انتخاب رشته اینترنتی
           انتخاب رشته دات کام
تخصصی ترین مرکز انتخاب رشته کنکور
حذفیات امتحان نهایی دوازدهم 1400

حذفیات امتحان نهایی ۱۴۰۰

فهرست مطالب

حذفیات امتحان نهایی در سال ۱۴۰۰ به چه صورت می باشد؟

نمرات کسب شده در سال دوازدهم به دلیل اینکه اهمیت بالایی در رتبه کنکور خواهد داشت به طور سالانه بخشی از مباحث به دلیل حجم بالای مطالب حذف خواهد شد.

در حذفیات مذکور بخشی از مطالب درسی از دایره ی طراحی سوالات حذف خواهد شد.

حذف مباحث درسی در پایه دوازدهم راه حلی است که توسط آموزش و پرورش سالانه در جهت کاهش استرس و نگرانی دانش آموزان مطرح می شود.

در این مقاله به حذفیات سه رشته گروه تجربی، ریاضی و انسانی خواهیم پرداخت.

حذفیات امتحان نهایی ۱۴۰۰ در پایه های نهم و دوازدهم تایید شد.

حذفیات مندرج شده بر اساس سازمان پژوهش و برنامه ریزی و تایید وزارت آموزش و پرورش می باشد.

حذفیات امتحانات نهایی دوازدهم ۱۴۰۰

حذفیات دروس تخصصی رشته ریاضی

دروس تخصصی رشته ریاضی به دلیل ماهیت پیچیده و زمان بری که دارند هر دانش آموز با اطلاع از حذفیات آن می تواند بررسی دقیق تری نسبت به مباحث داشته باشد.

بر این اساس با اختصاص زمان بر دیگر مباحث هر فرد می تواند نمرات بالایی را با استفاده از برنامه ریزی دقیق کسب کند.

در ادامه جدولی تحت عنوان حذفیات امتحان نهایی سال دوازدهم ۱۴۰۰ قرار داده شده است که سوالی از آن در امتحانات نهایی مطرح نمی شود.

حذفیات فیزیک ۳ ریاضی امتحان نهایی خرداد ۱۴۰۰

درس مبحث حذف شده
فصل ۱بخش ۴-۱ و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن در انتهای فصل
فصل ۲بخش ۲-۳ و پرسش ها و مسئله های مرتبط با ان در انتهای فصل
فصل ۳صفحه ۸۱ از «ادراک شنوایی» تا آخر فصل و پرسش های و مسئله ای مرتبط با آن در انتهای فصل
فصل ۴ صفحه ۹۹ و ۱۰۰؛ مباحث «سراب» و «پاشندگی نور»، صفحه ۱۰۸ از «موج استاده و تشدید در لوله های صوتی» تا آخر فصل و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن ها در انتهای فصل
فصل ۵ بخش ۵-۴ و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن ها در انتهای فصل
فصل ۶ بخش های ۶-۳ و ۶-۴ و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن ها در انتهای فصل

حذفیات شیمی ۳ امتحان نهایی خرداد ۱۴۰۰

درسمبحث حذف شده
فصل ۱از آغاز فصل صفحه ۱ – خود را بیازمایید صفحه ۹ – پیوند با صنعت صفحه ۱۱ – پیوند با زندگی صفحه ۳۱ تا انتهای صفحه ۳۲
فصل ۲از آغاز فصل تا صفحه ۳۹ تا ابتدای انجام واکنش با سفر الکترون – پیوند با زندگی صفحه ۴۹ و صفحه ۵۲ – خود را بیازمایید صفحه ۶۲
فصل ۳از آغاز فصل تا صفحه ۶۷ – سازه های یخی زیبا با ظاهری سخت اما زود گداز صفحه ۷۳ – پیوند با زندگی صفحه ۸۳ – با هم بیندیشیم صفحه ۸۵ و ۸۶
فصل ۴از آغاز فصل تا ابتدای به دنبال هوای پاک – ارزش فناوری شیمیایی تا ابتدای گروه عاملی کلید سنتز مولکول های آلی

بیشتر بدانید: بارم بندی امتحانات نهایی دوازدهم ریاضی

حذفیات دروس تخصصی رشته تجربی

کسب نمره بالا در امتحانات نهایی رشته تجربی اهمیت ویژه ای خواهد داشت زیرا تاثیر بسزایی در رتبه هر فرد در کنکور خواهد داشت.

