انتخاب رشته اینترنتی
           انتخاب رشته دات کام
تخصصی ترین مرکز انتخاب رشته کنکور
آخرین رتبه قبولی رشته فیزیک

آخرین رتبه قبولی فیزیک

فهرست مطالب

آخرین رتبه قبولی رشته فیزیک چه رتبه ای می باشد؟

چه کسانی در کنکور ۹۹ در رشته فیزیک پذیرفته شدند؟

با توجه به رقابتی که در عرصه کنکور و در نهایت انتخاب رشته داوطلبان ریاضی وجود دارد داوطلبان به دنبال اطلاعاتی در رابطه با رشته فیزیک هستند.

این اطلاعات تا حدی اهمیت دارد که می تواند یک سال سرنوشت تحصیلی هر فرد را به تعویق بیندازد.

بدین منظور مقاله ای تحت این عنوان برای افزایش اطلاعات داوطلبان نظیر کارنامه و حداقل رتبه قبولی در رشته فیزیک قرار داده شده است تا با دید بازتری مسیر انتخاب رشته خود را طی کنید.

اهمیت دانستن و کاربرد آخرین رتبه قبولی

از اهمیت اطلاعات آخرین رتبه قبولی رشته فیزیک و دیگر رشته ها می توان به این نکته اشاره کرد که از کدام منطقه و با چه سهمیه ای پذیرش انجام شده است.

با این اطلاعات می توان به طور نسبی و با تمرکز بیشتری به انتخاب ۱۵۰ کد رشته محل در انتخاب رشته پرداخت.

اما باید دانست رتبه کسب شده در زیر گروه های هر رشته ملاک پذیرش و سنجش داوطلب در انتخاب رشته می باشد.

کارنامه کنکور ریاضی

رشته فیزیک

رشته فیزیک از رشته های علوم پایه می باشد که از اهمیت خاصی برخوردار است و با استفاده از معادلات ریاضی به مفاهیم و چرایی طبیعت می پردازد.

افرادی که متقاضی تحصیل در این رشته می باشند علاوه بر حس کنجاوی و هوش بالا باید به مباحث اصولی و منطقی علاقه مند باشند.

این رشته در دوره ی کارشناسی دارای ۵ گرایش : هسته ای، حالت جامد، هواشناسی، نجوم و اتمی مولکولی می باشد.

آیا می دانید چه افرادی مناسب رشته فیزیک می باشند؟

وظایف فیزیکدان چیست؟

رشته فیزیک چه برتری به دیگر رشته های خواهد داشت؟

از معایب رشته فیزیک چه می دانید؟

بازار کار رشته فیزیک چگونه است؟

شماره تماس انتخاب رشته دات کام

آخرین رتبه قبولی رشته فیزیک منطقه یک

منطقهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۱فیزیک مهندسی|دانشگاه تبریز | نوبت دومتبریزدختر۲۰۶۷۳
۱فیزیک مهندسی|دانشگاه شهیدمدنی اذربایجان -تبریز | روزانهتبریزدختر۲۰۸۶۵
۱فیزیک مهندسی|دانشگاه تبریز | نوبت دومتبریزدختر۲۰۹۴۵
۱فیزیک مهندسی|دانشگاه تبریز | نوبت دومتبریزدختر۲۱۰۵۹
۱فیزیک مهندسی|دانشگاه تبریز | نوبت دومتبریزپسر۲۲۲۳۳
۱فیزیک|دانشگاه تبریز | نوبت دومتبریزدختر۲۳۳۰۱
۱فیزیک مهندسی|دانشگاه شهیدمدنی اذربایجان -تبریز | روزانهتبریزدختر۲۳۸۲۷
۱فیزیک مهندسی|دانشگاه شهیدمدنی اذربایجان -تبریز | روزانهتبریزدختر۲۴۲۴۵
۱فیزیک|دانشگاه صنعتی سهند-تبریز | روزانهتهرانپسر۲۴۷۵۴
۱فیزیک|دانشگاه زنجان | روزانهتهراندختر۲۴۹۳۴
۱فیزیک مهندسی|دانشگاه صنعتی جندی شاپور-دزفول | روزانهتهرانپسر۲۶۳۱۶
۱فیزیک|دانشگاه صنعتی سهند-تبریز | روزانهمشهدپسر۲۶۵۹۲
۱فیزیک مهندسی|دانشگاه صنعتی کرمانشاه | روزانهشیرازپسر۲۶۸۳۷
۱فیزیک|دانشگاه شهیدمدنی اذربایجان -تبریز | روزانهتبریزدختر۲۹۰۹۵

