انتخاب رشته اینترنتی
           انتخاب رشته دات کام
تخصصی ترین مرکز انتخاب رشته کنکور
حذفیات امتحان نهایی دوازدهم 1400

حذفیات امتحان نهایی دوازدهم ۱۴۰۰

فهرست مطالب

حذفیات امتحان نهایی دوازدهم در سال ۱۴۰۰ به چه صورت می باشد؟

نمرات کسب شده در سال دوازدهم به دلیل اینکه اهمیت بالایی در رتبه کنکور خواهد داشت به طور سالانه بخشی از مباحث به دلیل حجم بالای مطالب حذف خواهد شد.

در حذفیات مذکور بخشی از مطالب درسی از دایره ی طراحی سوالات حذف خواهد شد.

حذف مباحث درسی در پایه دوازدهم راه حلی است که توسط آموزش و پرورش سالانه در جهت کاهش استرس و نگرانی دانش آموزان مطرح می شود.

در این مقاله به حذفیات سه رشته گروه تجربی، ریاضی و انسانی خواهیم پرداخت.

حذفیات دروس تخصصی رشته ریاضی

دروس تخصصی رشته ریاضی به دلیل ماهیت پیچیده و زمان بری که دارند هر دانش آموز با اطلاع از حذفیات آن می تواند بررسی دقیق تری نسبت به مباحث داشته باشد.

بر ای این اساس با اختصاص زمان بر دیگر مباحث هر فرد می تواند نمرات بالایی را با استفاده از برنامه ریزی دقیق کسب کند.

در ادامه جدولی تحت عنوان حذفیات امتحان نهایی سال دوازدهم ۱۴۰۰ قرار داده شده است که سوالی از آن در امتحانات نهایی مطرح نمی شود.

دروس مبحث حذف شده
فیزیک فصل اولسقوط آزاد
فیزیک فصل دومتکانه، قانون دوم نیوتن
فیزیک فصل سوماز ادراک شنوایی در صفحه ۸۱ تا پایان فصل ۳
فیزیک فصل چهارمسراب، پاشندگی نور، از موج ایستاده و تشدید در لوله های صوتی تا پایان فصل
فیزیک فصل پنجملیزر و پرسش های مرتبط با آن در پایان فصل
فیزیک فصل ششمشکاف و همجوشی و پرسش های مربوط به آن در آخر فصل
شیمی فصل اولاز آغاز فصل تا صفحه ۵
در جستجوی پاک کننده های جدید
پیوند با صنعت و پاک کننده های خورنده
از صفحه ۳۱ تا پایان فصل (تمرینات دوره ای)
شیمی فصل دوماز آغاز فصل تا صفحه ۳۹
پیوند با زندگی صفحه ۴۹ و ۵۲
پیوند با صنعت صفحه ۵۸ تا پایان فصل ( آبکاری و فرآیند هال، تمرین های دوره ای)
شیمی فصل سوماز آغاز فصل تا صفحه ۶۷
سازه های یخی ساده و زودگذار صفحه ۷۳
پیوند با زندگی صفحه ۸۳
از با هم بیندیشیم صفحه ۸۲ تا پایان فصل (رنگ، مدل دریای الکترونی، تیتانیم، تمرین های دوره ای)
شیمی فصل چهارمانرژی فعال سازی تا صفحه ۱۰۰
آمونیاک و بهره وری در کشاورزی تا صفحه ۱۰۸
گروه عاملی کلید سنتزها تا صفحه ۱۱۶

حذفیات دروس تخصصی رشته تجربی

کسب نمره بالا در امتحانات نهایی رشته تجربی اهمیت ویژه ای خواهد داشت زیرا تاثیر بسزایی در رتبه هر فرد در کنکور خواهد داشت.

با توجه به اینکه دروس تخصصی رشته ریاضی و تجربی دارای مباحث مشترک می باشند حذفیات در بعضی دروس متفاوت می باشد.

در ادامه جدولی تحت عنوان حذفیات امتحان نهایی سال دوازدهم ۱۴۰۰ قرار داده شده است که سوالی از آن در امتحانات نهایی مطرح نمی شود.