با توجه به اینکه دروس تخصصی رشته ریاضی و تجربی دارای مباحث مشترک می باشند حذفیات در بعضی دروس متفاوت می باشد.

در ادامه جدولی تحت عنوان حذفیات امتحان نهایی سال دوازدهم ۱۴۰۰ قرار داده شده است که سوالی از آن در امتحانات نهایی مطرح نمی شود.

حذفیات فیزیک ۳ تجربی امتحان نهایی خرداد ۱۴۰۰

درسمبحث حذف شده
فصل ۱فصل ۱ : بخش ۱-۳ و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن در انتهای فصل
فصل ۲فصل ۲ : بخش ۲-۳ ، ۲-۴ و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن در انتهای فصل
فصل ۳از « ادراک شنوایی» در صفحه های ۷۳ تا سر بخش ۳-۷، صفحه ۸۶ تا ۸۸ مباحث «سراب» و «پاشندگی نور» و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن در انتهای فصل
فصل ۴ بخش ۴-۴ و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن ها در انتهای فصل

حذفیات شیمی ۳ امتحان نهایی خرداد ۱۴۰۰

درس مبحث حذف شده
فصل ۱از آغاز فصل صفحه ۱ – خود را بیازمایید صفحه ۹ – پیوند با صنعت صفحه ۱۱ – پیوند با زندگی صفحه ۳۱ تا انتهای صفحه ۳۲
فصل ۲از آغاز فصل تا صفحه ۳۹ تا ابتدای انجام واکنش با سفر الکترون – پیوند با زندگی صفحه ۴۹ و صفحه ۵۲ – خود را بیازمایید صفحه ۶۲
فصل ۳از آغاز فصل تا صفحه ۶۷ – سازه های یخی زیبا با ظاهری سخت اما زود گداز صفحه ۷۳ – پیوند با زندگی صفحه ۸۳ – با هم بیندیشیم صفحه ۸۵ و ۸۶
فصل ۴از آغاز فصل تا ابتدای به دنبال هوای پاک – ارزش فناوری شیمیایی تا ابتدای گروه عاملی کلید سنتز مولکول های آلی

حذفیات زیست شناسی ۳ امتحان نهایی ۱۴۰۰

درس مبحث حذف شده
فصل ۱ گفتار ۱ : از تلاش برای کشف ساختار مولکولی دنا تا سر مدل مولکولی دنا
گفتار ۳ : از سطوح ساختاری پروتئین ها تا سر نقش پروتئین ها
از عملکرد اختصاصی آنزیم ها تا پایان فصل
فصل ۲از تغییرات رنای پیک تا پایان گفتار ۱
از محل پروتئین سازی و سرنوشت آن ها تا پایان گفتار۲
فصل ۳ از مهار بیماری های ژنتیک تا پایان فصل
فصل ۴از ابتدای گفتار ۳ تا سر گونه زایی
فصل ۵ از تنظیم تنفس یاخته ای: تولیدی اقتصادی تا آخر گفتار ۲
سلامت بدن: پاداکسنده ها تا پایان فصل
فصل ۶ از اثر محیط بر فتوسنتز تا آخر گفتار ۲
از جانداران فتوسنتز کننده دیگر تا آخر فصل
فصل ۷از مهندسی بافت تا آخر گفتار ۲
فصل ۸ از زندگی گروهی تا پایان فصل

بیشتر بدانید : بارم بندی امتحان نهایی دوازدهم تجربی

شماره تماس انتخاب رشته دات کام

حذفیات دروس تخصصی رشته انسانی

ماهیت مطالب در رشته انسانی اکثرا به صورت حفظی می باشد به طوری که زمان زیادی از هر دانش آموز خواهد گرفت.