آخرین رتبه قبولی رشته فیزیک منطقه دو

منطقهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۲فیزیک|دانشگاه بوعلی سینا-همدان | روزانهکرجدختر۲۳۰۵۶
۲فیزیک مهندسی|دانشگاه اراک | روزانهکرجپسر۲۳۳۷۲
۲فیزیک|دانشگاه بوعلی سینا-همدان | روزانههمداندختر۲۴۱۷۹
۲فیزیک|دانشگاه صنعتی سهند-تبریز | روزانهدلیجاندختر۲۴۲۹۲
۲فیزیک|دانشگاه شهیدچمران -اهواز | روزانهاهوازپسر۲۴۵۱۵
۲فیزیک|دانشگاه شهیدمدنی اذربایجان -تبریز | روزانهرشتدختر۲۴۵۶۲
۲فیزیک|دانشگاه زنجان | روزانهزنجاندختر۲۴۷۶۶
۲فیزیک|دانشگاه بوعلی سینا-همدان | روزانهملایردختر۲۵۱۰۱
۲فیزیک|دانشگاه زنجان | روزانهباغستانپسر۲۵۱۸۷
۲فیزیک مهندسی|دانشگاه صنعتی جندی شاپور-دزفول | محروم-بومی سیل زده خوزستاندزفولدختر۲۶۲۳۰
۲فیزیک|دانشگاه ارومیه | روزانهنوردختر۲۷۰۴۱
۲فیزیک مهندسی|دانشگاه صنعتی جندی شاپور-دزفول | روزانهاهوازدختر۲۷۱۴۴
۲فیزیک مهندسی|دانشگاه صنعتی جندی شاپور-دزفول | روزانهاهوازدختر۲۹۹۱۱
۲فیزیک مهندسی|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانهسنندجپسر۳۳۶۲۳

آخرین رتبه قبولی رشته فیزیک منطقه سه

منطقهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۳فیزیک|دانشگاه بوعلی سینا-همدان | روزانهبهاردختر۱۰۴۸۱
۳فیزیک|دانشگاه شهیدباهنر-کرمان | روزانهزرندپسر۱۰۷۲۵
۳فیزیک|دانشگاه صنعتی سهند-تبریز | روزانهمریوانپسر۱۱۶۳۶
۳فیزیک|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانهبندر کنگ و چارکپسر۱۱۸۰۴
۳فیزیک|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانهمینابپسر۱۲۰۴۹
۳فیزیک|دانشگاه گیلان -رشت | روزانهتنکابنپسر۱۲۴۹۸
۳فیزیک مهندسی|دانشگاه اراک | روزانهشوشترپسر۱۲۶۰۸
۳فیزیک مهندسی|دانشگاه کاشان | روزانهکرجدختر۱۳۰۰۴
۳فیزیک مهندسی|دانشگاه اراک | روزانهنورآباد ممسنیپسر۱۳۰۸۱
۳فیزیک|دانشگاه زنجان | روزانهرودهنپسر۱۳۵۰۹
۳فیزیک|دانشگاه صنعتی سهند-تبریز | روزانهفردیسدختر۱۴۵۵۴
۳فیزیک|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانهروداندختر۱۶۰۵۵
۳فیزیک مهندسی|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانهفردیسپسر۱۶۷۵۵
۳فیزیک|دانشگاه شهیدمدنی اذربایجان -تبریز | روزانهمیاندوآبدختر۱۷۳۱۲
۳فیزیک|دانشگاه ارومیه | روزانهپارس‌آباد مغانپسر۱۷۸۷۳
۳فیزیک|دانشگاه شهیدباهنر-کرمان | نوبت دومکهنوجپسر۱۹۴۴۴