دروس مبحث حذف شده
زیست شناسی فصل اولاز تلاش برای کشف ساختار مولکولی دنا تا سر مدل مولکولی دنا
از سطوح ساختاری پروتئین ها تا سر نقش پروتئین ها
از عملکرد اختصاصی آنزیم ها تا پایان فصل
زیست شناسی فصل دوماز تغییرات رنای پیک تا پایان گفتار
از محل پروتئین سازی و سرنوشت آنها تا پایان گفتار
زیست شناسی فصل سوماز مهار بیماری های ژنتیک تا پایان فصل
زیست شناسی فصل چهارماز ابتدای گفتار ۳ تا سر گونه زایی
زیست شناسی فصل پنجماز تنظیم تنفس یاخته ای : تولیدی اقتصادی تا آخر گفتار ۲
سلامت بدن : پاداکسنده ها تا پایان فصل
زیست شناسی فصل ششماز اثر محیط بر فتوسنتز تا آخر گفتار ۲
از جانداران فتوسنتز کننده دیگر تا آخر فصل
زیست شناسی فصل هفتماز مهندسی بافت تا آخر گفتار ۲
زیست شناسی فصل هشتماز زندگی گروهی تا پایان فصل
شیمی فصل اولاز آغاز فصل تا صفحه ۵
در جستجوی پاک کننده های جدید
پیوند با صنعت و پاک کننده های خورنده
از صفحه ۳۱ تا پایان فصل (تمرینات دوره ای)
شیمی فصل دوماز آغاز فصل تا صفحه ۳۹
پیوند با زندگی صفحه ۴۹ و ۵۲
پیوند با صنعت صفحه ۵۸ تا پایان فصل ( آبکاری و فرآیند هال، تمرین های دوره ای)
شیمی فصل سوماز آغاز فصل تا صفحه ۶۷
سازه های یخی ساده و زودگذار صفحه ۷۳
پیوند با زندگی صفحه ۸۳
از با هم بیندیشیم صفحه ۸۲ تا پایان فصل (رنگ، مدل دریای الکترونی، تیتانیم، تمرین های دوره ای)
شیمی فصل چهارمانرژی فعال سازی تا صفحه ۱۰۰
آمونیاک و بهره وری در کشاورزی تا صفحه ۱۰۸
گروه عاملی کلید سنتزها تا صفحه ۱۱۶
فیزیک فصل اولحرکت با شتاب ثابت
فیزیک فصل دومتکانه، قاون دوم نیوتون، نیروی گرانشی
فیزیک فصل سوماز ادراک شنوایی در صفحه ۷۳ تا سر بخش بازتاب موج، سراب، پاشندگی نور از فصل ۳
فیزیک فصل چهارملیزر به همراه تمرینات مرتبط با این مباحث در پایان هر فصل
شماره تماس انتخاب رشته دات کام

حذفیات دروس تخصصی رشته انسانی

ماهیت مطالب در رشته انسانی اکثرا به صورت حفظی می باشد به طوری که زمان زیادی از هر دانش آموز خواهد گرفت.

لذا تمامی دانش آموزان باید بر اساس ضعف در هر درس زمان را به خوبی مدیریت کرده و برنامه ریزی دقیقی برای هر درس لحاظ کنند.

طبق اعلام آموزش و پرورش سال گذشته بر اساس وضعیت کرونا و تعطیلی مدارس حذفیات دروس بر مبنای آموزش ها صورت گرفت ممکن است که حذفیات سال ۱۴۰۰ هم همانند سال ۹۹ اعلام شود.

جدول مندرج شده بر اساس سال ۹۹ می باشد و به محض اعلام حذفیات سال ۱۴۰۰ درج خواهد شد.

دروس مباحث حذف شده
ریاضی آمار ۳از صفحه ۷۳ تا آخر کتاب
علوم و فنون ادبیاز صفحه ۹۵ تا آخر کتاب
جامعه شناسیاز صفحه ۹۲ تا آخر کتاب
تاریخ انسانیاز صفحه ۱۲۵ تا آخر کتاب
جغرافیاز صفحه ۸۱ تا آخر کتاب
فلسفهاز صفحه ۵۶ تا آخر کتاب
علوم اجتماعیاز صفحه ۶۶ تا آخر کتاب
عربیاز صفحه ۷۱ تا آخر کتاب
دینیاز صفحه ۱۴۷ تا آخر کتاب

حذفیات دروس عمومی

دروسمبحث حذف شده
ادبیات فارسیگنج حکمت، روان خوانی و شعرخوانی
عربیساختار زبان (قواعد) / نورالسماء /کنزالحکمه /البحث العلمی (پژوهش)
بخش اجباری : معجم، تمرینات واژگان، حوار

برنامه امتحانات نهایی دوازدهم ۱۴۰۰

برنامه امتحانات نهایی دانش آموزان هر ساله از سوی رئیس مرکز سنجش آموزش و پرورش تعیین می شود و در نهایت به ادارات کل آموزش و پرورش استان ها ابلاغ می گردد.

