انتخاب رشته اینترنتی
           انتخاب رشته دات کام
تخصصی ترین مرکز انتخاب رشته کنکور
زمان پاسخگویی به سوالات کنکور

تعداد سوالات و زمان پاسخگویی هر درس در تمامی رشته های تحصیلی

فهرست مطالب

تعداد سوالات و زمان پاسخگویی هر درس در تمامی رشته های تحصیلی به چه صورت می باشد؟

متقاضیان کنکور سراسری با ثبت نام در موعد مقرر شده توسط سازمان سنجش با مراجعه به سایت sanjesh.org اقدام به ثبت نام کرده و ضمن تایید نهایی و دریافت کد پیگیری در آزمون شرکت می کنند.

سوالات کنکور سراسری در دو بخش عمومی و اختصاصی در قالب دو دفترچه و یک پاسخنامه به هر داوطلب در روز کنکور داده خواهد شد.

در کنکور سراسری تنها اطلاعات علمی نمی تواند موفقیت در کنکور را تضمین کند زیرا به هر سوال زمان مشخصی اختصاص داده شده است که هر داوطلب باید زمان را به خوبی مدیریت کند.

با حضور در جلسه آزمون سراسری با پاسخ گویی به سوالات و مدیریت زمان می توان سرنوشت خود را رقم بزنند.

این در حالی است که تعداد سوالات و زمان پاسخگویی به هر درس در گروه های آزمایشی متفاوت بوده است.

به همین خاطر مقاله ای تحت این عنوان در اختیارتان قرار داده ایم تا با توجه به گروه آزمایشی خود از میزان زمان اختصاص یافته هر سوال در هر درس و تعداد سوالات آن اطلاع یابید.

تعداد سوالات عمومی کنکور و مدت زمان پاسخگویی به هر درس

با شروع کنکور و دریافت دفترچه عمومی اولین گام در کنکور سراسری آغاز خواهد شد.

هر داوطلب در مدت زمان ۷۵ دقیقه می تواند نسبت به پاسخ گویی دروس عمومی اقدام کند.

این دفترچه شامل ۱۰۰ سوال و دروس زبان و ادبیات فارسی، عربی، فرهنگ و معارف اسلامی و زبان خارجی می باشد.

لازم به ذکر است داوطلبانی که در زمان ثبت نام بند ۲۵ و ۳۸ که مربوط به سوالاتی غیر از اسلام (زرتشت، کلیمی،مسیحی) و سوالاتی غیر از زبان انگلیسی( فرانسه، ایتالیایی، آلمانی و روسی) می باشد را علامت زده اند می توانند در همین زمان مشخص شده به سوالات پاسخ دهند.

ردیفعنوان درستعداد سوالاز سوالتا سوالمدت زمان پاسخگویی بر اساس دقیقهمیانگین زمان برای پاسخ برای هر سوال به ثانیه
۱زبان و ادبیات فارسی۲۵۱۲۵۱۸ دقیقه۴۲ ثانیه
۲عربی۲۵۲۶۵۰۲۰ دقیقه۴۸ ثانیه
۳دین و زندگی۲۵۵۱۷۵۱۷ دقیقه۴۲ ثانیه
۴زبان انگلیسی۲۵۷۶۱۰۰۲۰ دقیقه۴۸ ثانیه

تعداد سوالات اختصاصی کنکور تجربی و مدت زمان پاسخگویی به هر درس

داوطلبان کنکور تجربی در کنکور موظف به پاسخ گویی سوالات دفترچه شماره ۲ ( دفترچه سوالات اختصاصی ) می باشند.

این دفترچه شامل دروس اختصاصی زمین شناسی، ریاضی، زیست،فیزیک و شیمی می باشد.

سوالات این دفترچه ۱۷۰ سوال می باشد و زمان اختصاص یافته به مجموعه سوالات این دروس ۱۷۵ دقیقه خواهد بود.

ردیفعنوان درستعداد سوالاز سوالتا سوالمدت زمان پاسخگویی بر اساس دقیقهمیانگین زمان برای پاسخ برای هر سوال به ثانیه
۱زمین شناسی۲۵۱۰۱۱۲۵۲۰ دقیقه۴۸ ثانیه
۲ریاضی۳۰۱۲۶۱۵۵۴۷ دقیقه۹۶ ثانیه
۳زیست شناسی۵۰۱۵۶۲۰۵۳۶ دقیقه۴۲ ثانیه
۴فیزیک۳۰۲۰۶۲۳۵۳۷ دقیقه۷۲ ثانیه
۵شیمی۳۵۲۳۶۲۷۰۳۵ دقیقه۶۰ ثانیه
۶بهیاری۵۰۲۷۱۳۲۰۳۰ دقیقه۳۶ ثانیه
شماره تماس انتخاب رشته دات کام

تعداد سوالات اختصاصی کنکور ریاضی و مدت زمان پاسخگویی به هر درس

دفترچه سوالات اختصاصی کنکور ریاضی شامل دروس ریاضی، فیزیک و شیمی می باشد.

