انتخاب رشته اینترنتی
           انتخاب رشته دات کام
تخصصی ترین مرکز انتخاب رشته کنکور
آخرین رتبه قبولی مهندسی پلیمر

آخرین رتبه قبولی مهندسی پلیمر

فهرست مطالب

آخرین رتبه قبولی مهندسی پلیمر چه رتبه ای می باشد؟

چه کسانی در کنکور ۹۹ در رشته مهندسی پلیمر پذیرفته شدند؟

با توجه به رقابتی که در عرصه کنکور و در نهایت انتخاب رشته داوطلبان ریاضی وجود دارد داوطلبان به دنبال اطلاعاتی در رابطه با رشته مهندسی پلیمر هستند.

این اطلاعات تا حدی اهمیت دارد که می تواند یک سال سرنوشت تحصیلی هر فرد را به تعویق بیندازد.

بدین منظور مقاله ای تحت این عنوان برای افزایش اطلاعات داوطلبان نظیر کارنامه و حداقل رتبه قبولی در رشته مهندسی پلیمر قرار داده شده است تا با دید بازتری مسیر انتخاب رشته خود را طی کنید.

اهمیت دانستن و کاربرد آخرین رتبه قبولی

از اهمیت اطلاعات آخرین قبولی مهندسی عمران و دیگر رشته ها می توان به این نکته اشاره کرد که از کدام منطقه و با چه سهمیه ای پذیرش انجام شده است.

با این اطلاعات می توان به طور نسبی و با تمرکز بیشتری به انتخاب ۱۵۰ کد رشته محل در انتخاب رشته پرداخت.

اما باید دانست رتبه کسب شده در زیر گروه های هر رشته ملاک پذیرش و سنجش داوطلب در انتخاب رشته می باشد.

کارنامه کنکور ریاضی

رشته مهندسی پلیمر

رشته مهندسی پلیمر در مقایسه با دیگر رشته های مهندسی جوان به حساب می آید ما با شناخته شدن کاربرد های این رشته با رشد روزافزون روبه رو شده است و از رشته های مهم در کشور های صنعتی می باشد.

در کل می‌توان گفت که مهندسین این رشته به شناخت، طراحی،‌ فرمولاسیون، آنالیز و بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی سه ماده عمده لاستیک،‌ پلاستیک و کامپوزیت می پردازند.

فرآورش پلیمر‌ها، بایوپلیمر، سنتز پلیمرها، نانوپلیمر و علوم پایه از گرایش های این رشته می باشد.

آیا می دانید چه افرادی مناسب رشته پلیمر می باشند؟

وظایف مهندس پلیمر چیست؟

رشته مهندسی پلیمر چه برتری به دیگر رشته ها خواهد داشت؟

از معایب رشته مهندسی پلیمر چه می دانید؟

بازار کار رشته رشته مهندسی پلیمر چگونه است؟

شماره تماس انتخاب رشته دات کام

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی پلیمر منطقه یک

منطقهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۱مهندسی پلیمر|دانشگاه فردوسی مشهد | نوبت دومتهرانپسر۵۴۸۳
۱مهندسی پلیمر|دانشگاه صنعتی قم | روزانهتهرانپسر۸۱۲۹
۱مهندسی پلیمر|مرکزاموزش عالی فنی ومهندسی بویین زهرا | روزانهتهرانپسر۹۷۷۴
۱مهندسی پلیمر|دانشگاه صنعتی سهند-تبریز | نوبت دومتبریزپسر۱۱۳۱۲
۱مهندسی پلیمر|دانشگاه صنعتی سهند-تبریز | نوبت دومتبریزپسر۱۲۶۰۷
۱مهندسی پلیمر|مرکزاموزش عالی فنی ومهندسی بویین زهرا | روزانهاصفهانپسر۱۲۹۵۲
۱مهندسی پلیمر|مرکزاموزش عالی فنی ومهندسی بویین زهرا | روزانهتهرانپسر۱۵۱۹۹
۱مهندسی پلیمر|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانهتهرانپسر۱۵۵۹۹
۱مهندسی پلیمر|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانهتهرانپسر۱۶۳۲۷
۱مهندسی پلیمر|دانشگاه ارومیه | روزانهاصفهانپسر۱۷۶۳۰
۱مهندسی پلیمر|دانشگاه یاسوج | روزانهشیرازپسر۲۲۷۹۸
۱مهندسی پلیمر|دانشگاه یاسوج | روزانهشیرازپسر۲۷۲۲۹

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی پلیمر منطقه دو

منطقهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۲مهندسی پلیمر|دانشگاه فردوسی مشهد | محروم-بومی سیستان وبلوچستانزاهدانپسر۱۰۲۶۹
۲مهندسی پلیمر|مرکزاموزش عالی فنی ومهندسی بویین زهرا | روزانهکرجدختر۱۱۸۴۷
۲مهندسی پلیمر|مرکزاموزش عالی فنی ومهندسی بویین زهرا | روزانهشهریارپسر۱۲۶۴۸
۲مهندسی پلیمر|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانهگرگاندختر۱۴۳۹۹
۲مهندسی پلیمر|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانهمبارکهپسر۱۵۳۰۱
۲مهندسی پلیمر|دانشگاه صنعتی سهند-تبریز | نوبت دوممیانهپسر۱۷۹۵۰
۲مهندسی پلیمر|دانشگاه بناب | روزانهاهوازپسر۲۰۸۸۳
۲مهندسی پلیمر|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانهدزفولپسر۲۲۷۸۱
۲مهندسی پلیمر|دانشگاه یاسوج | روزانهشهرضادختر۲۶۰۹۴
۲مهندسی پلیمر|دانشگاه بناب | روزانهمرندپسر۲۶۴۸۶
۲مهندسی پلیمر|دانشگاه لرستان -خرم اباد | نوبت دوممبارکهپسر۲۶۸۶۱
۲مهندسی پلیمر|دانشگاه بناب | روزانهمراغهپسر۲۷۶۸۶
۲مهندسی پلیمر|دانشگاه یاسوج | روزانههمدانپسر۲۸۲۴۱
۲مهندسی پلیمر|دانشگاه ارومیه | محروم-بومی استان کرمانشاهکرمانشاهپسر۳۱۷۹۶