آخرین رتبه قبولی رشته فیزیک سهمیه ۵%

سهمیهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۵فیزیک|دانشگاه شیراز | روزانهاستهباندختر۳۵۰۶
۵فیزیک|دانشگاه فردوسی مشهد | روزانهمشهدپسر۳۵۱۲
۵فیزیک|دانشگاه تبریز | روزانهخلخالدختر۳۶۲۸
۵فیزیک|دانشگاه فردوسی مشهد | روزانهمشهددختر۳۷۹۳
۵فیزیک مهندسی|دانشگاه بین المللی امام خمینی /ره /-قزوین | روزانهتهرانپسر۳۸۷۲
۵فیزیک|دانشگاه صنعتی اصفهان | روزانهبرازجانپسر۳۸۸۱
۵فیزیک|دانشگاه بین المللی امام خمینی /ره /-قزوین | روزانهتهراندختر۳۹۰۴
۵فیزیک|دانشگاه بوعلی سینا-همدان | روزانهبهاردختر۴۶۸۷
۵فیزیک|دانشگاه فردوسی مشهد | نوبت دوممشهدپسر۴۷۳۲
۵فیزیک|دانشگاه بین المللی امام خمینی /ره /-قزوین | روزانهاسلام‌شهرپسر۵۶۳۲
۵فیزیک|دانشگاه شیراز | روزانهشیرازپسر۵۹۳۰
۵فیزیک|دانشگاه فردوسی مشهد | نوبت دوممشهددختر۵۹۸۱
۵فیزیک|دانشگاه شهیدچمران -اهواز | روزانهدزفولدختر۶۵۸۴
۵فیزیک|دانشگاه تبریز | نوبت دومتبریزپسر۷۲۹۰
۵فیزیک|دانشگاه شهیدمدنی اذربایجان -تبریز | روزانهتبریزپسر۷۴۶۵
۵فیزیک|دانشگاه کاشان | روزانهکاشاندختر۸۶۹۱

آخرین رتبه قبولی رشته فیزیک سهمیه ۲۵%

سهمیهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۲۵آموزش فیزیک|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدبهشتی مشهد | فرهنگیان- آزاد-بومی خراسان شمالیاسفراینپسر۲۴۰
۲۵فیزیک|دانشگاه صنعتی شریف -تهران | روزانهاصفهانپسر۲۶۳
۲۵دکترای پیوسته فیزیک|دانشگاه تحصیلات تکمیلی درعلوم پایه -زنجان | روزانهآران و بیدگلدختر۶۹۴
۲۵دکترای پیوسته فیزیک|دانشگاه تحصیلات تکمیلی درعلوم پایه -زنجان | روزانهزنجاندختر۷۰۳
۲۵فیزیک مهندسی|مرکزاموزش عالی فنی ومهندسی بویین زهرا | روزانهسنندجدختر۹۸۳
۲۵فیزیک|دانشگاه بوعلی سینا-همدان | روزانهفردیسپسر۱۰۲۸
۲۵فیزیک|دانشگاه قم | روزانهقمپسر۱۲۵۶
۲۵فیزیک|دانشگاه تبریز | نوبت دومتبریزپسر۱۳۰۸

انتخاب رشته کنکور

هر داوطلب با توجه به نهایی کردن انتخاب های خود سرنوشت تحصیلی و آینده شغلی خود را تعیین می کند.

تمامی انتخاب های هر فرد رابطه مستقیم به در نظر گرفتن همه جوانب از جمله تعداد شرکت کنندگان و میزان تاثیر سهمیه ها می باشد.

شما می توانید در سایت enkonkur.ir با توجه به رتبه خود دقیق ترین پذیرفته شدگان رشته فیزیک را بر اساس سال قبل مشاهده کنید.

همچنین برای دست یافتن به رشته فیزیک با در نظر گرفتن تمامی جوانب و استفاده از تجربیات مشاوران انتخاب رشته می توانید علاوه بر قطعی شدن انتخاب خود، این مسیر را با دید بازتری دنبال کنید.

مشاوران انتخاب رشته طی تجربیات چندین ساله خود در انتخاب رشته آماده اطلاع رسانی و ارائه تمام تجربیات خود به داوطلبان می باشند.

راه های ارتباطی ما

شماره تماس دفتر رسمی تیم مشاوره انتخاب رشته دات کام : ۰۲۱۴۴۵۱۱۰۵۳

صفحه مجازی تیم مشاوره انتخاب رشته دات کام : entekhabreshteh.official@

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سایر نوشته ها