انتخاب رشته اینترنتی
           انتخاب رشته دات کام
تخصصی ترین مرکز انتخاب رشته کنکور
آخرین رتبه قبولی مهندسی صنایع

آخرین رتبه قبولی مهندسی صنایع

فهرست مطالب

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی صنایع چه رتبه ای می باشد؟

چه کسانی در کنکور ۹۹ در رشته مهندسی صنایع پذیرفته شدند؟

با توجه به رقابتی که در عرصه کنکور و در نهایت انتخاب رشته داوطلبان ریاضی وجود دارد داوطلبان به دنبال اطلاعاتی در رابطه با رشته مهندسی صنایع هستند.

این اطلاعات تا حدی اهمیت دارد که می تواند یک سال سرنوشت تحصیلی هر فرد را به تعویق بیندازد.

بدین منظور مقاله ای تحت این عنوان برای افزایش اطلاعات داوطلبان نظیر کارنامه و حداقل رتبه قبولی در رشته مهندسی صنایع قرار داده شده است تا با دید بازتری مسیر انتخاب رشته خود را طی کنید.

اهمیت دانستن و کاربرد آخرین رتبه قبولی

از اهمیت اطلاعات آخرین رتبه قبولی مهندسی صنایع و دیگر رشته ها می توان به این نکته اشاره کرد که از کدام منطقه و با چه سهمیه ای پذیرش انجام شده است.

با این اطلاعات می توان به طور نسبی و با تمرکز بیشتری به انتخاب ۱۵۰ کد رشته محل در انتخاب رشته پرداخت.

اما باید دانست رتبه کسب شده در زیر گروه های هر رشته ملاک پذیرش و سنجش داوطلب در انتخاب رشته می باشد.

کارنامه کنکور ریاضی

رشته مهندسی صنایع

از پرطرفدار ترین رشته های ریاضی رشته مهندسی صنایع می باشد که داوطلبان زیادی تمایل به تحصیل در این رشته را دارند.

در واقع کار مهندسی صنایع مانند یک پل رابطه بین اهداف مدیریت و عملکرد عملیاتی سازمان ها را به هم متصل می کند.

مهندسی صنایع به‌ طور کلی بررسی اثربخشی، کارایی، پاسخ گویی، کیفیت کالاها، خدمات و سودآوری، تطابق را مدنظر قرار می‌دهد.

با شناخته شدن این رشته در سال های اخیر، طیف وسیعی از مشاغل به این رشته تعلق گرفته است.

نه تنها در زمینه های تخصصی بلکه فارغ التحصیلان این رشته در زمینه هایی همچون مهندسی نرم افزار، فناوری اطلاعات، هوش کسب و کار، علم داده، داده کاوی و کلان داده در این سال ها نقش آفرینی کرده اند.

آیا می دانید چه افرادی مناسب رشته مهندسی صنایع می باشند؟

وظایف مهندس صنایع چیست؟

رشته مهندسی صنایع چه برتری به دیگر رشته های خواهد داشت؟

از معایب رشته مهندسی صنایع چه می دانید؟

بازار کار رشته مهندسی صنایع چگونه است؟

شماره تماس انتخاب رشته دات کام

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی صنایع منطقه یک

منطقهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۱مهندسی صنایع|دانشگاه صنعتی بیرجند | روزانهمشهدپسر۲۲۵۶۱
۱مهندسی ماشین‌های صنایع غذایی|دانشگاه شهرکرد | نوبت دوماصفهانپسر۲۲۶۵۱
۱مهندسی صنایع|مرکزاموزش عالی محلات /ویژه برادران / | روزانهاصفهانپسر۲۲۹۱۹
۱مهندسی ماشین‌های صنایع غذایی|دانشگاه شهرکرد | نوبت دوماصفهانپسر۲۳۳۲۵
۱مهندسی صنایع|دانشگاه صنعتی بیرجند | روزانهمشهددختر۲۳۴۰۲
۱مهندسی صنایع|دانشگاه صنعتی بیرجند | روزانهمشهددختر۲۳۵۴۳
۱مهندسی ماشین‌های صنایع غذایی|دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری | روزانهتهرانپسر۲۴۲۵۴
۱مهندسی ماشین‌های صنایع غذایی|دانشگاه ارومیه | روزانهتبریزپسر۲۴۳۹۷
۱مهندسی صنایع|مرکزاموزش عالی محلات /ویژه برادران / | روزانهاصفهانپسر۲۵۴۷۴
۱مهندسی ماشین‌های صنایع غذایی|دانشگاه شهرکرد | نوبت دوماصفهانپسر۲۶۱۴۳
۱مهندسی ماشین‌های صنایع غذایی|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانهتهرانپسر۲۶۱۶۴
۱مهندسی صنایع|دانشگاه تربت حیدریه | روزانهاصفهانپسر۲۷۰۴۵
۱مهندسی صنایع|دانشگاه ولایت -ایرانشهر | روزانهاصفهانپسر۳۳۱۹۲