لذا تمامی دانش آموزان باید بر اساس ضعف در هر درس زمان را به خوبی مدیریت کرده و برنامه ریزی دقیقی برای هر درس لحاظ کنند.

درسمبحث حذف شده
دین و زندگی ۳درس ۱۱،۱۲،۱۳
فلسفه ۳دروس چهارم، نهم و دوازدهم و صفحات ۷۸،۷۹،۸۲،۸۶،۸۷،۸۸،۸۹،۹۰،۹۱
جامعه شناسی ۳درس دوم و تمام مباحث بخوانیم و بدانیم های کتاب
ریاضی آمار ۳درس دوم تا صفحه ۶۰
علوم و فنون ادبیخود ارزیابی
کارگاه تحلیل فصل
تاریخ ۳درس ۱ و ۲
تحلیل فرهنگی فصل اول درس ۳ بخش ( تفاوت تحلیل فرهنگی با مطالعه فرهنگ و مطالعات فرهنگی)
صفحات ۱۷ تا ۲۴، ۳۵، ۳۶، ۴۰، ۴۲، ۴۳، ۵۳ تا ۵۸

حذفیات دروس عمومی

درس مبحث حذف شده

سلامت و بهداشت
۲،۵،۹،۱۲،۱۴
آموزش عربی، زبان قرآنبخش ترجمه جمله های عربی به فارسی « اعلموا» و تمرینات سوال طرح نشود.
البحث العلمی (پژوهش)
فارسی گنج حکمت
روان خوانی/ شعر خوانی
نگارش مثل نویسی
شعر گردانی
حکایت نگاری
تربیت بدنیچگونه بسکتبال بازی کنیم؟
چگونه فوتسال بازی کنیم؟
چگونه هندبال بازی کنیم؟
مدیریت خانواده و سبک زندگی (دختران) نماهای : ۳، ۵، ۷، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۳، ۱۴، ۱۷، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳ و ۲۴
مدیریت خانواده و سبک زندگی ( پسران)/ نسخه بانکی پوردروس ۱، ۴، ۵، ۲۰، ۲۱ و فصول ۳ و ۴
مدیریت خانواده و سبک زندگی ( پسران)/ نسخه میر محمد صادقی دروس ۲ ،۳، ۶، ۹، ۱۰، ۱۳، ۱۶، ۱۷

حذفیات امتحانات نهایی وضعیت قرمز

خسرو ساکی وزیر آموزش و پروش در خصوص حذفیات امتحانات نهایی دوازدهم و نهم اذعان داشت : ملاک حذفیات امتحانات نهایی دوازدهم بر اساس وضعیت قرمز کشور و ملاک حذفیات امتحان نهایی پایه نهم در استان هایی که هماهنگ سوالات طراحی خواهد شد بر اساس وضعیت قرمز خواهد بود.

قسمت هایی از کتاب حذف شده و شیوه طراحی سوالات به گونه ای خواهد بود که آموزش های غیر حضوری در آن تاثیر داده شود.

برنامه امتحانات نهایی دوازدهم ۱۴۰۰

برنامه امتحانات نهایی دانش آموزان هر ساله از سوی رئیس مرکز سنجش آموزش و پرورش تعیین می شود و در نهایت به ادارات کل آموزش و پرورش استان ها ابلاغ می گردد.

امتحانات نهایی سال ۹۹ – ۱۴۰۰ همچون سال گذشته با شرایط و ضوابط خاصی برگزار خواهد شد.

در صورت اعلام هر گونه اخبار در جهت برگزاری امتحانات نهایی در این مقاله قرار داده خواهد شد.

