انتخاب رشته اینترنتی
           انتخاب رشته دات کام
تخصصی ترین مرکز انتخاب رشته کنکور
آخرین رتبه قبولی مهندسی عمران

آخرین رتبه قبولی مهندسی عمران

فهرست مطالب

آخرین رتبه قبولی مهندسی عمران چه رتبه ای می باشد؟

چه کسانی در کنکور ۹۹ در رشته مهندسی عمران پذیرفته شدند؟

با توجه به رقابتی که در عرصه کنکور و در نهایت انتخاب رشته داوطلبان ریاضی وجود دارد داوطلبان به دنبال اطلاعاتی در رابطه با رشته مهندسی برق هستند.

این اطلاعات تا حدی اهمیت دارد که می تواند یک سال سرنوشت تحصیلی هر فرد را به تعویق بیندازد.

بدین منظور مقاله ای تحت این عنوان برای افزایش اطلاعات داوطلبان نظیر کارنامه و حداقل رتبه قبولی در رشته مهندسی عمران قرار داده شده است تا با دید بازتری مسیر انتخاب رشته خود را طی کنید.

اهمیت دانستن و کاربرد آخرین رتبه قبولی

از اهمیت اطلاعات آخرین قبولی مهندسی عمران و دیگر رشته ها می توان به این نکته اشاره کرد که از کدام منطقه و با چه سهمیه ای پذیرش انجام شده است.

با این اطلاعات می توان به طور نسبی و با تمرکز بیشتری به انتخاب ۱۵۰ کد رشته محل در انتخاب رشته پرداخت.

اما باید دانست رتبه کسب شده در زیر گروه های هر رشته ملاک پذیرش و سنجش داوطلب در انتخاب رشته می باشد.

کارنامه کنکور ریاضی

رشته مهندسی عمران

از پرطرفدار ترین رشته های ریاضی رشته عمران می باشد که داوطلبان زیادی تمایل به تحصیل در این رشته را دارند.

رشته عمران رشته ای کاربردی می باشد که داشتن پایه ی قوی در دروس ریاضی و فیزیک اهمیت بسزایی در موفقیت افراد خواهد داشت.

اصولا انتخاب این رشته مستلزم علاقه به ساخت و ساز و طراحی سازه های ساختمانی می باشد.

هر چیزی که به آبادی کشور مربوط شود مثل سد، فرودگاه‌، جاده‌، برج‌، تونل‌، دکل‌های‌ مخابرات‌، ساختمان‌های‌ مقاوم‌ در مقابل‌ زلزله‌، سیل‌ و آتش‌، نیروگاه‌های‌ برق‌ و مصالح‌ سبک‌، ارزان‌ و با کیفیت‌ مناسب‌ برای‌ ساخت‌ و ساز، در دایره فعالیت های این افراد است.

رشته مهندسی عمران در سطح کارشناسی دارای سه گرایش عمران–عمران، عمران–نقشه‌برداری و عمران–آب است.

آیا می دانید چه افرادی مناسب رشته عمران می باشند؟

وظایف مهندس عمران چیست؟

رشته عمران چه برتری به دیگر رشته ها خواهد داشت؟

از معایب رشته مهندسی عمران چه می دانید؟

بازار کار رشته رشته مهندسی عمران چگونه است؟

شماره تماس انتخاب رشته دات کام

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی عمران منطقه یک

منطقهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۱مهندسی عمران|مرکزاموزش عالی محلات /ویژه برادران / | روزانهاصفهانپسر۲۴۰۰۰
۱مهندسی عمران|دانشگاه صنعتی بیرجند | روزانهمشهدپسر۲۴۳۷۶
۱مهندسی عمران|مرکزاموزش عالی محلات /ویژه برادران / | روزانهاصفهانپسر۲۴۳۹۷
۱مهندسی عمران|مرکزاموزش عالی استهبان | روزانهشیرازپسر۲۴۵۳۶
۱مهندسی عمران|دانشگاه تربت حیدریه | روزانهاصفهانپسر۲۴۶۴۴
۱مهندسی عمران|مرکزاموزش عالی استهبان | روزانهشیرازدختر۲۴۷۱۵
۱مهندسی عمران|دانشگاه جیرفت | روزانهاصفهانپسر۲۴۷۳۱
۱مهندسی عمران|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانهتهرانپسر۲۴۹۸۴
۱مهندسی عمران|دانشگاه زابل | روزانهمشهدپسر۲۵۱۵۴
۱مهندسی عمران|دانشگاه تربت حیدریه | روزانهشهرک سهندپسر۲۵۳۴۷
۱مهندسی عمران|دانشگاه مراغه | نوبت دومتبریزپسر۲۵۵۸۴
۱مهندسی عمران|دانشگاه جیرفت | روزانهاصفهانپسر۲۶۲۹۴
۱مهندسی عمران|دانشگاه مراغه | نوبت دومتبریزپسر۲۶۴۸۷
۱مهندسی عمران|مجتمع اموزش عالی گناباد | روزانهمشهدپسر۲۷۲۸۵
۱مهندسی عمران|دانشگاه بزرگمهر-قائنات | روزانهمشهدپسر۲۸۲۶۳
۱مهندسی عمران|مجتمع اموزش عالی فنی ومهندسی اسفراین | روزانهمشهدپسر۲۹۶۴۰
۱مهندسی عمران|مجتمع اموزش عالی فنی ومهندسی اسفراین | روزانهتهرانپسر۳۰۴۱۷

