انتخاب رشته اینترنتی
           انتخاب رشته دات کام
تخصصی ترین مرکز انتخاب رشته کنکور
آخرین رتبه قبولی رشته مامایی

آخرین رتبه قبولی رشته مامایی

فهرست مطالب

آخرین رتبه قبولی رشته مامایی چه رتبه ای می باشد؟

چه کسانی در کنکور ۹۹ در رشته مامایی پذیرفته شدند؟

با توجه به رقابتی که در عرصه کنکور و در نهایت انتخاب رشته داوطلبان تجربی وجود دارد داوطلبان به دنبال اطلاعاتی در رابطه با رشته مامایی هستند.

این اطلاعات تا حدی اهمیت دارد که می تواند یک سال سرنوشت تحصیلی هر فرد را به تعویق بیندازد.

بدین منظور مقاله ای تحت این عنوان برای افزایش اطلاعات داوطلبان نظیر کارنامه و حداقل رتبه قبولی در رشته مامایی قرار داده شده است تا با دید بازتری مسیر انتخاب رشته خود را طی کنید.

اهمیت دانستن و کاربرد آخرین رتبه قبولی

از اهمیت اطلاعات آخرین رتبه قبولی مامایی و دیگر رشته ها می توان به این نکته اشاره کرد که از کدام منطقه و با چه سهمیه ای پذیرش انجام شده است.

با این اطلاعات می توان به طور نسبی و با تمرکز بیشتری به انتخاب ۱۵۰ کد رشته محل در انتخاب رشته پرداخت.

اما باید دانست رتبه کسب شده در زیر گروه های هر رشته ملاک پذیرش و سنجش داوطلب در انتخاب رشته می باشد.

کارنامه کنکور تجربی

رشته مامایی

از پرطرفدار ترین رشته های تجربی رشته مامایی می باشد که داوطلبان زیادی تمایل به تحصیل در این رشته را دارند.

رشته مامایی از زیر مجموعه‌ های گروه علوم پزشکی و بهداشت است که با هدف تربیت کارشناسان متعهد در زمینه آموزش و خدمات مامایی صورت گرفته است تا فارغ التحصیلان این رشته بتوانند در جهت تامین سلامت مادران و کودکان جامعه قدم بردارند.

حیطه فعالیت رشته مامایی از دوران قبل از حاملگی و همچنین پس از زایمان می باشد که تا ۶ سالگی کودک هم ادامه خواهد داشت.

آیا می دانید چه افرادی مناسب رشته مامایی می باشند؟

وظایف رشته مامایی چیست؟

رشته مامایی چه برتری به دیگر رشته های خواهد داشت؟

از معایب رشته مامایی چه می دانید؟

بازار کار رشته مامایی چگونه است؟

شماره تماس انتخاب رشته دات کام

آخرین رتبه قبولی رشته مامایی منطقه یک

منطقهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۱مامایی|دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | روزانهتهراندختر۱۰۵۲۴
۱مامایی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | روزانهتهراندختر۱۰۷۰۶
۱مامایی|دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | روزانهتبریزدختر۱۰۷۱۸
۱مامایی|دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری | روزانهتهراندختر۱۰۸۹۸
۱مامایی|دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری | روزانهتهراندختر۱۱۲۸۳
۱مامایی|دانشگاه علوم پزشکی اراک | روزانهتهراندختر۱۱۲۹۰
۱مامایی|دانشگاه علوم پزشکی بوشهر | روزانهشیرازدختر۱۱۳۱۴
۱مامایی|دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس | ظرفیت مازادشیرازدختر۱۱۵۵۵
۱مامایی|دانشگاه علوم پزشکی شاهرود | روزانه-بومی استان تهرانتهراندختر۱۱۵۷۷
۱مامایی|دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه | روزانهمشهددختر۱۱۵۸۷
۱مامایی|دانشگاه علوم پزشکی زنجان | روزانهتهراندختر۱۱۵۸۷
۱مامایی|دانشگاه علوم پزشکی لرستان -خرم اباد | روزانهشاهین شهردختر۱۱۷۶۲
۱مامایی|دانشگاه علوم پزشکی سبزوار | روزانهکاشمردختر۱۱۸۷۸
۱مامایی|دانشگاه علوم پزشکی بوشهر | روزانهشیرازدختر۱۲۳۱۲
۱مامایی|دانشگاه علوم پزشکی کردستان -سنندج | روزانهتهراندختر۱۲۵۷۵
۱مامایی|دانشگاه علوم پزشکی گناباد | روزانهمشهددختر۱۲۶۸۹
۱مامایی|دانشگاه علوم پزشکی گناباد | روزانهمشهددختر۱۳۱۰۵