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی پلیمر منطقه سه

منطقهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۳مهندسی پلیمر|دانشگاه صنعتی اصفهان | روزانهپردیسدختر۱۱۲۸
۳مهندسی پلیمر|دانشگاه صنعتی اصفهان | روزانهماه شهرپسر۱۸۰۰
۳مهندسی پلیمر|دانشگاه فردوسی مشهد | روزانهآبیکپسر۱۹۸۲
۳مهندسی پلیمر|دانشگاه فردوسی مشهد | روزانهشیرازپسر۲۴۲۱
۳مهندسی پلیمر|دانشگاه صنعتی سهند-تبریز | روزانهآذرشهردختر۳۹۸۸
۳مهندسی پلیمر|دانشگاه صنعتی قم | روزانهشهر قدسدختر۴۲۱۲
۳مهندسی پلیمر|مرکزاموزش عالی فنی ومهندسی بویین زهرا | روزانهفردیسدختر۵۸۱۷
۳مهندسی پلیمر|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانهآشخانهدختر۸۸۱۳
۳مهندسی پلیمر|دانشگاه یاسوج | محروم-بومی هرمزگانحاجی آباددختر۱۳۳۲۱
۳مهندسی پلیمر|دانشگاه یاسوج | روزانهماه شهرپسر۱۳۶۷۰
۳مهندسی پلیمر|دانشگاه بناب | روزانهبوکانپسر۱۵۹۸۷

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی عمران سهمیه ۵%

سهمیهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۵مهندسی پلیمر|دانشگاه تهران | روزانهشهریاردختر۵۵۶
۵مهندسی پلیمر|دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران | روزانهتبریزدختر۶۶۹
۵مهندسی پلیمر|دانشگاه تهران | روزانهاقلیدپسر۷۲۱
۵مهندسی پلیمر|دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران | روزانهزنجاندختر۸۰۹
۵مهندسی پلیمر|دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران | روزانهشهرکرددختر۸۳۳
۵مهندسی پلیمر|دانشگاه صنعتی اصفهان | روزانهبوشهرپسر۱۸۳۵
۵مهندسی پلیمر|دانشگاه فردوسی مشهد | روزانهبجنورددختر۲۰۱۲
۵مهندسی پلیمر|دانشگاه صنعتی اصفهان | روزانهقائم شهردختر۲۳۵۳
۵مهندسی پلیمر|دانشگاه صنعتی اصفهان | روزانهشیرازپسر۲۵۱۷
۵مهندسی پلیمر|دانشگاه صنعتی سهند-تبریز | روزانهخویدختر۲۵۴۳
۵مهندسی پلیمر|مرکزاموزش عالی فنی ومهندسی بویین زهرا | روزانهکرجپسر۷۳۱۲
۵مهندسی پلیمر|دانشگاه یاسوج | روزانهدهدشتپسر۷۹۴۸
۵مهندسی پلیمر|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانهبهشهرپسر۸۱۱۵
۵مهندسی پلیمر|دانشگاه بناب | روزانهتبریزپسر۹۷۱۹
۵مهندسی پلیمر|دانشگاه یاسوج | روزانهیاسوجدختر۱۰۱۰۱

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی عمران سهمیه ۲۵%

سهمیهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۲۵مهندسی پلیمر|دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران | روزانهمشهدپسر۳۰
۲۵مهندسی پلیمر|دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران | روزانهگنابادپسر۱۵۲
۲۵مهندسی پلیمر|دانشگاه صنعتی اصفهان | روزانهاصفهاندختر۲۵۱
۲۵مهندسی پلیمر|دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران | روزانهخلخالدختر۴۳۱
۲۵مهندسی پلیمر|دانشگاه صنعتی سهند-تبریز | روزانهشیرازپسر۹۶۸
۲۵مهندسی پلیمر|مرکزاموزش عالی فنی ومهندسی بویین زهرا | روزانهقزوینپسر۱۱۲۵

انتخاب رشته کنکور

هر داوطلب با توجه به نهایی کردن انتخاب های خود سرنوشت تحصیلی و آینده شغلی خود را تعیین می کند.

تمامی انتخاب های هر فرد رابطه مستقیم به در نظر گرفتن همه جوانب از جمله تعداد شرکت کنندگان و میزان تاثیر سهمیه ها می باشد.

شما می توانید در سایت enkonkur.ir با توجه به رتبه خود دقیق ترین پذیرفته شدگان رشته مهندسی پلیمر را بر اساس سال قبل مشاهده کنید.

همچنین برای دست یافتن به رشته عمران با در نظر گرفتن تمامی جوانب و استفاده از تجربیات مشاوران انتخاب رشته می توانید علاوه بر قطعی شدن انتخاب خود، این مسیر را با دید بازتری دنبال کنید.

مشاوران انتخاب رشته طی تجربیات چندین ساله خود در انتخاب رشته آماده اطلاع رسانی و ارائه تمام تجربیات خود به داوطلبان می باشند.

راه های ارتباطی ما

شماره تماس دفتر رسمی تیم مشاوره انتخاب رشته دات کام : ۰۲۱۴۴۵۱۱۰۵۳

صفحه مجازی تیم مشاوره انتخاب رشته دات کام : entekhabreshteh.official@

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سایر نوشته ها