انتخاب رشته اینترنتی
           انتخاب رشته دات کام
تخصصی ترین مرکز انتخاب رشته کنکور
آخرین رتبه قبولی رشته روانشناسی

آخرین رتبه قبولی رشته روانشناسی

فهرست مطالب

آخرین رتبه قبولی رشته روانشناسی چه رتبه ای می باشد؟

چه کسانی در کنکور ۹۹ در رشته روانشناسی پذیرفته شدند؟

با توجه به رقابتی که در عرصه کنکور و در نهایت انتخاب رشته داوطلبان انسانی وجود دارد داوطلبان به دنبال اطلاعاتی در رابطه با رشته روانشناسی هستند.

این اطلاعات تا حدی اهمیت دارد که می تواند یک سال سرنوشت تحصیلی هر فرد را به تعویق بیندازد.

بدین منظور مقاله ای تحت این عنوان برای افزایش اطلاعات داوطلبان نظیر کارنامه و حداقل رتبه قبولی در رشته روانشناسی قرار داده شده است تا با دید بازتری مسیر انتخاب رشته خود را طی کنید.

اهمیت دانستن و کاربرد آخرین رتبه قبولی

از اهمیت اطلاعات آخرین قبولی رتبه روانشناسی و دیگر رشته ها می توان به این نکته اشاره کرد که از کدام منطقه و با چه سهمیه ای پذیرش انجام شده است.

با این اطلاعات می توان به طور نسبی و با تمرکز بیشتری به انتخاب ۱۵۰ کد رشته محل در انتخاب رشته پرداخت.

اما باید دانست رتبه کسب شده در زیر گروه های هر رشته ملاک پذیرش و سنجش داوطلب در انتخاب رشته می باشد.

کارنامه کنکور انسانی

رشته روانشناسی

از پرطرفدار ترین رشته های انسانی رشته روانشناسی می باشد که داوطلبان زیادی تمایل به تحصیل در این رشته را دارند.

این رشته رفتارها و فرآیندهای ذهنی انسان را بر اساس مطالعات و تحقیقات علمی مورد بررسی قرار می دهد.

با شناخت مطالعاتی این رشته هر فرد به حد و مرزهای خود در زندگی پی برده و می تواند به بررسی مشکلاتش بپردازد.

با توجه به اینکه این رشته به علوم دیگری همچون زیست، انسان شناسی، جامعه شناسی و … مرتبط می باشد طیف وسیعی را دربردارد و هنوز به تکامل نرسیده است.

رشته روانشناسی در مقطع کارشناسی ارشد سه گرایش دارد که می توان روانشناسی بالینی، روانشناسی عمومی و روان سنجی نام برد.

