انتخاب رشته اینترنتی
           انتخاب رشته دات کام
تخصصی ترین مرکز انتخاب رشته کنکور
آخرین رتبه قبولی رشته کامپیوتر

آخرین رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر

فهرست مطالب

آخرین رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر چه رتبه ای می باشد؟

چه کسانی در کنکور ۹۹ در رشته مهندسی کامپیوتر پذیرفته شدند؟

با توجه به رقابتی که در عرصه کنکور و در نهایت انتخاب رشته داوطلبان ریاضی وجود دارد داوطلبان به دنبال اطلاعاتی در رابطه با رشته مهندسی کامپیوتر هستند.

این اطلاعات تا حدی اهمیت دارد که می تواند یک سال سرنوشت تحصیلی هر فرد را به تعویق بیندازد.

بدین منظور مقاله ای تحت این عنوان برای افزایش اطلاعات داوطلبان نظیر کارنامه و حداقل رتبه قبولی در رشته مهندسی کامپیوتر قرار داده شده است تا با دید بازتری این انتخاب رشته خود را طی کنید.

اهمیت دانستن و کاربرد آخرین رتبه قبولی

از اهمیت اطلاعات آخرین قبولی رتبه مهندسی کامپیوتر و دیگر رشته ها می توان به این نکته اشاره کرد که از کدام منطقه و با چه سهمیه ای پذیرش انجام شده است.

با این اطلاعات می توان به طور نسبی و با تمرکز بیشتری به انتخاب ۱۵۰ کد رشته محل در انتخاب رشته پرداخت.

اما باید دانست رتبه کسب شده در زیر گروه های هر رشته ملاک پذیرش و سنجش داوطلب در انتخاب رشته می باشد.

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن کارنامه-ریاضی-1024x450.jpg است

رشته مهندسی کامپیوتر

از پرطرفدار ترین رشته های ریاضی رشته مهندسی کامپیوتر می باشد که داوطلبان زیادی تمایل به تحصیل در این رشته را دارند.

رشته مهندسی کامپیوتر در سه گرایش سخت افزار، نرم افزار و علوم پایه می باشد.

در بخش نرم افزار به برنامه نویسی و طراحی الگوریتم و در بخش سخت افزار به طراحی و دستگاههای سخت افزاری پرداخته می شود.

همچنین در بخش علوم پایه به بخش اطلاعات نظری این رشته پرداخته می شود.