آخرین رتبه قبولی رشته مامایی منطقه دو

منطقهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۲مامایی|دانشگاه علوم پزشکی بم | روزانهشهریاردختر۲۱۸۶۴
۲مامایی|دانشگاه علوم پزشکی بم | روزانهآران و بیدگلدختر۲۱۹۱۷
۲مامایی|دانشگاه علوم پزشکی شاهرود | روزانهدامغاندختر۲۱۹۱۷
۲مامایی|دانشگاه علوم پزشکی لرستان -خرم اباد | روزانهخرم آباددختر۲۱۹۳۳
۲مامایی|دانشگاه علوم پزشکی جیرفت | روزانهمبارکهدختر۲۲۰۴۸
۲مامایی|دانشگاه علوم پزشکی شاهرود | روزانهسمناندختر۲۲۱۸۵
۲مامایی|دانشگاه علوم پزشکی بم | روزانهبهشهردختر۲۲۲۳۰
۲مامایی|دانشکده علوم پزشکی شوشتر | روزانهدزفولدختر۲۲۴۴۸
۲مامایی|دانشگاه علوم پزشکی بم | روزانهکرماندختر۲۳۹۳۳
۲مامایی|دانشگاه علوم پزشکی جیرفت | روزانهکرماندختر۲۴۰۳۲
۲مامایی|دانشگاه علوم پزشکی زابل | روزانه-نیمسال دومخرم آباددختر۲۴۱۱۲
۲مامایی|دانشگاه علوم پزشکی جیرفت | روزانهسیرجاندختر۲۴۴۰۷
۲مامایی|دانشگاه علوم پزشکی زابل | روزانه-نیمسال اولزاهداندختر۲۴۸۰۱
۲مامایی|دانشگاه علوم پزشکی جیرفت | محروم-بومی استان کرمانسیرجاندختر۲۵۲۷۶
۲مامایی|دانشگاه علوم پزشکی زابل | روزانه-نیمسال اولزاهداندختر۲۵۶۵۱
۲مامایی|دانشگاه علوم پزشکی زابل | روزانه-نیمسال دومزاهداندختر۲۶۸۷۹
۲مامایی|دانشگاه علوم پزشکی زابل | روزانه-نیمسال دومزاهداندختر۲۸۲۶۲

آخرین رتبه قبولی رشته مامایی منطقه سه

منطقهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۳مامایی|دانشگاه علوم پزشکی جیرفت | محروم-بومی استان کرمانکهنوجدختر۱۷۵۰۴
۳مامایی|دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر | محروم-بومی سیستان وبلوچستانسراواندختر۱۷۷۱۵
۳مامایی|دانشگاه علوم پزشکی زابل | روزانه-نیمسال اولزابلدختر۱۷۷۸۱
۳مامایی|دانشگاه علوم پزشکی جیرفت | محروم-بومی استان کرمانعنبرآباددختر۱۸۳۹۶
۳مامایی|دانشگاه علوم پزشکی زابل | روزانه-نیمسال اولزابلدختر۱۹۲۸۴
۳مامایی|دانشگاه علوم پزشکی زابل | روزانه-نیمسال اولزابلدختر۱۹۹۰۸
۳مامایی|دانشگاه علوم پزشکی زابل | روزانه-نیمسال دومزابلدختر۲۱۴۱۲
۳مامایی|دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر | محروم-بومی سیستان وبلوچستانایرانشهردختر۲۲۱۵۳
۳مامایی|دانشگاه علوم پزشکی زابل | روزانه-نیمسال دومزابلدختر۲۳۲۷۱
۳مامایی|دانشگاه علوم پزشکی زابل | روزانه-نیمسال دومزابلدختر۲۶۷۸۲
۳مامایی|دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر | محروم-بومی سیستان وبلوچستانایرانشهردختر۳۰۹۷۰
۳مامایی|دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر | محروم-بومی سیستان وبلوچستانایرانشهردختر۳۳۳۸۲
۳مامایی|دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر | محروم-بومی سیستان وبلوچستانایرانشهردختر۳۶۳۳۸
۳مامایی|دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر | محروم-بومی سیستان وبلوچستانایرانشهردختر۳۸۲۴۱
۳مامایی|دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر | محروم-بومی سیستان وبلوچستانایرانشهردختر۴۵۹۹۱

