انتخاب رشته اینترنتی
           انتخاب رشته دات کام
تخصصی ترین مرکز انتخاب رشته کنکور
آخرین رتبه قبولی مدیریت بازرگانی

آخرین رتبه قبولی مدیریت بازرگانی

فهرست مطالب

آخرین رتبه قبولی مدیریت بازرگانی چه رتبه ای می باشد؟

چه کسانی در کنکور ۹۹ در رشته مدیریت بازرگانی پذیرفته شدند؟

با توجه به رقابتی که در عرصه کنکور و در نهایت انتخاب رشته داوطلبان انسانی وجود دارد داوطلبان به دنبال اطلاعاتی در رابطه با رشته مدیریت بازرگانی هستند.

این اطلاعات تا حدی اهمیت دارد که می تواند یک سال سرنوشت تحصیلی هر فرد را به تعویق بیندازد.

بدین منظور مقاله ای تحت این عنوان برای افزایش اطلاعات داوطلبان نظیر کارنامه و حداقل رتبه قبولی در رشته مدیریت بازرگانی قرار داده شده است تا با دید بازتری مسیر انتخاب رشته خود را طی کنید.

اهمیت دانستن و کاربرد آخرین رتبه قبولی

از اهمیت اطلاعات آخرین قبولی رشته مدیریت بازرگانی و دیگر رشته ها می توان به این نکته اشاره کرد که از کدام منطقه و با چه سهمیه ای پذیرش انجام شده است.

با این اطلاعات می توان به طور نسبی و با تمرکز بیشتری به انتخاب ۱۵۰ کد رشته محل در انتخاب رشته پرداخت.

اما باید دانست رتبه کسب شده در زیر گروه های هر رشته ملاک پذیرش و سنجش داوطلب در انتخاب رشته می باشد.

کارنامه کنکور انسانی

رشته مدیریت بازرگانی

از پرطرفدار ترین رشته های انسانی رشته مدیریت بازرگانی می باشد که داوطلبان زیادی تمایل به تحصیل در این رشته را دارند.

مدیریت بازرگانی از رشته های شناوری می باشد که هر گروه آزمایشی می تواند در این رشته شروع به تحصیل کند.

این رشته به صورتی است که تمام خروجی کسب و کارها را مدیریت کرده تا به سود آوری برساند.

با توجه به این که این رشته طیف وسیعی را به دنبال دارد افرادی موفق خواهند شد که تنها به بحث مالی را ملاک انتخاب خود قرار ندهند.

تنها کسانی در این رشته به موفقیت می رسند که از هوش بالایی برخوردار بوده و تمرکزی دقیق بر فرصت ها و توانایی داشته باشند.

همچنین مطالعه ی زیاد در عین تحقیق و بررسی همراه با برنامه ریزی می تواند سرنوشت خوبی در ورود با این رشته برای افراد رقم بزند.