آیا می دانید چه افرادی مناسب رشته کامپیوتر می باشند؟

وظایف مهندس کامپیوتر چیست؟

رشته کامپیوتر چه برتری به دیگر رشته ها خواهد داشت؟

از معایب رشته مهندسی کامپیوتر چه می دانید؟

بازار کار رشته مهندسی کامپیوتر چگونه است؟

شماره تماس انتخاب رشته دات کام

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی کامپیوتر منطقه یک

منطقهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۱مهندسی کامپیوتر|دانشگاه تربت حیدریه | روزانهمشهدپسر۲۱۶۱۵
۱مهندسی کامپیوتر|دانشگاه خلیج فارس -بوشهر | روزانهشیرازپسر۲۱۶۹۵
۱مهندسی کامپیوتر|دانشگاه صنعتی بیرجند | نوبت دوممشهدپسر۲۱۸۳۱
۱مهندسی کامپیوتر|دانشگاه تربت حیدریه | روزانهتبریزپسر۲۱۹۵۷
۱علوم کامپیوتر|دانشکده ریاضی وکامپیوترخوانسار | روزانهاصفهانپسر۲۲۲۰۴
۱مهندسی کامپیوتر|دانشگاه تبریز | نوبت دومتبریزدختر۲۲۴۹۷
۱علوم کامپیوتر|دانشگاه حکیم سبزواری -سبزوار | نوبت دومتهرانپسر۲۲۶۷۹
۱علوم کامپیوتر|دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل | روزانهتبریزپسر۲۲۹۳۰
۱مهندسی کامپیوتر|مجتمع اموزش عالی گناباد | روزانهمشهدپسر۲۳۱۴۹
۱مهندسی کامپیوتر|مجتمع اموزش عالی فنی ومهندسی اسفراین | روزانهتهرانپسر۲۳۵۹۰
۱مهندسی کامپیوتر|دانشگاه زابل | روزانهتهرانپسر۲۴۱۳۹
۱مهندسی کامپیوتر|دانشگاه تربت حیدریه | نوبت دومتهرانپسر۲۴۷۳۱
۱علوم کامپیوتر|دانشگاه سلمان فارسی -کازرون | روزانهشیرازدختر۲۴۹۳۴
۱مهندسی کامپیوتر|مجتمع اموزش عالی گناباد | روزانهمشهدپسر۲۴۹۴۳
۱مهندسی کامپیوتر|دانشگاه تربت حیدریه | نوبت دوممشهدپسر۲۵۰۶۹
۱علوم کامپیوتر|دانشگاه فسا | نوبت دومتهرانپسر۲۵۲۹۱
۱علوم کامپیوتر|دانشگاه ولی عصر/عج /-رفسنجان | روزانهاصفهانپسر۲۶۹۱۲
۱مهندسی کامپیوتر|مجتمع اموزش عالی بم | روزانهتهرانپسر۲۸۲۳۶

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی کامپیوتر منطقه دو

منطقهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۲علوم کامپیوتر|دانشگاه حکیم سبزواری -سبزوار | روزانهچمستانپسر۲۴۰۰۶
۲مهندسی کامپیوتر|مجتمع اموزش عالی فنی ومهندسی اسفراین | روزانهلنگرودپسر۲۴۱۷۹
۲علوم کامپیوتر|دانشگاه ولی عصر/عج /-رفسنجان | روزانهکرمانپسر۲۴۲۰۲
۲علوم کامپیوتر|دانشگاه رازی -کرمانشاه | روزانهسنندجپسر۲۴۲۰۲
۲مهندسی کامپیوتر|دانشگاه تربت حیدریه | نوبت دوممیبدپسر۲۴۲۴۲
۲مهندسی کامپیوتر|مجتمع اموزش عالی بم | روزانهآران و بیدگلدختر۲۴۳۴۲
۲علوم کامپیوتر|دانشگاه فسا | نوبت دومآبادهپسر۲۴۵۶۲
۲مهندسی کامپیوتر|دانشگاه دامغان | نوبت دومگرمسارپسر۲۴۸۳۰
۲علوم کامپیوتر|دانشگاه گرمسار | نوبت دومگرمسارپسر۲۵۲۶۸
۲علوم کامپیوتر|دانشگاه سیستان وبلوچستان -زاهدان | روزانهزاهدانپسر۲۵۳۵۰
۲مهندسی کامپیوتر|مجتمع اموزش عالی گناباد | روزانهکرمانشاهپسر۲۶۲۷۸
۲مهندسی کامپیوتر|دانشگاه غیرانتفاعی شهیداشرفی اصفهانی -اصفهان | غیر انتفاعییزدپسر۲۶۴۹۴
۲علوم کامپیوتر|دانشگاه ولی عصر/عج /-رفسنجان | روزانهکرماندختر۲۷۲۸۳
۲علوم کامپیوتر|دانشگاه لرستان -خرم اباد | نوبت دومخرم آبادپسر۲۸۱۲۵
۲مهندسی کامپیوتر|دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز-ابیک | غیر انتفاعیدزفولدختر۲۹۱۶۵

