انتخاب رشته اینترنتی
           انتخاب رشته دات کام
تخصصی ترین مرکز انتخاب رشته کنکور
زیرگروه های رشته تجربی

زیرگروه های رشته تجربی

فهرست مطالب

زیرگروه های رشته تجربی شامل ۵ گروه می باشد که هر کدام از درس ها در گروه ها ضریب متفاوتی دارند که در اینجا برای شما به طور کامل در مورد زیر گروه ها و ضرایب توضیح می دهیم.

سوالی که ذهن اکثر داوطلبان را به خود مشغول کرده است این است که در کدام رشته شانس قبولی بیشتری دارم؟

برای پاسخ به این سوال باید گفت داوطلبانی که در هنگام اعلام نتایج اولیه مجاز به انتخاب رشته می شوند با توجه به تراز قبولی در هر زیر گروه می توانند اقدام به انتخاب رشته نمایند.

با توجه به رقابتی که بین داوطلبان تجربی وجود دارد برای موفقیت در ماراتن کنکور، اطلاع از ضریب دروس در هر زیر گروه در برنامه ریزی و انتخاب رشته بسیار اهمیت خواهد داشت.

از آنجایی که ضریب دروس در هر زیر گروه متفاوت می باشد با اطلاع از ضریب مشخص شده شانس قبولی در رشته مورد نظر دو چندان خواهد شد.

زیر گروه های رشته تجربی
زیر گروه های رشته تجربی

زیرگروه یک رشته تجربی

زیرگروه یک رشته تجربی در سه مقطع کاردانی، کارشناسی و دکترا رشته های بسیاری دارد که شامل :

رشته های مقطع کاردانی :

 • کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی
 • کاردانی اتاق عمل
 • کاردانی بهورزی
 • کاردانی تکنسین پروتزهای دندانی
 • کاردانی تکنسین سلامت دهان
 • کاردانی تکنولوژی پرتودرمانی
 • کاردانی تکنولوژی رادیولوژی دهان – فک و صورت
 • کاردانی دامپزشکی
 • کاردانی علوم آزمایشگاهی
 • کاردانی فوریت های پزشکی
 • کاردانی مامایی
 • کاردانی هوشبری

رشته های مقطع کارشناسی :

رشته های مقطع دکترا

شماره تماس انتخاب رشته دات کام

زیرگروه دو رشته تجربی

زیرگروه دو رشته تجربی در سه مقطع کاردانی، کارشناسی و دکترا رشته های بسیاری دارد که شامل :

رشته های مقطع کاردانی

 • رشته های مقطع کاردانی زیر گروه دو تجربی شامل رشته های
 • کاردانی بهداشت حرفه ای
 • کاردانی بهداشت عمومی (گرایش های بهداشت خانواده)
 • کاردانی بهداشت محیط
 • کاردانی شیمی آزمایشگاهی می باشد.

رشته های مقطع کارشناسی

 • رشته های مقطع کارشناسی زیر گروه دو رشته تجربی شامل
 • رشته های آموزش شیمی
 • بهداشت عمومی
 • بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها
 • تکنولوژی پزشکی هسته ای
 • شیمی کاربردی
 • شیمی محض
 • فناوری اطلاعات سلامت
 • مهندسی بهداشت محیط
 • مهندسی بهداشت حرفه ای
 • ایمنی کار

رشته های مقطع دکترا

رشته مقطع دکترا در زیر گروه دو رشته تجربی فقط رشته داروسازی می باشد.

زیر گروه سه رشته تجربی

زیر گروه سه رشته تجربی تنها در مقطع کارشناسی و دو رشته اقیانوس شناسی و زمین شناسی قرار دارند.

زیر گروه چهار رشته تجربی

زیر گروه چهار رشته تجربی در سه مقطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته های بسیاری دارد.

رشته های مقطع کاردانی

رشته های مقطع کاردانی زیر گروه چهارم رشته تجربی شامل

 • کاردانی امور بانکی
 • کاردانی بیمه
 • کاردانی امور دولتی
 • کاردانی امور فرهنگی
 • کاردانی امور مالی و مالیاتی
 • کاردانی تربیت مبلغ قرآن کریم
 • کاردانی تربیت معلم قرآن کریم
 • کاردانی گردشگری
 • کاردانی حسابداری
 • کاردانی علم اطلاعات و دانش شناسی
 • کاردانی علوم انتظامی
 • کاردانی مدارک پزشکی
 • کاردانی مدیریت بازرگانی
 • کاردانی مدیریت صنعتی
 • کاردانی مدیریت گمرکی
 • کاردانی هتلداری