آیا می دانید چه افرادی مناسب رشته مدیریت بازرگانی می باشند؟

وظایف مدیریت بازرگانی چیست؟

رشته مدیریت بازرگانی چه برتری به دیگر رشته ها خواهد داشت؟

از معایب رشته مدیریت بازرگانی چه می دانید؟

بازار کار رشته مدیریت بازرگانی چگونه است؟

شماره تماس انتخاب رشته دات کام

آخرین رتبه قبولی رشته مدیریت بازرگانی منطقه یک

منطقهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۱مدیریت بازرگانی|دانشگاه پیام نوراستان تهران -واحدری | پیام نورتهراندختر۹۷۶۴
۱مدیریت بازرگانی|دانشگاه پیام نوراستان تهران -واحدری | پیام نورتهراندختر۹۹۴۹
۱مدیریت بازرگانی|دانشگاه پیام نوراستان تهران -واحداسلامشهر | پیام نورتهرانپسر۱۱۰۲۴
۱مدیریت بازرگانی|دانشگاه پیام نوراستان تهران -واحدپیشوا | پیام نورتهراندختر۱۱۶۷۲
۱مدیریت بازرگانی|موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند | غیر انتفاعیتهرانپسر۱۲۲۶۱
۱مدیریت بازرگانی|دانشگاه پیام نوراستان تهران -واحدلواسانات | پیام نورتهراندختر۱۲۵۱۸
۱مدیریت بازرگانی|دانشگاه پیام نوراستان تهران -واحدلواسانات | پیام نورتهراندختر۱۵۴۶۸
۱مدیریت بازرگانی|دانشگاه پیام نوراستان تهران -مرکزحسن اباد | پیام نورتهرانپسر۱۶۱۶۷
۱مدیریت بازرگانی|دانشگاه پیام نوراستان تهران -مرکزحسن اباد | پیام نورتهرانپسر۱۶۳۹۶
۱مدیریت بازرگانی|دانشگاه پیام نوراستان تهران -مرکزپرند | پیام نورتهرانپسر۱۶۸۳۱
۱مدیریت بازرگانی|دانشگاه پیام نوراستان تهران -مرکزپرند | پیام نوراصفهانپسر۱۷۴۳۳
۱مدیریت بازرگانی|دانشگاه پیام نوراستان تهران -مرکزورامین | پیام نورتهراندختر۱۷۴۸۴
۱مدیریت بازرگانی|دانشگاه پیام نوراستان تهران -واحدبهارستان رباطکریم | پیام نورتهرانپسر۱۹۹۹۷
۱مدیریت بازرگانی|دانشگاه پیام نوراستان تهران -واحدملارد | پیام نورتهرانپسر۲۰۵۴۸

آخرین رتبه قبولی رشته مدیریت بازرگانی منطقه دو

منطقهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۲مدیریت بازرگانی|دانشگاه شیخ بهایی اصفهان /غیرانتفاعی / | غیر انتفاعیمبارکهدختر۲۴۲۸۶
۲مدیریت بازرگانی|دانشگاه پیام نوراستان خوزستان -مرکزاهواز | پیام نوراهوازپسر۲۵۲۷۲
۲مدیریت بازرگانی|دانشگاه پیام نوراستان گیلان -مرکزرشت | پیام نوررشتدختر۲۵۴۷۴
۲مدیریت بازرگانی|دانشگاه شیخ بهایی اصفهان /غیرانتفاعی / | غیر انتفاعیشاهین شهرپسر۲۵۷۲۴
۲مدیریت بازرگانی|دانشگاه پیام نوراستان البرز-مرکزکرج | پیام نورکرجدختر۲۵۹۹۴
۲مدیریت بازرگانی|دانشگاه شیخ بهایی اصفهان /غیرانتفاعی / | غیر انتفاعیشاهین شهردختر۲۶۱۸۰
۲مدیریت بازرگانی|دانشگاه پیام نوراستان تهران -واحدشهریار | پیام نورشهریاردختر۲۷۹۰۳
۲مدیریت بازرگانی|دانشگاه پیام نوراستان تهران -واحدلواسانات | پیام نورتهراندختر۲۸۷۳۲
۲مدیریت بازرگانی|موسسه غیرانتفاعی صدرالمتالهین -تهران /ویژه برادران / | غیر انتفاعیاسلام‌شهرپسر۲۹۱۰۶
۲مدیریت بازرگانی|دانشگاه پیام نوراستان تهران -واحدشهریار | پیام نورتهراندختر۲۹۱۲۹
۲مدیریت بازرگانی|موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند | غیر انتفاعیشهریارپسر۲۹۸۴۷
۲مدیریت بازرگانی|دانشگاه پیام نوراستان کرمانشاه -مرکزکرمانشاه | پیام نوربوشهرپسر۳۰۰۵۶
۲مدیریت بازرگانی|دانشگاه پیام نوراستان کرمانشاه -مرکزکرمانشاه | پیام نورکرمانشاهپسر۳۴۲۲۱
۲مدیریت بازرگانی|موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند | غیر انتفاعیاسلام‌شهرپسر۳۶۸۵۳
۲مدیریت بازرگانی|دانشگاه پیام نوراستان تهران -مرکزحسن اباد | پیام نورقمپسر۳۹۹۹۲
۲مدیریت بازرگانی|دانشگاه پیام نوراستان تهران -واحدپیشوا | پیام نورورامینپسر۴۴۷۴۷

