انتخاب رشته اینترنتی
           انتخاب رشته دات کام
تخصصی ترین مرکز انتخاب رشته کنکور
آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک

آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک

فهرست مطالب

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی مکانیک چه رتبه ای می باشد؟

چه کسانی در کنکور ۹۹ در رشته مهندسی مکانیک پذیرفته شدند؟

با توجه به رقابتی که در عرصه کنکور و در نهایت انتخاب رشته داوطلبان ریاضی وجود دارد داوطلبان به دنبال اطلاعاتی در رابطه با رشته مهندسی مکانیک هستند.

این اطلاعات تا حدی اهمیت دارد که می تواند یک سال سرنوشت تحصیلی هر فرد را به تعویق بیندازد.

بدین منظور مقاله ای تحت این عنوان برای افزایش اطلاعات داوطلبان نظیر کارنامه و حداقل رتبه قبولی در رشته مهندسی مکانیک قرار داده شده است تا با دید بازتری مسیر انتخاب رشته خود را طی کنید.

اهمیت دانستن و کاربرد آخرین رتبه قبولی

از اهمیت اطلاعات آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک و دیگر رشته ها می توان به این نکته اشاره کرد که از کدام منطقه و با چه سهمیه ای پذیرش انجام شده است.

با این اطلاعات می توان به طور نسبی و با تمرکز بیشتری به انتخاب ۱۵۰ کد رشته محل در انتخاب رشته پرداخت.

اما باید دانست رتبه کسب شده در زیر گروه های هر رشته ملاک پذیرش و سنجش داوطلب در انتخاب رشته می باشد.

کارنامه کنکور ریاضی

رشته مهندسی مکانیک

از پرطرفدار ترین رشته های ریاضی رشته مهندسی مکانیک می باشد که داوطلبان زیادی تمایل به تحصیل در این رشته را دارند.

از مهندسی مکانیک می توان به یکی از جامع ترین رشته های مهندسی نام برد که در بردارنده همه علوم و فنون برای تبدیل، تولید، استفاده انرژی و حرکت می باشد.

رشته مهندسی مکانیک بخشی از علم فیزیک می باشد به دلیل اینکه حرکت خودرو و عوامل موثر آن مربوط به فیزیک و نحوه ی حرکت آن تخصص مکانیک می باشد.

این رشته در مقطع لیسانس شامل ۳ گرایش می باشد : حرارت و سیالات، طراحی جامدات و ساخت و تولید

لازم به ذکر است که در دانشگاه صنعتی شریف گرایش های دیگری در این رشته ارائه شده است.

آیا می دانید چه افرادی مناسب رشته مهندسی مکانیک می باشند؟

وظایف مهندس مکانیک چیست؟

رشته مهندسی مکانیک چه برتری به دیگر رشته های خواهد داشت؟

از معایب رشته مهندسی مکانیک چه می دانید؟

بازار کار رشته مهندسی مکانیک چگونه است؟

شماره تماس انتخاب رشته دات کام

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی مکانیک منطقه یک

منطقهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۱مهندسی مکانیک|دانشگاه بجنورد | روزانهمشهدپسر۲۳۸۱۷
۱مهندسی مکانیک|مرکزاموزش عالی فیروزاباد | روزانهشیرازپسر۲۳۸۵۶
۱مهندسی مکانیک|دانشگاه بناب | روزانهتبریزپسر۲۳۹۲۷
۱مهندسی مکانیک|دانشگاه ایت اله بروجردی -بروجرد | نوبت دومتهرانپسر۲۴۳۱۸
۱مهندسی مکانیک|دانشگاه صنعتی بیرجند | روزانهاصفهانپسر۲۴۳۲۹
۱مهندسی مکانیک بیوسیستم /کشاورزی /|دانشگاه تبریز | نوبت دومتبریزدختر۲۴۵۱۳
۱مهندسی مکانیک|دانشگاه بجنورد | روزانهمشهدپسر۲۵۲۰۹
۱مهندسی مکانیک|دانشگاه یاسوج | نوبت دومشیرازپسر۲۵۲۰۹
۱مهندسی مکانیک بیوسیستم /کشاورزی /|دانشگاه تبریز | نوبت دومتبریزدختر۲۵۲۷۷
۱مهندسی مکانیک|دانشگاه مراغه | روزانهتبریزدختر۲۵۵۹۲
۱مهندسی مکانیک بیوسیستم /کشاورزی /|دانشگاه ارومیه | روزانهتبریزپسر۲۵۶۴۴
۱مهندسی مکانیک بیوسیستم /کشاورزی /|دانشگاه ارومیه | روزانهتبریزپسر۲۶۲۷۷
۱مهندسی مکانیک|دانشگاه ایلام | نوبت دومتهرانپسر۲۷۳۲۶
۱مهندسی مکانیک|مجتمع اموزش عالی بم | روزانهشیرازپسر۲۷۹۴۸
۱مهندسی مکانیک|دانشگاه تفرش | روزانهتهراندختر۲۸۸۶۲
۱مهندسی مکانیک|مجتمع اموزش عالی بم | روزانهشیرازپسر۲۸۹۷۰
۱مهندسی مکانیک بیوسیستم /کشاورزی /|دانشگاه جهرم | روزانهاصفهانپسر۳۰۱۷۶