رشته های مقطع کارشناسی

رشته های مقطع کارشناسی زیرگروه چهارم رشته تجربی

 • ادیان و مذاهب
 • اقتصاد
 • امنیت اقتصادی
 • تاریخ اسلام
 • تاریخ تمدن ملل اسلامی
 • حسابداری
 • زبان و ادبیات عربی
 • شیعه شناسی
 • علم اطلاعات و دانش شناسی
 • علوم انتظامی
 • علوم قرآن و حدیث
 • فقه و حقوق اسلامی
 • فقه و حقوق امامی
 • فقه و حقوق حنفی
 • فقه و حقوق شافعی
 • فقه و حقوق مذاهب اسلامی
 • فقه و مبانی حقوق اسلامی
 • فلسفه و حکمت اسلامی
 • فلسفه و عرفان اسلامی
 • فلسفه و کلام اسلامی
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • گردشگری
 • مدیریت اطلاعات و ارتباطات
 • مدیریت امور بانکی
 • مدیریت امور گمرکی
 • مدیریت بازرگانی
 • مدیریت بیمه
 • مدیریت بیمه اکو
 • مدیریت دولتی
 • مدیریت صنعتی
 • مدیریت فرهنگی هنری
 • مدیریت کسب و کارهای کوچک
 • مدیریت مالی
 • مدیریت و بازرگانی دریایی ،معارف اسلامی
 • معارف اسلامی – تبلیغ و ارتباطات
 • معارف اسلامی و اخلاق
 • معارف اسلامی و ادیان
 • معارف اسلامی و تاریخ
 • معارف اسلامی و علوم تربیتی
 • معارف اسلامی و علوم قرآنی
 • معارف اسلامی و کلام
 • معارف اسلامی و مدیریت
 • هتلداری

رشته های مقطع کارشناسی ارشد زیر گروه چهارم رشته تجربی

رشته های مقطع کارشناسی ارشد زیر گروه چهارم رشته تجربی رشته معارف اسلامی و ارشاد می باشد.

زیرگروه پنج رشته تجربی

زیرگروه پنج رشته تجربی دو مقطع کاردانی و کارشناسی تعداد زیادی رشته دارد که شامل :

رشته های مقطع کاردانی

رشته های مقطع کاردانی زیر گروه پنج رشته تجربی رشته های

 • کاردانی امور اراضی
 • کاردانی امور زراعی و باغی
 • کاردانی تکنولوژی تولیدات دامی
 • کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی
 • کاردانی تکنولوژی جنگلداری
 • کاردانی تکنولوژی چوب
 • کاردانی تکنولوژی شیلات
 • کاردانی تکنولوژی صنایع غذایی
 • کاردانی تکنولوژی محیط زیست
 • کاردانی تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
 • کاردانی تکنولوژی مواد غذایی
 • کاردانی تولید و فرآوری خرما
 • کاردانی پرورش اسب
 • کاردانی پرورش زنبور عسل
 • کاردانی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر
 • کاردانی علوم ورزشی
 • کاردانی نوغان

رشته های مقطع کارشناسی

رشته های مقطع کارشناسی زیر گروه پنج رشته تجربی شامل رشته های

 • آموزش تربیت بدنی
 • امنیت اطلاعات
 • امنیت بین الملل
 • امنیت نرم، پژوهشگری امنیت
 • تربیت مروج سیاسی
 • ترویج و آموزش کشاورزی پایدار
 • حفاظت اطلاعات
 • ضد تروریسم
 • علوم دامی
 • علوم سیاسی
 • علوم فنی امنیت
 • علوم ورزشی
 • علوم و مهندسی باغبانی
 • علوم و مهندسی جنگل
 • علوم و مهندسی خاک
 • علوم و مهندسی شیلات
 • علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی)
 • علوم و مهندسی محیط زیست
 • کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
 • گیاه پزشکی
 • مددکاری اجتماعی
 • مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
 • مربیگری عقیدتی
 • مطالعات امنیتی
 • مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
 • مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی
 • مهندسی صنایع مبلمان
 • مهندسی طبیعت
 • مهندسی فضای سبز
 • اقتصاد کشاورزی

ضرایب دروس رشته تجربی

داوطلب باید قبل از کنکور توجه کند رشته ای را که در نظر دارد زیر گروه چند بوده و سپس به ضرایب دروس توجه کند.

هر چه ضریب دروس در یک زیر گروه بیشتر باشد احتمال قبولی داوطلب در رشته های آن زیرگروه افزایش می یابد.

درس زمین شناسیزیست شناسیریاضیفیزیکشیمی
زیر گروه یک۰۴۲۲۳
زیر گروه دو۱۴۳۲۴
زیر گروه سه۴۲۳۲۲
زیر گروه چهار۱۲۴۳۲
زیر گروه پنجم۱۲۳۲۲

راه های ارتباطی ما

شماره تماس دفتر رسمی تیم مشاوره انتخاب رشته دات کام : ۰۲۱۴۴۵۱۱۰۵۳

صفحه مجازی تیم مشاوره انتخاب رشته دات کام : entekhabreshteh.official@

10 پاسخ

  1. موقع انتخاب رشته رشته ای که انتخاب میکنید باید توجه کنید زیر گروه چند هست و ضریب درسها رو متوجه میشین و احتمال قبولی را میشود پیش بینی کرد با توجه به درصد ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سایر نوشته ها