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی صنایع منطقه دو

منطقهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۲مهندسی ماشین‌های صنایع غذایی|دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری | روزانهبابلدختر۲۳۰۵۶
۲مهندسی صنایع|دانشگاه سمنان | نوبت دومسمنانپسر۲۳۱۷۴
۲مهندسی ماشین‌های صنایع غذایی|دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری | روزانهقائم شهردختر۲۳۱۸۶
۲مهندسی ماشین‌های صنایع غذایی|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانههمدانپسر۲۳۸۹۲
۲مهندسی صنایع|دانشگاه تربت حیدریه | روزانهکرجپسر۲۴۱۰۳
۲مهندسی صنایع|دانشگاه تربت حیدریه | روزانهتربت حیدریهدختر۲۴۹۲۷
۲مهندسی ماشین‌های صنایع غذایی|دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان | روزانهگرگانپسر۲۵۶۹۷
۲مهندسی ماشین‌های صنایع غذایی|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانهدزفولپسر۲۶۹۷۵
۲مهندسی صنایع|دانشگاه تربت حیدریه | روزانهسبزوارپسر۲۷۰۴۱
۲مهندسی صنایع|موسسه غیرانتفاعی ابرار-تهران /ویژه خواهران / | غیر انتفاعیکرجدختر۲۷۴۹۵
۲مهندسی صنایع|مجتمع اموزش عالی بم | روزانهکرمانپسر۲۸۹۰۳
۲مهندسی ماشین‌های صنایع غذایی|دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری | نوبت دومبابلسرپسر۲۹۳۰۶
۲مهندسی صنایع|مجتمع اموزش عالی فنی ومهندسی اسفراین | روزانهبابلپسر۲۹۹۱۱
۲مهندسی صنایع|مجتمع اموزش عالی بم | روزانهشهرکردپسر۳۰۰۸۹
۲مهندسی ماشین‌های صنایع غذایی|دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری | نوبت دومساریپسر۳۰۳۹۸
۲مهندسی ماشین‌های صنایع غذایی|دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری | نوبت دومساریپسر۳۱۶۴۷
۲مهندسی صنایع|مجتمع اموزش عالی فنی ومهندسی اسفراین | روزانهدزفولپسر۳۱۸۳۶

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی صنایع منطقه سه

منطقهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۳مهندسی ماشین‌های صنایع غذایی|دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان | روزانهنظرآباددختر۱۲۵۸۷
۳مهندسی ماشین‌های صنایع غذایی|دانشگاه تبریز | نوبت دومشهرک سهنددختر۱۳۰۱۱
۳مهندسی صنایع|دانشگاه صنعتی قوچان | روزانهمشهددختر۱۳۰۵۸
۳مهندسی صنایع|موسسه غیرانتفاعی صدرالمتالهین -تهران /ویژه برادران / | غیر انتفاعیفردیسپسر۱۳۲۶۸
۳مهندسی صنایع|دانشگاه ولایت -ایرانشهر | روزانهایرانشهردختر۱۳۳۴۵
۳مهندسی صنایع|دانشگاه تربت حیدریه | روزانهارسنجانپسر۱۳۴۸۹
۳مهندسی صنایع|مرکزاموزش عالی محلات /ویژه برادران / | روزانهمامونیه / زرندیهپسر۱۴۲۱۴
۳مهندسی صنایع|مجتمع اموزش عالی فنی ومهندسی اسفراین | روزانهشیروانپسر۱۴۸۱۱
۳مهندسی صنایع|مرکزاموزش عالی محلات /ویژه برادران / | روزانهمامونیه / زرندیهپسر۱۵۱۲۰
۳مهندسی صنایع|مجتمع اموزش عالی فنی ومهندسی اسفراین | روزانهاسفراینپسر۱۵۷۷۴
۳مهندسی صنایع|مجتمع اموزش عالی فنی ومهندسی اسفراین | روزانهبندر کنگ و چارکدختر۱۶۹۸۳
۳مهندسی ماشین‌های صنایع غذایی|دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان | روزانهگالیکشپسر۱۷۲۶۱
۳مهندسی ماشین‌های صنایع غذایی|دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان | روزانهساریپسر۱۸۴۲۲
۳مهندسی صنایع|دانشگاه صنعتی بیرجند | نوبت دومتربت جامپسر۲۰۹۲۲