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی عمران منطقه دو

منطقهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۲مهندسی عمران|دانشگاه غیرانتفاعی شهیداشرفی اصفهانی -اصفهان | غیر انتفاعیمبارکهدختر۲۵۶۷۸
۲مهندسی عمران|دانشگاه جیرفت | روزانهکرمانپسر۲۵۸۸۶
۲مهندسی عمران|دانشگاه لرستان -خرم اباد | نوبت دوماهوازپسر۲۶۱۶۳
۲مهندسی عمران|مجتمع اموزش عالی فنی ومهندسی اسفراین | روزانهتنکابنپسر۲۶۱۶۳
۲مهندسی عمران|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانهدزفولپسر۲۶۲۷۸
۲مهندسی عمران|دانشگاه ملایر | نوبت دومنهاوندپسر۲۶۸۶۱
۲مهندسی عمران|دانشگاه ملایر | نوبت دومهمداندختر۲۷۲۱۷
۲مهندسی عمران|دانشگاه ملایر | نوبت دومهمدانپسر۲۷۲۹۵
۲مهندسی عمران|دانشگاه صنعتی بیرجند | نوبت دومچالوسپسر۲۷۷۲۸
۲مهندسی عمران|دانشگاه بزرگمهر-قائنات | روزانهفرخ شهرپسر۲۸۱۳۵
۲مهندسی عمران|دانشگاه زابل | روزانهزاهدانپسر۲۸۵۲۰
۲مهندسی عمران|دانشگاه ملایر | نوبت دومهمدانپسر۲۹۳۶۰
۲مهندسی عمران|مجتمع اموزش عالی بم | روزانهکرمانپسر۲۹۴۰۱
۲مهندسی عمران|مجتمع اموزش عالی بم | روزانهکرمانپسر۳۰۰۷۶
۲مهندسی عمران|مجتمع اموزش عالی فنی ومهندسی اسفراین | روزانهکرمانشاهدختر۳۱۱۲۱

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی عمران منطقه سه

منطقهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۳مهندسی عمران|دانشگاه تبریز | نوبت دومخسروشاهپسر۱۸۱۲۰
۳مهندسی عمران|دانشگاه زابل | روزانهبندر کنگ و چارکپسر۱۸۵۶۹
۳مهندسی عمران|مجتمع اموزش عالی بم | روزانهجیرفتپسر۱۸۷۴۷
۳مهندسی عمران|دانشگاه ولایت -ایرانشهر | روزانهروداندختر۱۸۷۵۸
۳مهندسی عمران|دانشگاه زابل | روزانهبیرجنددختر۱۸۸۵۲
۳مهندسی عمران|دانشگاه غیرانتفاعی خیام -مشهد | غیر انتفاعیتربت جامپسر۱۸۹۰۷
۳مهندسی عمران|مجتمع اموزش عالی گناباد | روزانهقشمپسر۱۹۲۰۷
۳مهندسی عمران|مجتمع اموزش عالی گناباد | روزانهقرچکپسر۱۹۴۶۵
۳مهندسی عمران|دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل | نوبت دوماردبیلپسر۱۹۵۱۷
۳مهندسی عمران|دانشگاه بزرگمهر-قائنات | روزانهبندر دیردختر۱۹۶۷۴
۳مهندسی عمران|دانشگاه ولایت -ایرانشهر | روزانهایرانشهردختر۲۰۰۵۲
۳مهندسی عمران|مجتمع اموزش عالی بم | روزانهاستهبانپسر۲۰۴۳۲
۳مهندسی عمران|مرکزاموزش عالی محلات /ویژه برادران / | نوبت دوممامونیه / زرندیهپسر۲۰۵۱۲
۳مهندسی عمران|مجتمع اموزش عالی بم | روزانهبمدختر۲۱۰۰۳
۳مهندسی عمران|دانشگاه ایلام | نوبت دومسرابلهپسر۲۱۸۶۵
۳مهندسی عمران|دانشگاه ملایر | نوبت دومقروه درجزینپسر۲۳۲۲۷
۳مهندسی عمران|دانشگاه غیرانتفاعی خیام -مشهد | غیر انتفاعیمشهدپسر۲۴۰۹۲

