انتخاب رشته اینترنتی
           انتخاب رشته دات کام
تخصصی ترین مرکز انتخاب رشته کنکور
آخرین رتبه قبولی فیزیوتراپی

آخرین رتبه قبولی رشته فیزیوتراپی

فهرست مطالب

آخرین رتبه قبولی رشته فیزیوتراپی چه رتبه ای می باشد؟

چه کسانی در کنکور ۹۹ در رشته فیزیوتراپی پذیرفته شدند؟

با توجه به رقابتی که در عرصه کنکور و در نهایت انتخاب رشته داوطلبان تجربی وجود دارد داوطلبان به دنبال اطلاعاتی در رابطه با رشته فیزیوتراپی هستند.

این اطلاعات تا حدی اهمیت دارد که می تواند یک سال سرنوشت تحصیلی هر فرد را به تعویق بیندازد.

بدین منظور مقاله ای تحت این عنوان برای افزایش اطلاعات داوطلبان نظیر کارنامه و حداقل رتبه قبولی در رشته فیزیوتراپی قرار داده شده است تا با دید بازتری مسیر انتخاب رشته خود را طی کنید.

اهمیت دانستن و کاربرد آخرین رتبه قبولی

از اهمیت اطلاعات آخرین رتبه قبولی فیزیوتراپی و دیگر رشته ها می توان به این نکته اشاره کرد که از کدام منطقه و با چه سهمیه ای پذیرش انجام شده است.

با این اطلاعات می توان به طور نسبی و با تمرکز بیشتری به انتخاب ۱۵۰ کد رشته محل در انتخاب رشته پرداخت.

اما باید دانست رتبه کسب شده در زیر گروه های هر رشته ملاک پذیرش و سنجش داوطلب در انتخاب رشته می باشد.

کارنامه کنکور تجربی

رشته فیزیوتراپی

از پرطرفدار ترین رشته های تجربی رشته فیزیوتراپی می باشد که داوطلبان زیادی تمایل به تحصیل در این رشته را دارند.

فیزیوتراپی که با عنوان طب فیزیکی شناخته می شود با استفاده از حرکات فیزیکی و … به درمان بیماران و معلولین تا حد امکان می پردازد.

بیماری های مفصلی و ضایعات ورزشی و همچنین روماتیسمی و … از جمله صدماتی می باشد که توسط طب فیزیکی قابل درمان است.

لذا قابل ذکر است که این رشته تا مقطع دکتری می باشد و در مقطع کارشناسی تعیین گرایش نخواهد داشت و در مقطع ارشد و دکتری گرای تعیین خواهد شد.

آیا می دانید چه افرادی مناسب رشته فیزیوتراپی می باشند؟

وظایف فیزیوتراپیست چیست؟

رشته فیزیوتراپی چه برتری به دیگر رشته های خواهد داشت؟

از معایب رشته فیزیوتراپی چه می دانید؟

بازار کار رشته فیزیوتراپی چگونه است؟

شماره تماس انتخاب رشته دات کام

آخرین رتبه قبولی رشته فیزیوتراپی منطقه یک

منطقهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۱فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی تبریز | پردیس خودگردانتبریزپسر۲۸۲۲
۱فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز | روزانهمشهدپسر۲۸۳۵
۱فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | پردیس خودگردانشیرازدختر۲۸۴۴
۱فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی سمنان | روزانهتهراندختر۲۸۵۱
۱فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی کرمان | روزانهشیرازدختر۲۸۷۸
۱فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانهشیرازدختر۲۸۹۲
۱فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی شیراز | ظرفیت مازادمشهددختر۲۹۱۵
۱فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی کرمان | روزانهمشهدپسر۲۹۴۷
۱فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانهمشهدپسر۲۹۹۰
۱فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی بابل | پردیس خودگردانتهرانپسر۳۰۰۰
۱فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | ظرفیت مازادتهرانپسر۳۰۰۰
۱فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی بابل | پردیس خودگردانمشهدپسر۳۰۰۵
۱فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | پردیس خودگردانتهرانپسر۳۰۹۶

آخرین رتبه قبولی رشته فیزیوتراپی منطقه دو

منطقهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۲فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | ظرفیت مازادزنجانپسر۴۴۱۲
۲فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانهشاهین شهرپسر۴۴۲۵
۲فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی شیراز | ظرفیت مازاداردبیلپسر۴۴۲۵
۲فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانهمبارکهپسر۴۴۴۶
۲فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانهیزدپسر۴۴۵۲
۲فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | ظرفیت مازادقزوینپسر۴۴۷۷
۲فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی همدان | پردیس خودگردانمیانهدختر۴۴۷۷
۲فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | ظرفیت مازادکرجپسر۴۴۸۶
۲فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی همدان | پردیس خودگردانقائم شهرپسر۴۴۹۶
۲فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانهزاهداندختر۴۵۴۷
۲فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | پردیس خودگردانآملدختر۴۵۶۵
۲فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز | محروم-بومی خوزستاناهوازپسر۵۵۸۰
۲فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانهزاهدانپسر۵۷۹۱
۲فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانهزاهدانپسر۶۰۴۴
۲فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانهزاهدانپسر۶۱۵۵