آخرین رتبه قبولی رشته مدیریت بازرگانی منطقه سه

منطقهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۳مدیریت بازرگانی|دانشگاه شهیدباهنر-کرمان | نوبت دومجیرفتپسر۴۲۱۳۳
۳مدیریت بازرگانی|دانشگاه پیام نوراستان اصفهان -مرکزاصفهان | پیام نورکیاردختر۴۶۷۸۰
۳مدیریت بازرگانی|دانشگاه پیام نوراستان البرز-واحدگرمدره | پیام نورملارددختر۴۷۵۶۱
۳مدیریت بازرگانی|دانشگاه پیام نوراستان تهران -مرکزورامین | پیام نورپیشوادختر۵۱۰۹۸
۳مدیریت بازرگانی|دانشگاه غیرانتفاعی خیام -مشهد | غیر انتفاعیتایبادپسر۵۱۳۹۰
۳مدیریت بازرگانی|دانشگاه پیام نوراستان اذربایجان غربی -مرکزارومیه | پیام نوراشنویهپسر۵۱۵۶۲
۳مدیریت بازرگانی|دانشگاه پیام نوراستان تهران -واحدبهارستان رباطکریم | پیام نوراسلام‌شهردختر۵۲۴۴۲
۳مدیریت بازرگانی|دانشگاه پیام نوراستان کرمانشاه -مرکزکرمانشاه | پیام نوراسلام آبادغربپسر۵۴۸۷۷
۳مدیریت بازرگانی|دانشگاه پیام نوراستان هرمزگان -مرکزبندرعباس | پیام نورجهرمدختر۵۶۱۰۵
۳مدیریت بازرگانی|دانشگاه پیام نوراستان تهران -واحدملارد | پیام نوربانهدختر۵۶۲۱۰
۳مدیریت بازرگانی|دانشگاه پیام نوراستان تهران -واحدملارد | پیام نورشهر قدسدختر۵۸۶۸۴
۳مدیریت بازرگانی|دانشگاه پیام نوراستان البرز-واحدگرمدره | پیام نورشهر قدسدختر۵۹۱۴۱
۳مدیریت بازرگانی|دانشگاه پیام نوراستان قم -مرکزقم | پیام نورقمپسر۶۴۷۳۱
۳مدیریت بازرگانی|موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند | غیر انتفاعیلواساناتپسر۷۰۸۴۶
۳مدیریت بازرگانی|موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند | غیر انتفاعیشهر قدسپسر۷۶۵۰۰