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی عمران سهمیه ۵%

سهمیهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۵مهندسی عمران|دانشگاه شهیدمدنی اذربایجان -تبریز | روزانهمرندپسر۵۹۴۲
۵مهندسی عمران|دانشگاه صنعتی شاهرود | روزانهنیشابورپسر۵۹۵۷
۵مهندسی عمران|دانشگاه گیلان -رشت | روزانهبهشهردختر۶۰۰۲
۵مهندسی عمران|دانشگاه گرمسار | روزانهورامینپسر۶۰۸۰
۵مهندسی عمران|دانشگاه زنجان | روزانهزنجانپسر۶۱۶۶
۵مهندسی عمران|دانشگاه سمنان | روزانهتهرانپسر۶۴۰۵
۵مهندسی عمران|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانهسنندجپسر۶۴۶۹
۵مهندسی عمران|دانشگاه یاسوج | روزانهاقلیددختر۶۶۷۵
۵مهندسی عمران|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانهرشتپسر۶۸۴۶
۵مهندسی عمران|دانشگاه صنعتی شاهرود | روزانهمشهددختر۶۹۱۵
۵مهندسی عمران|دانشگاه تبریز | روزانهتبریزپسر۷۳۷۵
۵مهندسی عمران|دانشگاه صنعتی ارومیه | روزانهماکوپسر۷۴۴۶
۵مهندسی عمران|دانشگاه یاسوج | روزانهشیرازپسر۷۹۲۱
۵مهندسی عمران|دانشگاه صنعتی جندی شاپور-دزفول | روزانهدشت آزادگانپسر۸۵۷۸
۵مهندسی عمران|دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز-ابیک | غیر انتفاعیکرجپسر۹۱۳۶
۵مهندسی عمران|مجتمع اموزش عالی بم | روزانهتهرانپسر۱۰۲۸۲
۵مهندسی عمران|دانشگاه غیرانتفاعی شهیداشرفی اصفهانی -اصفهان | غیر انتفاعیشهرضاپسر۱۰۶۲۸
۵مهندسی عمران|دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز-ابیک | غیر انتفاعیکرجپسر۱۰۹۴۰

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی عمران سهمیه ۲۵%

سهمیهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۲۵مهندسی عمران|دانشگاه تهران | روزانهاصفهانپسر۴۰۷
۲۵مهندسی عمران|دانشگاه تهران | روزانهچالوسپسر۴۳۵
۲۵مهندسی عمران|دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران | روزانهسبزوارپسر۵۰۵
۲۵مهندسی عمران|دانشگاه فردوسی مشهد | روزانهمشهدپسر۵۹۳
۲۵مهندسی عمران|دانشگاه شیراز | روزانهشهربابکپسر۶۷۴
۲۵مهندسی عمران|دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل | روزانهامیرکلاپسر۷۳۱
۲۵مهندسی عمران|دانشگاه تبریز | روزانهمراغهپسر۷۶۹
۲۵مهندسی عمران|دانشگاه تبریز | نوبت دومتبریزپسر۹۸۶
۲۵مهندسی عمران|دانشگاه خلیج فارس -بوشهر | روزانهشیرازپسر۱۰۹۳
۲۵مهندسی عمران|دانشگاه صنعتی سهند-تبریز | نوبت دومخویدختر۱۱۱۲
۲۵مهندسی عمران|دانشگاه صنعتی شاهرود | نوبت دومشاهرودپسر۱۲۷۰
۲۵مهندسی عمران|دانشگاه صنعتی ارومیه | روزانهمیانهپسر۱۲۹۲
۲۵مهندسی عمران|دانشگاه دامغان | نوبت دومتهراندختر۱۳۰۳
۲۵مهندسی عمران|دانشگاه صنعتی سیرجان | روزانهزرندپسر۱۴۷۳
۲۵مهندسی عمران|دانشگاه زابل | روزانهزاهدانپسر۱۴۹۱
۲۵مهندسی عمران|دانشگاه مراغه | نوبت دومزنجانپسر۱۵۸۷

انتخاب رشته کنکور

هر داوطلب با توجه به نهایی کردن انتخاب های خود سرنوشت تحصیلی و آینده شغلی خود را تعیین می کند.

تمامی انتخاب های هر فرد رابطه مستقیم به در نظر گرفتن همه جوانب از جمله تعداد شرکت کنندگان و میزان تاثیر سهمیه ها می باشد.

شما می توانید در سایت enkonkur.ir با توجه به رتبه خود دقیق ترین پذیرفته شدگان رشته مهندسی عمران را بر اساس سال قبل مشاهده کنید.

همچنین برای دست یافتن به رشته عمران با در نظر گرفتن تمامی جوانب و استفاده از تجربیات مشاوران انتخاب رشته می توانید علاوه بر قطعی شدن انتخاب خود، این مسیر را با دید بازتری دنبال کنید.

مشاوران انتخاب رشته طی تجربیات چندین ساله خود در انتخاب رشته آماده اطلاع رسانی و ارائه تمام تجربیات خود به داوطلبان می باشند.

راه های ارتباطی ما

شماره تماس دفتر رسمی تیم مشاوره انتخاب رشته دات کام : ۰۲۱۴۴۵۱۱۰۵۳

صفحه مجازی تیم مشاوره انتخاب رشته دات کام : entekhabreshteh.official@

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سایر نوشته ها