امتحانات نهایی سال ۹۹ – ۱۴۰۰ همچون سال گذشته با شرایط و ضوابط خاصی برگزار خواهد شد.

در صورت اعلام هر گونه اخبار در جهت برگزاری امتحانات نهایی در این مقاله قرار داده خواهد شد.

برنامه امتحانات نهایی دوازدهم
راه های افزایش نمره در امتحان نهایی

راه های افزایش نمره در امتحانات نهایی

با توجه به اینکه سال دوازدهم از حساس ترین پایه های تحصیلی می باشد نباید از تکنیک های طلایی در روزهای امتحانات و پایانی کنکور غافل شد.

در این میان برای موفقیت و کسب نمره بالا باید به دو اصل اساسی توجه داشت:

 • داشتن برنامه ریزی و شیوه مطالعه صحیح
 • اهمیت مشاور در امتحانات نهایی و روزهای منتهی به کنکور

در این خصوص هریک را به صورت اختصار بررسی خواهیم کرد.

داشتن برنامه ریزی و شیوه مطالعه صحیح

کسب نمره بالا مستلزم برنامه ریزی دقیق همراه با شیوه مطالعاتی مناسب می باشد.

تنها باید به این نکته توجه داشت که هر فرد برنامه ریزی را بر اساس ضعف درسی و منحصر به فرد باید انجام دهد.

با استفاده از مدیریت زمان بر اساس منابع درسی، زمان مشخصی را جهت جمع بندی و مرور همراه با شیوه های خلاصه نویسی و تند خوانی انجام دهد.

نکته ای که در این میان مطرح می شود این است که به دلیل نزدیک شدن به روزهای کنکور و حجم مطالب، برنامه ریزی باید بر اساس شرایط شخصی انجام شود که هر گونه اشتباه در این مسیر موجب کاهش انرژی و خستگی خواهد شد.

اهمیت مشاور در امتحانات نهایی در روزهای منتهی به کنکور

به دلیل فشار روحی و استرسی که داوطلبین در این روزها تجربه می کنند عموما با سردرگمی مواجه می شوند.

برای تسلط بر روحیه و حجم مطالب می توان به نقش مشاور با تجربه در روزهای طلایی اشاره کرد.

کسی که علاوه بر برنامه ریزی شخصی، در کاهش استرس و اضطراب هر فرد تاثیر بسزایی خواهد داشت.

گسسته، هندسه، ریاضیات تجربی، زبان انگلیسی، دین و زندگی، حسابان حذفیات ندارد.

راه های ارتباطی ما

شماره تماس دفتر رسمی تیم مشاوره انتخاب رشته دات کام : ۰۲۱۴۴۵۱۱۰۵۳

صفحه مجازی تیم مشاوره انتخاب رشته دات کام : entekhabreshteh.official@

لینک مرتبط:
بارم بندی امتحانات نهایی تجربی خرداد ۱۴۰۰
نمونه سوالات امتحان نهایی
برنامه امتحانات نهایی ۱۴۰۰

10 پاسخ

 1. سلام. این حذفیات امتحان نهایی ۱۴۰۰ تایید شده هست؟ واقعا از این مبحث ها در امتحان نهایی امسال سوالی نمیاد؟

 2. ببخشید یه سوالی داشتم
  این مطالب اگه توی امتحانات نهایی حذف بشن، توی کنکور۱۴۰۰ هم سوالاتی ازشون طرح نمیشه درسته؟

  1. سلام حذفیات کنکور الان چند روز اعلام شده آیا حذفیات امتحان نهایی دقیقا همون حذفیات کنکور یا احتمال کم و زیاد داره؟..

 3. سلام.
  اینکه یه سری درسارو نوشتید “از صفحه ۳۱ تا پایان فصل (تمرینات دوره ای)” یعنی چی؟
  یعنی تمرینات دوره ای اون فصل کلا حذف شده و سوال نمیاد؟
  ممنون.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سایر نوشته ها