همچنین این دفترچه شامل ۱۳۵ سوال می باشد که در مجموع هر داوطلب در مدت زمان ۱۷۵ دقیقه موظف به پاسخ گویی این سوالات می باشد.

ردیفعنوان درستعداد سوالاز سوالتا سوالمدت زمان پاسخگویی بر اساس دقیقهمیانگین زمان برای پاسخ برای هر سوال به ثانیه
۱ریاضیات۵۵۱۰۱۱۵۵۸۵ دقیقه۹۰ ثانیه
۲فیزیک۴۵۱۵۶۲۰۰۵۵ دقیقه۷۲ ثانیه
۳شیمی۳۵۲۰۱۲۳۵۳۵ دقیقه۶۰ ثانیه

تعداد سوالات اختصاصی کنکور انسانی و مدت زمان پاسخگویی به هر درس

دفترچه سوالات کنکور انسانی شامل دروس اختصاصی ریاضی، اقتصاد، ادبیات اختصاصی، عربی اختصاصی، تاریخ و جغرافیا، علوم اجتماعی، فلسفه و منطق، روانشناسی و اصول عقاید و فقه می باشد.

مجموعه سوالات این دفترچه شامل ۱۸۰ سوال می باشد که هر داوطلب می تواند با توجه به دانسته های علمی خود و اطمینان از پاسخ گویی به سوالات در مدت زمان ۱۶۵ دقیقه نسبت به پاسخ گویی سوالات اقدام کند.

ردیفعنوان درستعداد سوالاز سوالتا سوالمدت زمان پاسخگویی بر اساس دقیقهمیانگین زمان برای پاسخ برای هر سوال به ثانیه
۱ریاضی۲۰۱۰۱۱۲۰۲۵ دقیقه۷۲ ثانیه
۲اقتصاد۱۵۱۲۱۱۳۵۱۰ دقیقه۳۶ ثانیه
۳ادبیات اختصاصی۳۰۱۳۶۱۶۵۳۰ دقیقه۶۰ ثانیه
۴عربی اختصاصی۲۰۱۶۶۱۸۵۲۰ دقیقه۶۰ ثانیه
۵تاریخ و جغرافیا۳۰۱۸۶۲۱۵۲۵ دقیقه۴۸ ثانیه
۶علوم اجتماعی۲۰۲۱۶۲۳۵۱۵ دقیقه۴۲ ثانیه
۷فلسفه و منطق۲۵۲۳۶۲۶۰۲۵ دقیقه۶۰ ثانیه
۸روانشناسی۲۰۲۶۱۲۸۰۱۵ دقیقه۴۲ ثانیه
۹اصول عقاید و فقه۲۰۲۸۱۳۰۰۲۰ دقیقه۶۰ ثانیه

تعداد سوالات اختصاصی کنکور هنر و مدت زمان پاسخگویی به هر درس

دفترچه این گروه رشته آزمایشی شامل ۷ عنوان درس درک عمومی هنر، درک عمومی ریاضی- فیزیک، ترسیم فنی، خلاقیت تصویری و تجسمی، خلاقیت نمایشی، خلاقیت موسیقی ، خواص مواد می باشد.

این دفترچه شامل ۱۶۰ سوال می باشد که مدت زمان پاسخگویی به مجموعه سوالات این دفترچه ۱۶۵ دقیقه می باشد.

داوطلبانی که متقاضی شرکت در آزمون سراسری هنر می باشند می توانند بند ۴۰ در فرم تقاضای ثبت نام را علامت گذاری کنند.

ردیفعنوان درستعداد سوالات از شمارهتا شمارهمدت زمان پاسخگویی بر اساس دقیقهمیانگین زمان برای پاسخ برای هر سوال به ثانیه
۱درک عمومی هنر۳۰۱۰۱۱۳۰۲۵۵۰
۲درک عمومی ریاضی- فیزیک۳۰۱۳۱۱۶۰۴۰۸۰
۳ترسیم فنی۲۰۱۶۱۱۸۰۲۶۷۸
۴خلاقیت تصویری و تجسمی۲۰۱۸۱۲۰۰۲۴۷۲
۵خلاقیت نمایشی۲۰۲۰۱۲۲۰۱۳۳۹
۶خلاقیت موسیقی۲۰۲۲۱۲۴۰۲۰۶۰
۷خواص مواد۲۰۲۴۱۲۶۰۱۷۵۱

تعداد سوالات اختصاصی کنکور زبان و مدت زمان پاسخگویی به هر درس

کنکور زبان از گروه های آزمایشی شناور می باشد که هر داوطلب در صورت علاقمندی می تواند همراه دیگر گروه آزمایشی خود در آن شرکت کند.