برنامه امتحانات نهایی ۱۴۰۰

حذفیات امتحانات نهایی نهم ۱۴۰۰

حذفیات امتحانات نهایی پایه نهم به دلیل وضعیت ویروس کرونا در استان هایی که به صورت هماهنگ برگزار می شود بر اساس وضعیت قرمز خواهد بود و متناسب با آموزش های غیر حضوری طراحی خواهد شد.

درس مبحث حذف شده
پیام های آسمان درس ۳
آموزش قرآنحفظ پیام و آیات منتخب
قواعد و تلفظ حروف
مباحث شناخت
انس با قرآن در خانه
عربی، زبان قرآن کنز الحکمه / نور السماء
البحث العلمی (پژوهش)
بخش ترجمه جمله های عربی به فارسی از «بدانیم و تمرینات» سوال طرح نمی شود.
فارسیحکایت / کارگروهی
روان خوانی / شعر خوانی
نگارشتصویر نویسی / حکایت نگاری/ مثل نویسی
فرهنگ و هنرنگارشتار
عکاسی
خوشنویسی کلیه دروس
هنرهای زیر لاکی
سوزن دوزی های سنتی
هنر های آوایی: کلیه دروس
ریاضیات این کتاب ها درس مطالعه آزاد ندارند.
تربیت بدنیمهارت های هندبال
مهارت های بسکتبال
مهارت های والیبال
کار و فناوریتاسیسات مکانیکی
عمران / خودرو
پایش رشد و تکامل کودک
صنایع دستی ( برجسته کاری روی مس)
برق / ساز و کار حرکتی
مطالعات اجتماعی۱۴، ۱۷، ۱۹، ۲۱، ۲۳، ۲۴
علوم تجربی فصل ۲: یون ها در بدن ما
فصل ۳: از ابتدای فصل تا ابتدای چرخه کربن، از نفت خام تا ابتدای ترکیب های نفت خام، از پلاستیک های ماندگار تا آخر فصل
فصل ۵ : از اصطکاک تا آخر فصل
فصل ۷ : از صفحه ۸۰ تا آخر فصل
فصل ۸ : از صفحه ۹۲ تا آخر فصل
فصل ۹ : از سطح شیبدار تا آخر فصل
فصل ۱۰ : از شهاب سنگ ها تا آخر فصل
فصل ۱۲ : از گیاهانی که آوند ندارند تا آخر فصل
فصل ۱۳ :کرم های پهن، کرم های لوله ای و کرم های حلقوی
فصل ۱۴ : ماهی ها تا ابتدای دوزیستان
فصل ۱۵ : از اهمیت تنوع زیستی تا آخر فصل
زبان انگلیسی review
role play
آمادگی دفاعیدروس ۲، ۴، ۵، ۶، ۷
راه های افزایش نمره در امتحان نهایی

راه های افزایش نمره در امتحانات نهایی

با توجه به اینکه سال دوازدهم از حساس ترین پایه های تحصیلی می باشد نباید از تکنیک های طلایی در روزهای امتحانات و پایانی کنکور غافل شد.

در این میان برای موفقیت و کسب نمره بالا باید به دو اصل اساسی توجه داشت:

 • داشتن برنامه ریزی و شیوه مطالعه صحیح
 • اهمیت مشاور در امتحانات نهایی و روزهای منتهی به کنکور

در این خصوص هریک را به صورت اختصار بررسی خواهیم کرد.

داشتن برنامه ریزی و شیوه مطالعه صحیح

کسب نمره بالا مستلزم برنامه ریزی دقیق همراه با شیوه مطالعاتی مناسب می باشد.

تنها باید به این نکته توجه داشت که هر فرد برنامه ریزی را بر اساس ضعف درسی و منحصر به فرد باید انجام دهد.

با استفاده از مدیریت زمان بر اساس منابع درسی، زمان مشخصی را جهت جمع بندی و مرور همراه با شیوه های خلاصه نویسی و تند خوانی انجام دهد.