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی صنایع سهمیه ۵%

سهمیهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۵مهندسی صنایع|دانشگاه صنعتی ارومیه | روزانهسرابپسر۶۵۰۱
۵مهندسی صنایع|دانشگاه علم وفناوری مازندران -بهشهر | روزانهرودهنپسر۶۹۷۶
۵مهندسی صنایع|دانشگاه گیلان -رشت | نوبت دومکرجپسر۷۰۰۴
۵مهندسی ماشین‌های صنایع غذایی|دانشگاه شهیدچمران -اهواز | روزانهشوش دانیالپسر۷۰۴۳
۵مهندسی صنایع|دانشگاه صنعتی شاهرود | نوبت دومشاهرودپسر۷۱۴۶
۵مهندسی صنایع|دانشگاه میبد | روزانهاصفهانپسر۷۴۳۵
۵مهندسی صنایع|موسسه غیرانتفاعی ال طه -تهران /ویژه خواهران / | غیر انتفاعیمینودشتدختر۸۱۴۳
۵مهندسی صنایع|دانشگاه صنعتی جندی شاپور-دزفول | روزانهدزفولپسر۸۱۷۱
۵مهندسی ماشین‌های صنایع غذایی|دانشگاه تبریز | نوبت دومتبریزدختر۸۳۱۰
۵مهندسی صنایع|دانشگاه غیرانتفاعی رجا-قزوین | غیر انتفاعیتهرانپسر۸۹۵۰
۵مهندسی صنایع|دانشگاه غیرانتفاعی رجا-قزوین | غیر انتفاعیکرجپسر۹۱۸۳
۵مهندسی صنایع|دانشگاه تربت حیدریه | روزانهمشهدپسر۹۱۹۴
۵مهندسی صنایع|دانشگاه غیرانتفاعی شهیداشرفی اصفهانی -اصفهان | غیر انتفاعیاصفهانپسر۹۲۸۱
۵مهندسی صنایع|دانشگاه غیرانتفاعی رجا-قزوین | غیر انتفاعیتهران    پسر۹۳۹۱

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی صنایع سهمیه ۲۵%

سهمیهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۲۵مهندسی صنایع|دانشگاه صنعتی شریف -تهران | روزانهکاشانپسر۱۴
۲۵مهندسی صنایع|دانشگاه تهران | روزانهقمپسر۱۲۶
۲۵مهندسی صنایع|دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران | روزانهقمپسر۱۳۴
۲۵مهندسی صنایع|دانشگاه صنعتی شریف -تهران | روزانههمدانپسر۱۴۲
۲۵مهندسی صنایع|دانشگاه صنعتی شریف -تهران | روزانهتهراندختر۱۸۶
۲۵مهندسی صنایع|دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران | روزانهتهرانپسر۲۷۰
۲۵مهندسی صنایع|دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران | روزانهسمناندختر۳۲۶
۲۵مهندسی صنایع|دانشگاه صنعتی اصفهان | روزانهاصفهانپسر۴۰۲
۲۵مهندسی صنایع|دانشگاه صنعتی قم | روزانهقمپسر۷۶۰
۲۵مهندسی صنایع|دانشگاه تبریز | نوبت دومزنجانپسر۸۷۹
۲۵مهندسی صنایع|دانشگاه اردکان | روزانهیزدپسر۹۹۳
۲۵مهندسی صنایع|دانشگاه میبد | روزانهنائینپسر۱۰۸۵
۲۵مهندسی صنایع|دانشگاه صنعتی جندی شاپور-دزفول | روزانهتهراندختر۱۳۹۳
۲۵مهندسی صنایع|مرکزاموزش عالی محلات /ویژه برادران / | روزانهاصفهانپسر۱۴۴۳
۲۵مهندسی صنایع|دانشگاه تربت حیدریه | روزانهقائم شهرپسر۱۵۲۱

انتخاب رشته کنکور

هر داوطلب با توجه به نهایی کردن انتخاب های خود سرنوشت تحصیلی و آینده شغلی خود را تعیین می کند.

تمامی انتخاب های هر فرد رابطه مستقیم به در نظر گرفتن همه جوانب از جمله تعداد شرکت کنندگان و میزان تاثیر سهمیه ها می باشد.

شما می توانید در سایت enkonkur.ir با توجه به رتبه خود دقیق ترین پذیرفته شدگان رشته مهندسی صنایع را بر اساس سال قبل مشاهده کنید.

همچنین برای دست یافتن به رشته مهندسی صنایع با در نظر گرفتن تمامی جوانب و استفاده از تجربیات مشاوران انتخاب رشته می توانید علاوه بر قطعی شدن انتخاب خود، این مسیر را با دید بازتری دنبال کنید.

مشاوران انتخاب رشته طی تجربیات چندین ساله خود در انتخاب رشته آماده اطلاع رسانی و ارائه تمام تجربیات خود به داوطلبان می باشند.

راه های ارتباطی ما

شماره تماس دفتر رسمی تیم مشاوره انتخاب رشته دات کام : ۰۲۱۴۴۵۱۱۰۵۳

صفحه مجازی تیم مشاوره انتخاب رشته دات کام : entekhabreshteh.official@

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سایر نوشته ها