آخرین رتبه قبولی رشته فیزیوتراپی منطقه سه

منطقهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۳فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی کرمان | روزانهفیض آبادتربت حیدریهدختر۲۴۴۸
۳فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی کرمان | روزانهشهربابکدختر۲۴۶۰
۳فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی تهران | ظرفیت مازادقروهپسر۲۴۶۹
۳فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی سمنان | روزانهشهر قدسدختر۲۴۷۴
۳فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی کرمان | روزانهبمپسر۲۴۹۵
۳فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی تهران | ظرفیت مازادقروهپسر۲۴۹۵
۳فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی کرمان | روزانهتربت جامدختر۲۵۰۰
۳فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی سمنان | روزانهآزادشهردختر۲۵۲۰
۳فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | پردیس خودگردانخویپسر۲۵۴۱
۳فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی بابل | پردیس خودگردانشاهین دژپسر۲۵۷۵
۳فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی بابل | روزانهآبیکپسر۲۵۷۵
۳فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز | پردیس خودگردانبرازجانپسر۲۵۸۵
۳فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی بابل | پردیس خودگردانگرگانپسر۲۶۲۷
۳فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | پردیس خودگردانپارس‌آباد مغانپسر۲۶۶۸
۳فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانهسراواندختر۴۱۳۹

آخرین رتبه قبولی رشته فیزیوتراپی سهمیه %۵

سهمیهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۵فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی سمنان | روزانهبابلدختر۱۳۱۵
۵فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز | روزانهقمپسر۱۳۱۵
۵فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز | روزانهاهوازدختر۱۳۲۹
۵فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی کرمان | روزانهقزویندختر۱۳۲۹
۵فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی تبریز | پردیس خودگردانتبریزپسر۱۳۳۶
۵فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی کرمان | روزانهمشهدپسر۱۳۴۹
۵فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز | پردیس خودگردانتهراندختر۱۴۱۰
۵فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانهاهرپسر۱۴۱۲
۵فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی تهران | ظرفیت مازادگیلانغربپسر۱۴۴۸
۵فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی شیراز | روزانهفساپسر۱۴۶۶
۵فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز | روزانهماه شهردختر۱۴۹۷
۵فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز | روزانهدره شهرپسر۱۵۳۲
۵فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | پردیس خودگردانخرم‌بیدپسر۱۵۸۳
۵فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانهمشهدپسر۱۶۰۸

آخرین رتبه قبولی رشته فیزیوتراپی سهمیه %۲۵

سهمیهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۲۵فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی بابل | روزانهآبیکدختر۱۸۲۵
۲۵فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی شیراز | روزانهرامهرمزدختر۱۸۴۷
۲۵فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانهکرجدختر۱۸۶۱
۲۵فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی سمنان | روزانهسقزدختر۱۹۰۴
۲۵فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی کرمان | روزانهکرماندختر۱۹۱۷
۲۵فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز | روزانهکرمانشاهپسر۱۹۶۲
۲۵فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز | روزانهاهوازپسر۱۹۶۹
۲۵فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی سمنان | روزانهگرگانپسر۱۹۷۲
۲۵فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانهاهرپسر۲۰۰۴
۲۵فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی کرمان | روزانهمشهدپسر۲۰۳۸
۲۵فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی کرمان | پردیس خودگردانیزدپسر۲۰۶۶
۲۵فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی همدان | پردیس خودگردانگرگانپسر۲۰۶۸
۲۵فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | پردیس خودگردانآستارادختر۲۱۵۹

انتخاب رشته کنکور

هر داوطلب با توجه به نهایی کردن انتخاب های خود سرنوشت تحصیلی و آینده شغلی خود را تعیین می کند.

تمامی انتخاب های هر فرد رابطه مستقیم به در نظر گرفتن همه جوانب از جمله تعداد شرکت کنندگان و میزان تاثیر سهمیه ها می باشد.

شما می توانید در سایت enkonkur.ir با توجه به رتبه خود دقیق ترین پذیرفته شدگان رشته فیزیوتراپی را بر اساس سال قبل مشاهده کنید.

همچنین برای دست یافتن به رشته فیزیوتراپی با در نظر گرفتن تمامی جوانب و استفاده از تجربیات مشاوران انتخاب رشته می توانید علاوه بر قطعی شدن انتخاب خود، این مسیر را با دید بازتری دنبال کنید.

مشاوران انتخاب رشته طی تجربیات چندین ساله خود در انتخاب رشته آماده اطلاع رسانی و ارائه تمام تجربیات خود به داوطلبان می باشند.

راه های ارتباطی ما

شماره تماس دفتر رسمی تیم مشاوره انتخاب رشته دات کام : ۰۲۱۴۴۵۱۱۰۵۳

صفحه مجازی تیم مشاوره انتخاب رشته دات کام : entekhabreshteh.official@

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سایر نوشته ها