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی مکانیک منطقه دو

منطقهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۲مهندسی مکانیک|دانشگاه بیرجند | نوبت دومقائم شهرپسر۲۶۸۹۵
۲مهندسی مکانیک|دانشگاه صنعتی شاهرود | نوبت دومشاهرودپسر۲۶۹۸۸
۲مهندسی مکانیک|دانشگاه سمنان | نوبت دومسمنانپسر۲۸۰۱۷
۲مهندسی مکانیک|دانشگاه ولایت -ایرانشهر | روزانهگزبرخوارپسر۲۸۱۷۴
۲مهندسی مکانیک بیوسیستم /کشاورزی /|دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی خوزستان -ملاثانی اهواز | روزانهاهوازپسر۲۸۴۷۷
۲مهندسی مکانیک|مجتمع اموزش عالی بم | روزانهکرمانپسر۲۹۴۴۰
۲مهندسی مکانیک|دانشگاه زابل | روزانهخمینی شهرپسر۲۹۵۴۲
۲مهندسی مکانیک بیوسیستم /کشاورزی /|دانشگاه ایلام | روزانهآران و بیدگلپسر۲۹۷۱۱
۲مهندسی مکانیک|دانشگاه سمنان | نوبت دومسمنانپسر۲۹۸۲۵
۲مهندسی مکانیک بیوسیستم /کشاورزی /|دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی خوزستان -ملاثانی اهواز | روزانهاهوازپسر۳۰۷۷۰
۲مهندسی مکانیک بیوسیستم /کشاورزی /|دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی خوزستان -ملاثانی اهواز | روزانهاهوازپسر۳۰۹۶۷
۲مهندسی مکانیک بیوسیستم /کشاورزی /|دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان | روزانهشیرگاهدختر۳۱۴۹۴
۲مهندسی مکانیک بیوسیستم /کشاورزی /|دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی خوزستان -ملاثانی اهواز | محروم-بومی سیل زده خوزستاناهوازپسر۳۳۴۸۳

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی مکانیک منطقه سه

منطقهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۳مهندسی مکانیک|دانشگاه جیرفت | روزانهشهربابکپسر۱۶۲۳۶
۳مهندسی مکانیک|دانشگاه صنعتی شهدای هویزه -سوسنگرد/ویژه برادران / | روزانهاهوازپسر۱۶۴۸۷
۳مهندسی مکانیک|دانشگاه جیرفت | روزانهشهربابکپسر۱۶۹۹۱
۳مهندسی مکانیک|دانشگاه تربت حیدریه | روزانهزرندپسر۱۷۰۷۷
۳مهندسی مکانیک|دانشگاه ایت اله بروجردی -بروجرد | نوبت دومنورآبادپسر۱۷۳۲۱
۳مهندسی مکانیک|دانشگاه صنعتی شهدای هویزه -سوسنگرد/ویژه برادران / | روزانهشوشترپسر۱۷۴۸۶
۳مهندسی مکانیک|دانشگاه جیرفت | روزانهرودانپسر۱۷۵۷۱
۳مهندسی مکانیک بیوسیستم /کشاورزی /|دانشگاه جهرم | روزانهبندر دیرپسر۱۷۵۹۹
۳مهندسی مکانیک بیوسیستم /کشاورزی /|دانشگاه شهیدباهنر-کرمان | نوبت دومجیرفتپسر۱۸۰۲۲
۳مهندسی مکانیک|دانشگاه جیرفت | روزانهاردکانپسر۱۸۰۴۱
۳مهندسی مکانیک بیوسیستم /کشاورزی /|دانشگاه جهرم | روزانهمرودشتپسر۱۸۱۷۵
۳مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی|دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی خوزستان -ملاثانی اهواز | روزانهفردیسپسر۱۸۴۹۱
۳مهندسی مکانیک بیوسیستم /کشاورزی /|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانهقروهپسر۱۸۵۲۸
۳مهندسی مکانیک|دانشگاه ولایت -ایرانشهر | روزانهایرانشهرپسر۱۹۵۶۶
۳مهندسی مکانیک بیوسیستم /کشاورزی /|دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی خوزستان -ملاثانی اهواز | روزانهشوشترپسر۲۰۷۱۰
۳مهندسی مکانیک بیوسیستم /کشاورزی /|دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی خوزستان -ملاثانی اهواز | روزانهخرمشهردختر۲۰۹۲۲

