده باشد سهمیه مناطق ۳ برای آن لحاظ خواهد شد.
  • تمامی داوطلبان نابینا، ناشنوا، نیمه بینا و نیمه شنوا و معلولان جسمی و حرکتی جزو مناطق ۳ لحاظ می شوند.

راه های ارتباطی ما

شماره تماس دفتر رسمی تیم مشاوره انتخاب رشته دات کام : ۰۲۱۴۴۵۱۱۰۵۳

صفحه مجازی تیم مشاوره انتخاب رشته دات کام : entekhabreshteh.official@

5 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سایر نوشته ها