نکته ای که در این میان مطرح می شود این است که به دلیل نزدیک شدن به روزهای کنکور و حجم مطالب، برنامه ریزی باید بر اساس شرایط شخصی انجام شود که هر گونه اشتباه در این مسیر موجب کاهش انرژی و خستگی خواهد شد.

اهمیت مشاور در امتحانات نهایی در روزهای منتهی به کنکور

به دلیل فشار روحی و استرسی که داوطلبین در این روزها تجربه می کنند عموما با سردرگمی مواجه می شوند.

برای تسلط بر روحیه و حجم مطالب می توان به نقش مشاور با تجربه در روزهای طلایی اشاره کرد.

کسی که علاوه بر برنامه ریزی شخصی، در کاهش استرس و اضطراب هر فرد تاثیر بسزایی خواهد داشت.

راه های ارتباطی ما

شماره تماس دفتر رسمی تیم مشاوره انتخاب رشته دات کام : ۰۲۱۴۴۵۱۱۰۵۳

صفحه مجازی تیم مشاوره انتخاب رشته دات کام : entekhabreshteh.official@

لینک مرتبط:
نمونه سوالات امتحان نهایی
برنامه امتحانات نهایی ۱۴۰۰

30 پاسخ

 1. سلام. این حذفیات امتحان نهایی ۱۴۰۰ تایید شده هست؟ واقعا از این مبحث ها در امتحان نهایی امسال سوالی نمیاد؟

 2. ببخشید یه سوالی داشتم
  این مطالب اگه توی امتحانات نهایی حذف بشن، توی کنکور۱۴۰۰ هم سوالاتی ازشون طرح نمیشه درسته؟

  1. سلام حذفیات کنکور الان چند روز اعلام شده آیا حذفیات امتحان نهایی دقیقا همون حذفیات کنکور یا احتمال کم و زیاد داره؟..

 3. سلام.
  اینکه یه سری درسارو نوشتید “از صفحه ۳۱ تا پایان فصل (تمرینات دوره ای)” یعنی چی؟
  یعنی تمرینات دوره ای اون فصل کلا حذف شده و سوال نمیاد؟
  ممنون.

 4. سلام…دوستان بجای اینکه سنگه سلامت بهداشت که درسه سبکی هست رو میزنین به سینه…چرا حرفی از ریاضی نمیگید؟…بجاش میشینید غصه دینی و سلامت بهداشتو میخورید؟

 5. نمونه سوال هم بدید …برای نهمی ها
  از هر درسی، لطفاً در سایت قرار بدید. ما بخونیم..
  من یه شخصه چشمام …خیلی ضعیف شده..چونکه همش دارم فیلم آموزشی مبینم…چشام هر شب میسوزه….ممنون از شما💜
  خیلییییییییییییییییییییییییییییییی… سپاسگزارم

 6. سلام خسته نباشید در بارم بندی شرایط قرمز حرفی از حذف شدن درس ۴تا۶ دین و زندگی و هندسه ۳ درس دوم تا صفحه ۴۶ و ریاضیات گسسته درس دوم تا صفحه ۴۲ زده نشده.میشه بگین کجا گفته شده این مطالب حذف شده؟

 7. سلام
  شما چرا کلا فنی حرفه ای رو نادیده میگیرید ؟؟؟
  اگه جزو رشته ها حساب نمیشه بگید بدونیم تا کسی نره سمتش یا کلا حذف کنید …
  هرسال همین بحثه . کتابامون که خیلی اگه زود بیاد آذر ماه میرسه دستمون ولی پولشو زود تر از رشته های دیگه پرداخت میکنیم واقعا مردم رو اسکول فرض کردین ولی خودتونین

 8. بارم بندی عربی همش از بخش های حذف شدست
  بعد الان واقعا حذف شدن نخونیم؟ نه که نخونیم ببینیم همه سوالا از اونجاست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سایر نوشته ها