انتخاب رشته اینترنتی
           انتخاب رشته دات کام
تخصصی ترین مرکز انتخاب رشته کنکور
آخرین رتبه قبولی پزشکی

آخرین رتبه قبولی پزشکی

فهرست مطالب

آخرین رتبه قبولی پزشکی چه رتبه ای می باشد؟

چه کسانی در کنکور ۹۹ در رشته پزشکی پذیرفته شدند؟

با توجه به رقابتی که در عرصه کنکور و در نهایت انتخاب رشته داوطلبان تجربی وجود دارد داوطلبان به دنبال اطلاعاتی در رابطه با رشته پزشکی هستند.

این اطلاعات تا حدی اهمیت دارد که می تواند یک سال سرنوشت تحصیلی هر فرد را به تعویق بیندازد.

بدین منظور مقاله ای تحت این عنوان برای افزایش اطلاعات داوطلبان نظیر کارنامه و حداقل رتبه قبولی در رشته پزشکی قرار داده شده است تا با دید بازتری مسیر انتخاب رشته خود را طی کنید.

اهمیت دانستن و کاربرد آخرین رتبه قبولی

از اهمیت اطلاعات آخرین رتبه قبولی پزشکی و دیگر رشته ها می توان به این نکته اشاره کرد که از کدام منطقه و با چه سهمیه ای پذیرش انجام شده است.

با این اطلاعات می توان به طور نسبی و با تمرکز بیشتری به انتخاب ۱۵۰ کد رشته محل در انتخاب رشته پرداخت.

اما باید دانست رتبه کسب شده در زیر گروه های هر رشته ملاک پذیرش و سنجش داوطلب در انتخاب رشته می باشد.

کارنامه کنکور تجربی

رشته پزشکی

از محبوب ترین و پرطرفدارترین رشته های تجربی رشته پزشکی می باشد که بسیاری از دانش آموزان با هدف قبولی در این رشته، رشته تجربی را انتخاب می کنند.

این دارای ۴ مرحله تحصیلی که شامل : علوم پایه، فیزیوپاتولوژی، کارآموزی بالینی(استاژری)، کارورزی بالینی(اینترنی) می باشد.

پس از پایان یافتن دوره ی تحصیلی هر فرد باید در دوره های طرح پزشکی در مناطق محروم و همچنین خدمت سربازی (پسران) که به صورت مجزا می باشد شرکت کند.

آیا می دانید چه افرادی مناسب رشته پزشکی می باشند؟

وظایف پزشک چیست؟

رشته پزشکی چه برتری به دیگر رشته های خواهد داشت؟

از معایب رشته پزشکی چه می دانید؟

بازار کار رشته پزشکی چگونه است؟

شماره تماس انتخاب رشته دات کام

آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی منطقه یک

منطقهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۱پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی جهرم | محروم-بومی فارسشیرازپسر۲۷۲۶
۱پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی بم | ظرفیت مازادمشهددختر۲۷۳۳
۱پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی بم | ظرفیت مازادشیرازدختر۲۷۳۸
۱پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی بم | ظرفیت مازاداصفهانپسر۲۷۳۸
۱پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی بم | ظرفیت مازادشیرازدختر۲۷۴۱
۱پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | پردیس خودگردان-نیمسال اولتهرانپسر۲۷۴۱
۱پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی شیراز | محروم-بومی فارسشیرازپسر۲۷۵۷
۱پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | محروم-بومی استان اصفهاناصفهانپسر۲۷۶۴
۱پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | پردیس خودگردان-نیمسال دومشیرازدختر۲۷۶۴
۱پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | پردیس خودگردان-نیمسال دوممشهدپسر۲۷۸۴
۱پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | پردیس خودگردان-نیمسال دومتبریزدختر۲۷۸۹
۱پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زابل | ظرفیت مازادمشهدپسر۲۷۸۹
۱پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | پردیس خودگردان-نیمسال دومتهراندختر۲۷۹۵
۱پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زابل | ظرفیت مازادمشهددختر۲۸۰۶
۱پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی جهرم | محروم-بومی فارسشیرازدختر۲۸۵۱
۱پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | محروم-بومی استان اصفهاناصفهانپسر۲۸۹۶
۱پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | محروم-بومی استان اصفهاناصفهاندختر۲۹۲۱
۱پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی جهرم | محروم-بومی فارسشیرازپسر۳۰۲۴

آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی منطقه دو

منطقهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۲پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز | محروم-بومی خوزستانرامهرمزپسر۴۷۸۷
۲پزشکی|دانشکده علوم پزشکی ابادان | محروم-بومی خوزستاندزفولدختر۴۸۷۱
۲پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی جیرفت | محروم-بومی استان کرمانکرمانپسر۴۹۶۴
۲پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زنجان | محروم-بومی استان زنجانزنجاندختر۵۰۵۸
۲پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی جیرفت | محروم-بومی استان کرمانرفسنجاندختر۵۰۶۷
۲پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زنجان | محروم-بومی استان زنجانزنجاندختر۵۰۶۷
۲پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زنجان | محروم-بومی استان زنجانزنجانپسر۵۱۵۳
۲پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی جیرفت | محروم-بومی استان کرمانکرماندختر۵۱۶۸
۲پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | محروم-بومی سیستان وبلوچستانزاهدانپسر۵۱۹۴
۲پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی قم | محروم-بومی استان قمقمپسر۵۲۲۹
۲پزشکی|دانشکده علوم پزشکی ابادان | محروم-بومی خوزستاناهوازدختر۵۲۵۹
۲پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | محروم-بومی سیستان وبلوچستانزاهدانپسر۵۳۳۱
۲پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | محروم-بومی سیستان وبلوچستانزاهدانپسر۵۳۶۸
۲پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی جیرفت | محروم-بومی استان کرمانرفسنجاندختر۵۳۷۸
۲پزشکی|دانشکده علوم پزشکی ابادان | محروم-بومی خوزستاناهوازپسر۵۴۲۵
۲پزشکی|دانشکده علوم پزشکی ابادان | محروم-بومی خوزستاناندیمشکپسر۵۵۶۷
۲پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | محروم-بومی سیستان وبلوچستان(ایرانشهر)زاهدانپسر۷۵۳۶

آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی منطقه سه

منطقهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۳پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زنجان | محروم-بومی استان زنجانزنجاندختر۲۸۰۶
۳پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | محروم-بومی سیستان وبلوچستان(ایرانشهر)ایرانشهرپسر۲۹۰۵
۳پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زابل | محروم-بومی سیستان وبلوچستان (زابل)مشهددختر۲۹۲۳
۳پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زابل | محروم-بومی سیستان وبلوچستان (زابل)زابلپسر۲۹۳۸
۳پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | محروم-بومی سیستان وبلوچستان(ایرانشهر)ایرانشهرپسر۳۰۶۳
۳پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زابل | محروم-بومی سیستان وبلوچستان (زابل)زابلدختر۳۱۳۰
۳پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زابل | محروم-بومی سیستان وبلوچستان (زابل)تهراندختر۳۶۲۱
۳پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زابل | محروم-بومی سیستان وبلوچستان (زابل)زابلدختر۳۷۰۴
۳پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | محروم-بومی سیستان وبلوچستان(ایرانشهر)ایرانشهردختر۴۳۵۳
۳پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زابل | محروم-بومی سیستان وبلوچستان (زابل)زابلپسر۴۸۲۵
۳پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | محروم-بومی سیستان وبلوچستان(ایرانشهر)ایرانشهردختر۴۹۴۹
۳پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زابل | محروم-بومی سیستان وبلوچستان (زابل)زابلپسر۴۹۷۸
۳پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | محروم-بومی سیستان وبلوچستان(ایرانشهر)چابهاردختر۶۳۲۷
۳پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی ایلام | روزانهارکوازملکشاهیدختر۶۵۷۴

آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی سهمیه ۵%

سهمیهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۵پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | پردیس خودگردان-نیمسال دومخویپسر۱۴۴۵
۵پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی جهرم | محروم-بومی فارسفیروزآبادپسر۱۴۵۱
۵پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی ایلام | محروم-بومی استان ایلامدره شهرپسر۱۴۷۷
۵پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز | محروم-بومی خوزستاناهوازپسر۱۵۰۶
۵پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران | روزانه-بورسیه ارتشمیاندوآبپسر۱۵۰۹
۵پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | محروم-بومی خراسان جنوبیبیرجنددختر۱۵۲۹
۵پزشکی|دانشکده علوم پزشکی ابادان | محروم-بومی خوزستاناهوازدختر۱۵۴۴
۵پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی بم | محروم-بومی استان کرمانکرمانپسر۱۵۷۶
۵پزشکی|دانشکده علوم پزشکی ابادان | محروم-بومی خوزستاناهوازپسر۱۵۸۷
۵پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی قم | محروم-بومی استان قمقمپسر۱۶۲۷
۵پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی قم | محروم-بومی استان قمقمپسر۱۶۷۶
۵پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی سبزوار | روزانه-نیمسال اولسبزواردختر۱۷۵۵
۵پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد | محروم-بومی چهارمحال وبختیاریلردگانپسر۱۷۶۱
۵پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زنجان | محروم-بومی استان زنجانزنجانپسر۱۷۷۴
۵پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زنجان | محروم-بومی استان زنجانزنجاندختر۲۳۵۰
۵پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی البرز-کرج | روزانه-نیمسال اولتهرانپسر۴۷۴۵
۵پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زابل | محروم-بومی سیستان وبلوچستان (زابل)زابلپسر۶۳۹۵
۵پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز | روزانه-نیمسال اولبهبهاندختر۷۹۹۹

آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی سهمیه ۲۵%

سهمیهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۲۵پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی همدان | پردیس خودگردان-نیمسال دومهمداندختر۱۸۰۸
۲۵پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گلستان -گرگان | پردیس خودگردانگچسارانپسر۱۸۱۲
۲۵پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | ظرفیت مازادکاشمردختر۱۸۱۲
۲۵پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز | پردیس خودگردان-نیمسال دومدهدشتدختر۱۸۲۲
۲۵پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | پردیس خودگردانمراغهپسر۱۸۲۵
۲۵پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی همدان | پردیس خودگردان-نیمسال دومشیرازدختر۱۸۳۵
۲۵پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی دزفول | ظرفیت مازادشوشترپسر۱۸۴۵
۲۵پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی لرستان -خرم اباد | ظرفیت مازاد-نیمسال دومرامسردختر۱۸۶۵
۲۵پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | ظرفیت مازادشیرازپسر۱۸۷۰
۲۵پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | ظرفیت مازادکرمانپسر۱۸۸۱
۲۵پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | ظرفیت مازادنوشهردختر۱۸۸۸
۲۵پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی بم | محروم-بومی استان کرمانزرندپسر۱۸۹۰
۲۵پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس | پردیس خودگردان-نیمسال دومجیرفتدختر۱۸۹۳
۲۵پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | ظرفیت مازادجیرفتدختر۱۸۹۳
۲۵پزشکی|دانشکده علوم پزشکی ابادان | ظرفیت مازادنورآباد ممسنیپسر۱۹۰۰
۲۵پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زابل | ظرفیت مازادقصر شیرینپسر۱۹۲۴
۲۵پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زنجان | محروم-بومی استان زنجانزنجانپسر۱۹۶۲
۲۵پزشکی|دانشکده علوم پزشکی ابادان | محروم-بومی خوزستاناهوازدختر۲۱۷۰
۲۵پزشکی|دانشکده علوم پزشکی ابادان | محروم-بومی خوزستاناهوازپسر۲۱۸۵

انتخاب رشته کنکور

هر داوطلب با توجه به نهایی کردن انتخاب های خود سرنوشت تحصیلی و آینده شغلی خود را تعیین می کند.

تمامی انتخاب های هر فرد رابطه مستقیم به در نظر گرفتن همه جوانب از جمله تعداد شرکت کنندگان و میزان تاثیر سهمیه ها می باشد.

شما می توانید در سایت enkonkur.ir با توجه به رتبه خود دقیق ترین پذیرفته شدگان رشته پزشکی را بر اساس سال قبل مشاهده کنید.

همچنین برای دست یافتن به رشته هوشبری با در نظر گرفتن تمامی جوانب و استفاده از تجربیات مشاوران انتخاب رشته می توانید علاوه بر قطعی شدن انتخاب خود، این مسیر را با دید بازتری دنبال کنید.

مشاوران انتخاب رشته طی تجربیات چندین ساله خود در انتخاب رشته آماده اطلاع رسانی و ارائه تمام تجربیات خود به داوطلبان می باشند.

راه های ارتباطی ما

شماره تماس دفتر رسمی تیم مشاوره انتخاب رشته دات کام : ۰۲۱۴۴۵۱۱۰۵۳

صفحه مجازی تیم مشاوره انتخاب رشته دات کام : entekhabreshteh.official@

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سایر نوشته ها