آیا می دانید چه افرادی مناسب رشته روانشناسی می باشند؟

وظایف روانشناس چیست؟

رشته روانشناسی چه برتری به دیگر رشته ها خواهد داشت؟

از معایب رشته روانشناسی چه می دانید؟

بازار کار رشته روانشناسی چگونه است؟

شماره تماس انتخاب رشته دات کام

آخرین رتبه قبولی رشته روانشناسی منطقه یک

منطقهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۱روانشناسی|موسسه غیرانتفاعی علم وفناوری شمس -تبریز | غیر انتفاعیتبریزدختر۱۵۱۰۶
۱روانشناسی|دانشگاه پیام نوراستان البرز-واحدهشتگرد | پیام نورکرجدختر۱۵۴۶۸
۱روانشناسی|موسسه غیرانتفاعی رشدیه -تبریز | غیر انتفاعیتبریزدختر۱۵۶۹۸
۱روانشناسی|موسسه غیرانتفاعی چرخ نیلوفری اذربایجان -تبریز | غیر انتفاعیتبریزدختر۱۵۶۹۸
۱روانشناسی|موسسه غیرانتفاعی چرخ نیلوفری اذربایجان -تبریز | غیر انتفاعیشهرک سهندپسر۱۶۸۴۲
۱روانشناسی|موسسه غیرانتفاعی مولانا-ابیک | غیر انتفاعیتهرانپسر۱۶۸۷۵
۱روانشناسی|موسسه غیرانتفاعی رشدیه -تبریز | غیر انتفاعیتبریزدختر۱۶۹۵۶
۱روانشناسی|موسسه غیرانتفاعی رشدیه -تبریز | غیر انتفاعیباسمنجدختر۱۶۹۸۳
۱روانشناسی|موسسه غیرانتفاعی رشدیه -تبریز | غیر انتفاعیتبریزدختر۱۷۱۹۶
۱روانشناسی|موسسه غیرانتفاعی رشدیه -تبریز | غیر انتفاعیتبریزدختر۱۷۳۱۱
۱روانشناسی|موسسه غیرانتفاعی رشدیه -تبریز | غیر انتفاعیتبریزدختر۱۷۴۸۴
۱روانشناسی|دانشگاه پیام نوراستان البرز-واحداشتهارد | پیام نورتبریزدختر۱۷۵۴۸
۱روانشناسی|دانشگاه پیام نوراستان تهران -واحدپیشوا | پیام نورتهراندختر۱۸۴۲۳
۱روانشناسی|موسسه غیرانتفاعی رشدیه -تبریز | غیر انتفاعیتبریزپسر۱۸۵۴۷
۱روانشناسی|موسسه غیرانتفاعی رشدیه -تبریز | غیر انتفاعیتبریزدختر۱۹۳۱۵
۱روانشناسی|موسسه غیرانتفاعی علم وفناوری شمس -تبریز | غیر انتفاعیتبریزدختر۱۹۷۹۷
۱روانشناسی|موسسه غیرانتفاعی میزان -تبریز | غیر انتفاعیتبریزدختر۲۰۶۰۳

آخرین رتبه قبولی رشته روانشناسی منطقه دو

منطقهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۲روانشناسی|موسسه غیرانتفاعی مولانا-ابیک | غیر انتفاعیکرجدختر۲۸۲۵۴
۲روانشناسی|دانشگاه پیام نوراستان تهران -واحدبهارستان رباطکریم | پیام نوراسلام‌شهردختر۲۸۵۲۵
۲روانشناسی|دانشگاه پیام نوراستان البرز-واحدهشتگرد | پیام نورقائم شهردختر۲۸۸۲۶
۲روانشناسی|دانشگاه پیام نوراستان سیستان وبلوچستان -مرکززاهدان | پیام نورزاهداندختر۲۹۰۱۶
۲روانشناسی|موسسه غیرانتفاعی میزان -تبریز | غیر انتفاعیکرجدختر۳۱۳۹۵
۲روانشناسی|موسسه غیرانتفاعی کوشیار-رشت | غیر انتفاعیرشتدختر۳۱۴۷۵
۲روانشناسی|موسسه غیرانتفاعی راهبردشمال -رشت | غیر انتفاعیلاهیجاندختر۳۱۶۲۰
۲روانشناسی|دانشگاه پیام نوراستان تهران -مرکزحسن اباد | پیام نوراسلام‌شهردختر۳۱۷۶۳
۲روانشناسی|دانشگاه پیام نوراستان البرز-واحداشتهارد | پیام نوراسلام‌شهردختر۳۱۸۵۱
۲روانشناسی|دانشگاه پیام نوراستان البرز-واحدماهدشت | پیام نورکرجدختر۳۲۰۰۳
۲روانشناسی|دانشگاه پیام نوراستان البرز-واحداشتهارد | پیام نورکرجدختر۳۲۱۷۰
۲روانشناسی|موسسه غیرانتفاعی تاکستان -تاکستان | غیر انتفاعیشاهین شهردختر۳۲۷۵۷
۲روانشناسی|موسسه غیرانتفاعی کوشیار-رشت | غیر انتفاعیرشتدختر۳۵۳۵۱
۲روانشناسی|موسسه غیرانتفاعی حکمت رضوی -مشهد | غیر انتفاعینیشابوردختر۳۵۴۹۱
۲روانشناسی|موسسه غیرانتفاعی مولانا-ابیک | غیر انتفاعیکرجدختر۳۶۱۴۷
۲روانشناسی|موسسه غیرانتفاعی مولانا-ابیک | غیر انتفاعیمحمد شهردختر۳۶۴۸۴
۲روانشناسی|موسسه غیرانتفاعی کاویان -مشهد | غیر انتفاعیکاشمردختر۴۴۴۲۱