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی مکانیک سهمیه ۵%

سهمیهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۵مهندسی مکانیک|دانشگاه صنعتی اراک | روزانهبجنوردپسر۶۵۵۰
۵مهندسی مکانیک|دانشگاه تبریز | روزانهاسکوپسر۷۱۰۶
۵مهندسی مکانیک|دانشگاه دامغان | روزانهتهرانپسر۷۴۰۴
۵مهندسی مکانیک|مرکزاموزش عالی شهرضا | روزانهاصفهانپسر۷۴۸۹
۵مهندسی مکانیک|دانشگاه صنعتی جندی شاپور-دزفول | روزانهآبادانپسر۷۵۱۵
۵مهندسی مکانیک|دانشگاه صنعتی جندی شاپور-دزفول | روزانهاهوازدختر۷۷۴۸
۵مهندسی مکانیک بیوسیستم /کشاورزی /|دانشگاه بوعلی سینا-همدان | روزانهشیرازپسر۷۷۵۳
۵مهندسی مکانیک بیوسیستم /کشاورزی /|دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری | روزانهقائم شهردختر۷۸۳۸
۵مهندسی مکانیک|دانشگاه سمنان | نوبت دومتهرانپسر۸۴۳۲
۵مهندسی مکانیک|دانشگاه تبریز | نوبت دومتبریزپسر۸۴۴۰
۵مهندسی مکانیک|دانشگاه سمنان | نوبت دومسمنانپسر۸۶۴۳
۵مهندسی مکانیک|دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا/ص /-بهبهان | محروم-بومی سیل زده خوزستانزیدونپسر۸۶۶۹
۵مهندسی مکانیک|دانشگاه صنعتی جندی شاپور-دزفول | روزانهاهوازپسر۸۶۶۹
۵مهندسی مکانیک|دانشگاه صنعتی سیرجان | نوبت دومجیرفتپسر۸۸۰۹

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی مکانیک سهمیه ۲۵%

سهمیهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۲۵مهندسی مکانیک|دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران | روزانهزرندپسر۴۹۷
۲۵مهندسی مکانیک|دانشگاه شهیدبهشتی -تهران | روزانهآملپسر۵۰۳
۲۵مهندسی مکانیک|دانشگاه شهیدبهشتی -تهران | روزانهخرم آبادپسر۵۰۷
۲۵مهندسی مکانیک|دانشگاه شهیدبهشتی -تهران | روزانهتهرانپسر۵۱۳
۲۵مهندسی مکانیک|دانشگاه خوارزمی -تهران | روزانهاسلام‌شهرپسر۵۵۱
۲۵مهندسی مکانیک|دانشگاه صنعتی اصفهان | روزانهتویسرکانپسر۵۶۰
۲۵مهندسی مکانیک|دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران | پردیس خودگرداناصفهانپسر۶۲۱
۲۵مهندسی مکانیک|دانشگاه شهرکرد | روزانهاصفهانپسر۹۰۲
۲۵مهندسی مکانیک|دانشگاه صنعتی اراک | روزانهدلیجانپسر۹۴۰
۲۵مهندسی مکانیک|دانشگاه صنعتی همدان | روزانهاسلام‌شهرپسر۹۵۸
۲۵مهندسی مکانیک|دانشگاه صنعتی سیرجان | روزانهسیرجانپسر۹۹۲
۲۵مهندسی مکانیک|مرکزاموزش عالی شهرضا | روزانهشهرضاپسر۱۰۱۶
۲۵مهندسی مکانیک|دانشگاه ولی عصر/عج /-رفسنجان | روزانهزرندپسر۱۰۷۲
۲۵مهندسی مکانیک|دانشگاه ایلام | روزانهشوش دانیالدختر۱۴۳۷

انتخاب رشته کنکور

هر داوطلب با توجه به نهایی کردن انتخاب های خود سرنوشت تحصیلی و آینده شغلی خود را تعیین می کند.

تمامی انتخاب های هر فرد رابطه مستقیم به در نظر گرفتن همه جوانب از جمله تعداد شرکت کنندگان و میزان تاثیر سهمیه ها می باشد.

شما می توانید در سایت enkonkur.ir با توجه به رتبه خود دقیق ترین پذیرفته شدگان رشته مهندسی مکانیک را بر اساس سال قبل مشاهده کنید.

همچنین برای دست یافتن به رشته مهندسی مکانیک با در نظر گرفتن تمامی جوانب و استفاده از تجربیات مشاوران انتخاب رشته می توانید علاوه بر قطعی شدن انتخاب خود، این مسیر را با دید بازتری دنبال کنید.

مشاوران انتخاب رشته طی تجربیات چندین ساله خود در انتخاب رشته آماده اطلاع رسانی و ارائه تمام تجربیات خود به داوطلبان می باشند.

راه های ارتباطی ما

شماره تماس دفتر رسمی تیم مشاوره انتخاب رشته دات کام : ۰۲۱۴۴۵۱۱۰۵۳

صفحه مجازی تیم مشاوره انتخاب رشته دات کام : entekhabreshteh.official@

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سایر نوشته ها