آخرین رتبه قبولی رشته مامایی سهمیه ۵%

سهمیهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۵مامایی|دانشگاه علوم پزشکی گناباد | روزانهکاشمردختر۷۹۴۶
۵مامایی|دانشگاه علوم پزشکی اراک | روزانهتهراندختر۷۹۵۲
۵مامایی|دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | روزانهزنجاندختر۸۰۱۸
۵مامایی|دانشکده علوم پزشکی شوشتر | روزانهدزفولدختر۸۰۳۶
۵مامایی|دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | روزانهاردبیلدختر۸۰۶۲
۵مامایی|دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی -بجنورد | روزانهمشهددختر۸۰۶۲
۵مامایی|دانشگاه علوم پزشکی لرستان -خرم اباد | روزانهاهوازدختر۸۱۰۲
۵مامایی|دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | روزانهمرنددختر۸۱۰۲
۵مامایی|دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | روزانهقره‌ضیاءالدیندختر۸۱۲۱
۵مامایی|دانشکده علوم پزشکی شوشتر | روزانهارسنجاندختر۸۲۲۵
۵مامایی|دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان | روزانهبهشهردختر۸۲۶۵
۵مامایی|دانشگاه علوم پزشکی لرستان -خرم اباد | روزانهتهراندختر۸۳۲۲
۵مامایی|دانشگاه علوم پزشکی زابل | روزانه-نیمسال دومنهبنداندختر۸۴۷۱
۵مامایی|دانشگاه علوم پزشکی زابل | روزانه-نیمسال اولزاهداندختر۸۵۱۰
۵مامایی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانهقائندختر۸۹۷۹

آخرین رتبه قبولی رشته مامایی سهمیه ۲۵%

سهمیهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۲۵مامایی|دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس | روزانهروداندختر۳۳۳۳
۲۵مامایی|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز | روزانهاهوازدختر۳۴۹۶
۲۵مامایی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | روزانهرشتدختر۳۵۲۱
۲۵مامایی|دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی -بجنورد | روزانهبجنورددختر۳۹۴۴
۲۵مامایی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | روزانهدهاقاندختر۳۹۵۱
۲۵مامایی|دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | پردیس خودگردانشیرازدختر۴۰۴۴
۲۵مامایی|دانشگاه علوم پزشکی کرمان | روزانهزرنددختر۴۲۵۹
۲۵مامایی|دانشگاه علوم پزشکی یزد | روزانهرفسنجاندختر۴۲۸۸
۲۵مامایی|دانشگاه علوم پزشکی گلستان -گرگان | روزانهبندرترکمندختر۴۵۵۲
۲۵مامایی|دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | روزانهنورآباددختر۴۵۶۶
۲۵مامایی|دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانه-نیمسال دومکرجدختر۵۱۶۴
۲۵مامایی|دانشگاه علوم پزشکی اراک | ظرفیت مازادآملدختر۵۱۹۹
۲۵مامایی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | روزانهتنکابندختر۵۲۵۱
۲۵مامایی|دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | روزانهچابهاردختر۵۳۷۷
۲۵مامایی|دانشگاه علوم پزشکی زابل | روزانه-نیمسال دومفسادختر۵۹۳۳
۲۵مامایی|دانشگاه علوم پزشکی زابل | روزانه-نیمسال دومزاهداندختر۶۰۳۳

انتخاب رشته کنکور

هر داوطلب با توجه به نهایی کردن انتخاب های خود سرنوشت تحصیلی و آینده شغلی خود را تعیین می کند.

تمامی انتخاب های هر فرد رابطه مستقیم به در نظر گرفتن همه جوانب از جمله تعداد شرکت کنندگان و میزان تاثیر سهمیه ها می باشد.

شما می توانید در سایت enkonkur.ir با توجه به رتبه خود دقیق ترین پذیرفته شدگان رشته هوشبری را بر اساس سال قبل مشاهده کنید.

همچنین برای دست یافتن به رشته هوشبری با در نظر گرفتن تمامی جوانب و استفاده از تجربیات مشاوران انتخاب رشته می توانید علاوه بر قطعی شدن انتخاب خود، این مسیر را با دید بازتری دنبال کنید.

مشاوران انتخاب رشته طی تجربیات چندین ساله خود در انتخاب رشته آماده اطلاع رسانی و ارائه تمام تجربیات خود به داوطلبان می باشند.

راه های ارتباطی ما

شماره تماس دفتر رسمی تیم مشاوره انتخاب رشته دات کام : ۰۲۱۴۴۵۱۱۰۵۳

صفحه مجازی تیم مشاوره انتخاب رشته دات کام : entekhabreshteh.official@

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سایر نوشته ها