انتخاب رشته اینترنتی
           انتخاب رشته دات کام
تخصصی ترین مرکز انتخاب رشته کنکور
آخرین رتبه قبولی داروسازی

آخرین رتبه قبولی داروسازی

فهرست مطالب

آخرین رتبه قبولی رشته داروسازی چه رتبه ای می باشد؟

چه کسانی در کنکور ۹۹ در رشته داروسازی پذیرفته شدند؟

با توجه به رقابتی که در عرصه کنکور و در نهایت انتخاب رشته داوطلبان تجربی وجود دارد داوطلبان به دنبال اطلاعاتی در رابطه با رشته داروسازی هستند.

این اطلاعات تا حدی اهمیت دارد که می تواند یک سال سرنوشت تحصیلی هر فرد را به تعویق بیندازد.

بدین منظور مقاله ای تحت این عنوان برای افزایش اطلاعات داوطلبان نظیر کارنامه و حداقل رتبه قبولی در رشته داروسازی قرار داده شده است تا با دید بازتری مسیر انتخاب رشته خود را طی کنید.

اهمیت دانستن و کاربرد آخرین رتبه قبولی

از اهمیت اطلاعات آخرین رتبه قبولی داروسازی و دیگر رشته ها می توان به این نکته اشاره کرد که از کدام منطقه و با چه سهمیه ای پذیرش انجام شده است.

با این اطلاعات می توان به طور نسبی و با تمرکز بیشتری به انتخاب ۱۵۰ کد رشته محل در انتخاب رشته پرداخت.

اما باید دانست رتبه کسب شده در زیر گروه های هر رشته ملاک پذیرش و سنجش داوطلب در انتخاب رشته می باشد.

کارنامه کنکور تجربی

رشته داروسازی

از پرطرفدار ترین رشته های تجربی رشته داروسازی می باشد که داوطلبان زیادی تمایل به تحصیل در این رشته را دارند و به عنوان سه رشته برتر در میان داوطلبان تجربی می توان از آن نام برد.

تولید دارو، بررسی وضعیت دارو و واکنش های بدن انسان و موجودات زنده در مقابل صرف دارو و همچنین میزان تاثیر دارو بر سلامت جامعه از جمله وظایفی است که داروساز بر عهده دارد.

طول دوره ی تحصیل در این رشته ۵ سال و نیم تا ۶ سال می باشد.

افرادی می توانند در این رشته موفق باشند که به تحقیق و پژوهش علاقمند باشند.

آیا می دانید چه افرادی مناسب رشته داروسازی می باشند؟

وظایف داروسازی چیست؟

رشته داروسازی چه برتری به دیگر رشته های خواهد داشت؟

از معایب رشته داروسازی چه می دانید؟

بازار کار رشته داروسازی چگونه است؟

شماره تماس انتخاب رشته دات کام

آخرین رتبه قبولی رشته داروسازی منطقه یک

منطقهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۱داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی لرستان -خرم اباد | محروم-بومی سیل زده لرستاننورآباددختر۲۷۷۸
۱داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز | پردیس خودگردانتهراندختر۲۷۸۴
۱داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی همدان | پردیس خودگردانمشهددختر۲۸۰۲
۱داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | پردیس خودگردانتبریزدختر۲۸۲۸
۱داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی کرمان | پردیس خودگردانمشهددختر۲۸۷۱
۱داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | محروم-بومی استان اصفهاناصفهانپسر۲۹۵۶
۱داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز | پردیس خودگردانشیرازدختر۳۰۱۹
۱داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی زابل | ظرفیت مازادشیرازپسر۳۱۴۵
۱داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی شیراز | محروم-بومی فارسشیرازدختر۳۱۵۲
۱داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی زنجان | پردیس خودگردانتبریزپسر۳۱۵۶
۱داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | پردیس خودگردانتبریزدختر۳۲۲۷
۱داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | پردیس خودگردانتبریزدختر۳۳۱۳
۱داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی زابل | محروم-بومی سیستان وبلوچستان (زابل)کرماندختر۴۹۵۲