آخرین رتبه قبولی رشته مدیریت بازرگانی سهمیه ۵%

سهمیهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۵مدیریت بازرگانی|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دومآملدختر۷۸۷۴
۵مدیریت بازرگانی|دانشگاه سمنان | نوبت دومخدابندهدختر۸۰۷۲
۵مدیریت بازرگانی|دانشگاه شهیدباهنر-کرمان | روزانهروداندختر۸۱۶۰
۵مدیریت بازرگانی|دانشگاه پیام نوراستان هرمزگان -مرکزبندرعباس | پیام نوردارابدختر۸۵۷۵
۵مدیریت بازرگانی|دانشگاه سمنان | نوبت دومکاشانپسر۸۶۰۴
۵مدیریت بازرگانی|دانشگاه شیخ بهایی اصفهان /غیرانتفاعی / | غیر انتفاعیشهرضادختر۸۷۹۶
۵مدیریت بازرگانی|دانشگاه دریانوردی وعلوم دریایی چابهار | روزانهبهشهرپسر۹۱۹۰
۵مدیریت بازرگانی|دانشگاه ولی عصر/عج /-رفسنجان | نوبت دومخرم‌بیدپسر۹۲۲۴
۵مدیریت بازرگانی|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانهیاسوجپسر۹۵۳۷
۵مدیریت بازرگانی|دانشگاه غیرانتفاعی خیام -مشهد | غیر انتفاعیمشهددختر۹۶۳۴
۵مدیریت بازرگانی|دانشگاه ولایت -ایرانشهر | روزانهسامانپسر۹۷۳۴
۵مدیریت بازرگانی|دانشگاه لرستان -خرم اباد | نوبت دومخرم آبادپسر۹۸۱۷
۵مدیریت بازرگانی|دانشگاه یزد | نوبت دومبرازجانپسر۱۱۲۴۵
۵مدیریت بازرگانی|دانشگاه ولایت -ایرانشهر | روزانهجیرفتدختر۱۲۰۲۳
۵مدیریت بازرگانی|دانشگاه پیام نوراستان اذربایجان غربی -مرکزارومیه | پیام نورارومیهدختر۱۲۵۶۴
۵مدیریت بازرگانی|دانشگاه پیام نوراستان خوزستان -مرکزاهواز | پیام نوراهوازپسر۱۳۳۴۷

آخرین رتبه قبولی رشته مدیریت بازرگانی سهمیه ۲۵%

سهمیهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۲۵مدیریت بازرگانی|دانشگاه تهران | روزانهاصفهانپسر۱۷۰
۲۵مدیریت بازرگانی|دانشگاه اصفهان | روزانهاصفهانپسر۸۶۵
۲۵مدیریت بازرگانی|دانشگاه سمنان | نوبت دومگرمساردختر۱۲۶۰
۲۵مدیریت بازرگانی|دانشگاه گیلان -رشت | روزانهتنکابنپسر۱۲۹۴
۲۵مدیریت بازرگانی|دانشگاه قم | روزانهقمدختر۱۵۳۱
۲۵مدیریت بازرگانی|دانشگاه گیلان -رشت | روزانهعباس آبادپسر۱۵۴۷
۲۵مدیریت بازرگانی|دانشگاه علم وفرهنگ /غیرانتفاعی /-تهران | غیر انتفاعیتهرانپسر۱۶۴۸
۲۵مدیریت بازرگانی|دانشگاه سمنان | روزانهسمنانپسر۱۷۰۲

انتخاب رشته کنکور

هر داوطلب با توجه به نهایی کردن انتخاب های خود سرنوشت تحصیلی و آینده شغلی خود را تعیین می کند.

تمامی انتخاب های هر فرد رابطه مستقیم به در نظر گرفتن همه جوانب از جمله تعداد شرکت کنندگان و میزان تاثیر سهمیه ها می باشد.

شما می توانید در سایت enkonkur.ir با توجه به رتبه خود دقیق ترین پذیرفته شدگان رشته مدیریت بازرگانی را بر اساس سال قبل مشاهده کنید.

همچنین برای دست یافتن به رشته مدیریت بازرگانی با در نظر گرفتن تمامی جوانب و استفاده از تجربیات مشاوران انتخاب رشته می توانید علاوه بر قطعی شدن انتخاب خود، این مسیر را با دید بازتری دنبال کنید.

مشاوران انتخاب رشته طی تجربیات چندین ساله خود در انتخاب رشته آماده اطلاع رسانی و ارائه تمام تجربیات خود به داوطلبان می باشند.

راه های ارتباطی ما

شماره تماس دفتر رسمی تیم مشاوره انتخاب رشته دات کام : ۰۲۱۴۴۵۱۱۰۵۳

صفحه مجازی تیم مشاوره انتخاب رشته دات کام : entekhabreshteh.official@

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سایر نوشته ها