آخرین رتبه قبولی رشته روانشناسی منطقه سه

منطقهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۳روانشناسی|موسسه غیرانتفاعی امین -فولادشهراصفهان | غیر انتفاعیباغ بهادراندختر۵۳۵۵۱
۳روانشناسی|موسسه غیرانتفاعی کوشیار-رشت | غیر انتفاعیآستانه اشرفیهدختر۵۴۷۷۰
۳روانشناسی|موسسه غیرانتفاعی امین -فولادشهراصفهان | غیر انتفاعیکیاردختر۵۵۸۹۱
۳روانشناسی|موسسه غیرانتفاعی علوم وفناوری سپاهان -اصفهان | غیر انتفاعیفارساندختر۵۶۶۱۷
۳روانشناسی|موسسه غیرانتفاعی سراج -تبریز | غیر انتفاعیایلخچیدختر۵۷۰۱۴
۳روانشناسی|موسسه غیرانتفاعی علوم وفناوری سپاهان -اصفهان | غیر انتفاعیفلاورجاندختر۵۷۲۸۰
۳روانشناسی|موسسه غیرانتفاعی امین -فولادشهراصفهان | غیر انتفاعیمبارکهدختر۵۸۷۵۲
۳روانشناسی|موسسه غیرانتفاعی خراسان -مشهد | غیر انتفاعیرشتخوارپسر۵۹۱۰۳
۳روانشناسی|موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم /ص /-تبریز | غیر انتفاعیهریسپسر۶۴۵۷۲
۳روانشناسی|موسسه غیرانتفاعی شاندیز-مشهد | غیر انتفاعیچنارانپسر۶۶۳۲۶
۳روانشناسی|موسسه غیرانتفاعی سلمان -مشهد | غیر انتفاعیجغتایدختر۷۲۹۶۷
۳روانشناسی|موسسه غیرانتفاعی سراج -تبریز | غیر انتفاعیبوکاندختر۷۴۵۶۷
۳روانشناسی|موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم /ص /-تبریز | غیر انتفاعیشهرک سهنددختر۷۴۸۷۸
۳روانشناسی|موسسه غیرانتفاعی میزان -تبریز | غیر انتفاعیهریسپسر۷۵۵۸۴
۳روانشناسی|موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم /ص /-تبریز | غیر انتفاعیشهرک سهنددختر۷۸۸۷۲

آخرین رتبه قبولی رشته روانشناسی سهمیه ۵%

سهمیهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۵روانشناسی|دانشگاه پیام نوراستان گلستان -مرکزگرگان | پیام نورمینودشتدختر۷۸۴۹
۵روانشناسی|دانشگاه پیام نوراستان گلستان -مرکزگرگان | پیام نورگرگانپسر۸۸۳۵
۵روانشناسی|موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت اصفهان پویا-اصفهان | غیر انتفاعیمبارکهدختر۸۹۳۲
۵روانشناسی|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانهخرم آبادپسر۸۹۹۹
۵روانشناسی|دانشگاه پیام نوراستان اصفهان -مرکزنجف اباد | پیام نوشهرضادختر۹۴۸۴
۵روانشناسی|دانشگاه پیام نوراستان البرز-واحدهشتگرد | پیام نورکرجدختر۱۰۳۲۷
۵روانشناسی|دانشگاه پیام نوراستان اردبیل -مرکزاردبیل | پیام نوراردبیلدختر۱۰۳۶۶
۵روانشناسی|موسسه غیرانتفاعی حکمت رضوی -مشهد | غیر انتفاعیمشهددختر۱۰۸۲۳
۵روانشناسی|موسسه غیرانتفاعی امین -فولادشهراصفهان | غیر انتفاعیفلاورجاندختر۱۱۱۶۹
۵روانشناسی|دانشگاه پیام نوراستان همدان -مرکزهمدان | پیام نورهمداندختر۱۱۲۸۲
۵روانشناسی|موسسه غیرانتفاعی سراج -تبریز | غیر انتفاعیماکودختر۱۱۳۴۹
۵روانشناسی|موسسه غیرانتفاعی بهار-مشهد | غیر انتفاعیمشهدپسر۱۱۴۷۹
۵روانشناسی|موسسه غیرانتفاعی زندشیراز-شیراز | غیر انتفاعیشیرازدختر۱۱۵۴۸
۵روانشناسی|موسسه غیرانتفاعی خراسان -مشهد | غیر انتفاعیشیرواندختر۱۲۴۷۵
۵روانشناسی|موسسه غیرانتفاعی مولانا-ابیک | غیر انتفاعیآبیکدختر۱۲۸۹۶
۵روانشناسی|دانشگاه پیام نوراستان اصفهان -مرکزنجف اباد | پیام نورفلاورجاندختر۱۳۹۸۴
۵روانشناسی|موسسه غیرانتفاعی احرار-رشت | غیر انتفاعیآملپسر۱۵۴۹۱