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی کامپیوتر منطقه سه

منطقهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۳علوم کامپیوتر|دانشگاه حکیم سبزواری -سبزوار | روزانهتربت جامپسر۱۳۶۱۴
۳مهندسی کامپیوتر|موسسه غیرانتفاعی ابرار-تهران /ویژه خواهران / | غیر انتفاعیاسلام‌شهردختر۱۳۶۴۲
۳علوم کامپیوتر|دانشگاه شهیدباهنر-کرمان | نوبت دومبردسیرپسر۱۳۷۱۹
۳مهندسی کامپیوتر|مجتمع اموزش عالی بم | روزانهبمدختر۱۴۹۹۹
۳مهندسی کامپیوتر|دانشگاه یاسوج | نوبت دومیاسوجپسر۱۴۹۹۹
۳علوم کامپیوتر|دانشگاه سلمان فارسی -کازرون | روزانهبرازجاندختر۱۵۲۱۴
۳مهندسی کامپیوتر|دانشگاه سیستان وبلوچستان -زاهدان | نوبت دومسیب سوران و مهرستانپسر۱۵۳۶۵
۳مهندسی کامپیوتر|مجتمع اموزش عالی فنی ومهندسی اسفراین | روزانهارسنجانپسر۱۵۶۰۵
۳مهندسی کامپیوتر|موسسه غیرانتفاعی ابرار-تهران /ویژه خواهران / | غیر انتفاعیکرجدختر۱۵۹۰۳
۳مهندسی کامپیوتر|دانشگاه زابل | روزانهزرین دشتپسر۱۵۹۶۹
۳مهندسی کامپیوتر|مجتمع اموزش عالی بم | روزانهجیرفتپسر۱۶۰۲۱
۳مهندسی کامپیوتر|مجتمع اموزش عالی بم | روزانهشیرازپسر۱۷۳۱۲
۳علوم کامپیوتر|دانشگاه سلمان فارسی -کازرون | روزانهابرکوهپسر۱۷۳۴۸
۳مهندسی کامپیوتر|موسسه غیرانتفاعی ابرار-تهران /ویژه خواهران / | غیر انتفاعیتهراندختر۱۸۰۵۶
۳مهندسی کامپیوتر|مجتمع اموزش عالی فنی ومهندسی اسفراین | روزانهاسفرایندختر۱۸۳۷۹
۳مهندسی کامپیوتر|دانشگاه ولایت -ایرانشهر | روزانهمریوانپسر۲۰۲۲۲

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی کامپیوتر سهمیه ۵%

سهمیهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۵مهندسی کامپیوتر|دانشگاه یزد | نوبت دومیزددختر۷۲۱۳
۵علوم کامپیوتر|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دومبابلپسر۷۵۱۷
۵مهندسی کامپیوتر|دانشگاه ایلام | روزانهایلامدختر۷۶۴۴
۵مهندسی کامپیوتر|دانشگاه بناب | روزانهتبریزپسر۷۶۶۵
۵علوم کامپیوتر|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانهتهرانپسر۷۸۹۸
۵علوم کامپیوتر|دانشگاه علم وفناوری مازندران -بهشهر | روزانهرامسرپسر۷۹۰۱
۵علوم کامپیوتر|دانشگاه شهیدمدنی اذربایجان -تبریز | روزانهتهرانپسر۷۹۱۰
۵مهندسی کامپیوتر|دانشگاه صنعتی سیرجان | روزانهکرمانپسر۷۹۹۸
۵مهندسی کامپیوتر|موسسه غیرانتفاعی صدرالمتالهین -تهران /ویژه برادران / | غیر انتفاعیتهرانپسر۸۰۸۵
۵علوم کامپیوتر|دانشگاه علم وفناوری مازندران -بهشهر | روزانهبابلدختر۸۱۴۸
۵علوم کامپیوتر|دانشگاه رازی -کرمانشاه | روزانهاقلیددختر۸۱۵۳
۵مهندسی کامپیوتر|دانشگاه خلیج فارس -بوشهر | روزانهنورآباد ممسنیپسر۸۳۷۱
۵مهندسی کامپیوتر|دانشگاه ملایر | نوبت دوماصفهانپسر۸۴۷۲
۵مهندسی کامپیوتر|دانشگاه تربت حیدریه | روزانهرحیم آبادپسر۸۶۸۹
۵علوم کامپیوتر|دانشگاه صنعتی کرمانشاه | روزانهقمدختر۸۷۲۹
۵علوم کامپیوتر|دانشگاه سمنان | نوبت دومتهرانپسر۸۸۳۸
۵مهندسی کامپیوتر|مجتمع اموزش عالی فنی ومهندسی اسفراین | روزانهخورموجپسر۸۹۰۶
۵علوم کامپیوتر|دانشگاه گلستان -گرگان | نوبت دومرامسرپسر۹۰۰۶
۵علوم کامپیوتر|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانهخرم آباددختر۹۵۷۳