دفترچه اختصاصی این گروه آزمایشی شامل یک عنوان درس زبان تخصصی می باشد.

تعداد سوالات این دفترچه شامل ۷۰ سوال می باشد که داوطلبان در مدت زمان ۱۰۵ می توانند نسبت به پاسخ گویی اقدام کنند.

ردیف عنوان درستعداد سوالاتاز شمارهتا شماره مدت زمان پاسخگویی بر اساس دقیقهمیانگین زمان برای پاسخ برای هر سوال به ثانیه
۱زبان تخصصی۷۰۱۰۱۱۷۰۱۰۵ دقیقه۹۰
اهمیت مدیریت زمان در کنکور سراسری

اهمیت مدیریت زمان در کنکور سراسری

در ماراتن علمی کنکور تنها سطح علمی ملاک موفقیت در فرد نمی باشد زیرا مهارت تست زنی و تسلط بر مطالب در کنار هم موفقیت فرد را تضمین خواهند کرد.

هر داوطلب علاوه بر برنامه ریزی در طول سال کنکور اهمیت مدیریت زمان را نباید دست کم بگیرد.

زیرا سالانه داوطلبان زیادی در کنکور با سطح علمی بالا با از دست دادن زمان رو به رو شده اند زیرا تنها با عدم آشنایی با تکنیک های زمان رو به رو بوده اند.

این تکنیک تا حدی اهمیت دارد که یک داوطلب را می تواند به رتبه های برتر نزدیک کند و یک داوطلب را به عدم مجاز شدن به انتخاب رشته برساند.

تکنیک های تست زنی در کنکور سراسری

با توجه به اهمیت زمان در کنکور می توان می توان از مدیریت زمان به عنوان حیاتی ترین عامل یاد کرد.

اما برای پاسخ دهی به کلیه سوالات آموزش تکنیک ها نقش اساسی خواهد داشت :

تکنیک ضربدر منها در آزمون

در ابتدا برای پاسخ به هر سوال سه راه پیش روی خود دارید
پاسخ می دهم چون جواب سوال را می دانم
پاسخ نمی دهم چون جواب سوال را نمی دانم
نسبت به پاسخ دهی سوال اطمینان ندارم

تکنیک زمان های نقصانی

در دو مسیر مشخص شده اول که کامل مشخص است اما پاسخ دهی به سوالی که اطمینانی از پاسخ آن ندارید زمانی باید انجام شود که تمامی سوالات را پاسخ داده اید و زمان کافی در اختیار دارید.


تکنیک زمان های نقصانی در آزمون

در این تکنیک با توجه به زمانی کمتر از زمان مشخص شده برای هر درس و هر سوال داوطلب موظف به پاسخ گویی می باشد.

به طور مثال برای درسی که ۶۰ دقیقه زمان پاسخ گویی دارد شما در ۵۰ دقیقه به سوالات پاسخ دهید که در زمان ۱۰ دقیقه ای ذخیره کرده اید.

در این زمان می توانید با استفاده از تکنیک ضربدر منها که مکمل این تکنیک می باشد نسبت به پاسخ گویی سوالات اقدام کنید.

استراتژی بازگشت در آزمون

حال با توجه به دو تکنیک قبل با سوالاتی مواجه هستیم که هدف نهایی ما در زمان ذخیره شده را مشخص می کند.

این تکنیک مکمل دو تکنیک قبل و مرحله نهایی در آزمون می باشد.

در ابتدا با ید در این روش به سراغ سوالات شک دار بروید و در صورت پاسخ گویی به سوالات دشوار بپردازید.

تکنیک وقفه در آزمون

با گذشت زمان در کنکور از انرژی داوطلب کاسته شده و به تدریج فرد دچار خستگی ذهنی و جسمی خواهد شد.

برای پیشگیری و مدیریت این حالت بهتر است که با رعایت نکاتی این وضعیت را به خوبی مدیریت کنید:

  1. از نشستن و بدون تحرک بودن خودداری کرده و در زمان های مختلف هر از گاهی با تکان دادن پا، دست و گردن خونرسانی را تا حد زیادی افزایش دهید.
  2. بهتر است هم نیم ساعت یکبار در مدت ۳۰ ثانیه چشم های خود را بسته و به طور کامل به صندلی خود تکیه دهید.
  3. گاها نفس عمیق کشیده و عضلات خود را شل کنید.

راه های ارتباطی ما

شماره تماس دفتر رسمی تیم مشاوره انتخاب رشته دات کام : ۰۲۱۴۴۵۱۱۰۵۳

صفحه مجازی تیم مشاوره انتخاب رشته دات کام : entekhabreshteh.official@

یک پاسخ

  1. سلام میخواستم بدونم علوم تحقیقات رشته علوم تغذیه رو داره ؟
    و اگر داره میشه بدون کنکور ثبت نام کرد ؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سایر نوشته ها