آخرین رتبه قبولی رشته روانشناسی سهمیه ۲۵%

سهمیهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۲۵روانشناسی|دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل | روزانهگرمیدختر۷۴۱
۲۵روانشناسی|دانشگاه شاهد-تهران | روزانهکاشانپسر۷۵۷
۲۵روانشناسی|دانشگاه زنجان | روزانهزنجانپسر۸۲۵
۲۵روانشناسی|دانشگاه بوعلی سینا-همدان | روزانهرامسردختر۸۳۸
۲۵روانشناسی|دانشگاه پیام نوراستان خراسان رضوی -مرکزمشهد | پیام نوررشتخوارپسر۸۴۸
۲۵روانشناسی|مرکزاموزش عالی اقلید | روزانهآبادهدختر۹۸۸
۲۵روانشناسی|دانشگاه سمنان | روزانهبجستاندختر۱۲۷۳
۲۵روانشناسی|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانهخرم آباددختر۱۳۳۴
۲۵روانشناسی|دانشگاه گنبد | روزانهگنبددختر۱۳۵۲
۲۵روانشناسی|دانشگاه ملایر | نوبت دومدزفولدختر۱۵۳۴
۲۵روانشناسی|دانشگاه خلیج فارس -بوشهر | روزانهفیروزآبادپسر۱۶۷۰
۲۵روانشناسی|دانشگاه غیرانتفاعی خیام -مشهد | غیر انتفاعیمشهدپسر۲۱۰۳
۲۵روانشناسی|دانشگاه پیام نوراستان اصفهان -مرکزاصفهان | پیام نوردرچه پیازدختر۳۱۹۲
۲۵روانشناسی|دانشگاه غیرانتفاعی شهیداشرفی اصفهانی -اصفهان | غیر انتفاعیشاهین شهردختر۳۳۰۰
۲۵روانشناسی|دانشگاه پیام نوراستان تهران -مرکزحسن اباد | پیام نورتهراندختر۳۳۶۱
۲۵روانشناسی|دانشگاه غیرانتفاعی شهیداشرفی اصفهانی -اصفهان | غیر انتفاعیاصفهانپسر۳۵۱۰

انتخاب رشته کنکور

هر داوطلب با توجه به نهایی کردن انتخاب های خود سرنوشت تحصیلی و آینده شغلی خود را تعیین می کند.

تمامی انتخاب های هر فرد رابطه مستقیم به در نظر گرفتن همه جوانب از جمله تعداد شرکت کنندگان و میزان تاثیر سهمیه ها می باشد.

شما می توانید در سایت enkonkur.ir با توجه به رتبه خود دقیق ترین پذیرفته شدگان رشته روانشناسی را بر اساس سال قبل مشاهده کنید.

همچنین برای دست یافتن به رشته روانشناسی با در نظر گرفتن تمامی جوانب و استفاده از تجربیات مشاوران انتخاب رشته می توانید علاوه بر قطعی شدن انتخاب خود، این مسیر را با دید بازتری دنبال کنید.

مشاوران انتخاب رشته طی تجربیات چندین ساله خود در انتخاب رشته آماده اطلاع رسانی و ارائه تمام تجربیات خود به داوطلبان می باشند.

راه های ارتباطی ما

شماره تماس دفتر رسمی تیم مشاوره انتخاب رشته دات کام : ۰۲۱۴۴۵۱۱۰۵۳

صفحه مجازی تیم مشاوره انتخاب رشته دات کام : entekhabreshteh.official@

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سایر نوشته ها