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی کامپیوتر سهمیه ۲۵%

سهمیهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۲۵مهندسی کامپیوتر|دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل | نوبت دومقائم شهرپسر۶۲۹
۲۵علوم کامپیوتر|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانهتهراندختر۶۳۹
۲۵مهندسی کامپیوتر|دانشگاه خلیج فارس -بوشهر | روزانهبندر دیلمدختر۶۵۶
۲۵مهندسی کامپیوتر|دانشگاه سمنان | روزانهتهرانپسر۷۷۵
۲۵مهندسی کامپیوتر|دانشگاه اراک | روزانهآران و بیدگلپسر۷۸۰
۲۵علوم کامپیوتر|دانشگاه شهیدباهنر-کرمان | روزانهکرمانپسر۸۰۵
۲۵مهندسی کامپیوتر|دانشگاه بناب | روزانهآذرشهرپسر۸۷۰
۲۵مهندسی کامپیوتر|دانشگاه صنعتی همدان | نوبت دوماردبیلپسر۸۹۵
۲۵مهندسی کامپیوتر|دانشگاه علم وفناوری مازندران -بهشهر | روزانهتهرانپسر۹۵۷
۲۵مهندسی کامپیوتر|دانشکده ریاضی وکامپیوترخوانسار | روزانهآران و بیدگلدختر۱۰۳۴
۲۵مهندسی کامپیوتر|دانشگاه بیرجند | روزانهگلبافپسر۱۱۰۴
۲۵مهندسی کامپیوتر|دانشگاه صنعتی بیرجند | روزانهبیرجندپسر۱۱۵۶
۲۵مهندسی کامپیوتر|دانشگاه بناب | روزانهمراغهپسر۱۲۲۸
۲۵مهندسی کامپیوتر|دانشگاه تبریز | نوبت دومقزوینپسر۱۵۱۶
۲۵علوم کامپیوتر|دانشگاه سلمان فارسی -کازرون | روزانهشیرازپسر۱۶۷۹

انتخاب رشته کنکور

هر داوطلب با توجه به نهایی کردن انتخاب های خود سرنوشت تحصیلی و آینده شغلی خود را تعیین می کند.

تمامی انتخاب های هر فرد رابطه مستقیم به در نظر گرفتن همه جوانب از جمله تعداد شرکت کنندگان و میزان تاثیر سهمیه ها می باشد.

شما می توانید در سایت enkonkur.ir با توجه به رتبه خود دقیق ترین پذیرفته شدگان رشته مهندسی کامپیوتر را بر اساس سال قبل مشاهده کنید.

همچنین برای دست یافتن به رشته مهندسی کامپیوتر با در نظر گرفتن تمامی جوانب و استفاده از تجربیات مشاوران انتخاب رشته می توانید علاوه بر قطعی شدن انتخاب خود، این مسیر را با دید بازتری دنبال کنید.

مشاوران انتخاب رشته طی تجربیات چندین ساله خود در انتخاب رشته آماده اطلاع رسانی و ارائه تمام تجربیات خود به داوطلبان می باشند.

راه های ارتباطی ما

شماره تماس دفتر رسمی تیم مشاوره انتخاب رشته دات کام : ۰۲۱۴۴۵۱۱۰۵۳

صفحه مجازی تیم مشاوره انتخاب رشته دات کام : entekhabreshteh.official@

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سایر نوشته ها