آخرین رتبه قبولی رشته داروسازی منطقه دو

منطقهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۲داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز | پردیس خودگردانکرجپسر۴۶۳۴
۲داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی زنجان | پردیس خودگردانقزوینپسر۴۷۲۳
۲داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز | پردیس خودگردانیزدپسر۴۷۳۴
۲داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس | ظرفیت مازادیزددختر۴۷۸۷
۲داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | پردیس خودگردانقائم شهردختر۴۷۹۸
۲داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس | ظرفیت مازادکرمانپسر۴۸۰۸
۲داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی زنجان | محروم-بومی مرکزیاراکدختر۴۸۴۸
۲داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی لرستان -خرم اباد | محروم-بومی لرستانبروجردپسر۴۸۶۲
۲داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی زنجان | پردیس خودگردانساریپسر۴۸۷۱
۲داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی زنجان | پردیس خودگردانزنجانپسر۴۸۷۸
۲داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی زابل | محروم-بومی سیستان وبلوچستانزاهداندختر۵۴۷۰
۲داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز | محروم-بومی خوزستاناهوازدختر۵۵۵۳
۲داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی زابل | محروم-بومی سیستان وبلوچستانزاهدانپسر۵۸۰۵

آخرین رتبه قبولی رشته داروسازی منطقه سه

منطقهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۳داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی زنجان | محروم-بومی استان زنجانخدابندهپسر۲۸۵۷
۳داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | پردیس خودگردانخویدختر۲۹۲۷
۳داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | پردیس خودگردانکامیاراندختر۳۰۰۴
۳داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس | محروم-بومی هرمزگانمینابپسر۳۰۰۴
۳داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز | محروم-بومی خوزستانرامهرمزپسر۳۰۱۹
۳داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | پردیس خودگردانتربت جامپسر۳۰۶۹
۳داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | پردیس خودگردانآذرشهرپسر۳۱۳۰
۳داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی زابل | محروم-بومی سیستان وبلوچستان (زابل)زابلدختر۵۹۳۶
۳داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی زابل | محروم-بومی سیستان وبلوچستان (زابل)زابلدختر۶۱۱۷
۳داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی زابل | محروم-بومی سیستان وبلوچستان (زابل)زابلپسر۷۱۵۱
۳داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی زابل | محروم-بومی سیستان وبلوچستان (زابل)زابلپسر۸۷۰۹
۳داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی زابل | محروم-بومی سیستان وبلوچستان(ایرانشهر)ایرانشهرپسر۱۲۰۴۴

آخرین رتبه قبولی رشته داروسازی سهمیه ۵%

سهمیهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۵داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | پردیس خودگردانتبریزپسر۱۲۸۲
۵داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری | پردیس خودگردانبابلپسر۱۲۸۴
۵داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | پردیس خودگردانکرمانشاهپسر۱۳۱۹
۵داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی یزد | پردیس خودگردانگناباددختر۱۳۵۶
۵داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی همدان | پردیس خودگردانبابلپسر۱۳۷۵
۵داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی زنجان| پردیس خودگردانمیاندوآبدختر۱۴۳۶
۵داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی کرمان | پردیس خودگردانمشهدپسر۱۴۴۱
۵داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی زابل | ظرفیت مازادقمدختر۱۴۴۸
۵داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس | ظرفیت مازادکرماندختر۱۴۷۸
۵داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | پردیس خودگردانسلماسدختر۱۴۸۵
۵داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی مشهد | پردیس خودگردانشیرواندختر۱۴۹۵
۵داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | محروم-بومی استان کرمانشاهاسلام آبادغربدختر۱۵۸۳
۵داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی یزد | پردیس خودگردانشیرازپسر۱۶۲۱
۵داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی زنجان | محروم-بومی مرکزیاراکپسر۱۶۷۰

آخرین رتبه قبولی رشته داروسازی سهمیه ۲۵%

سهمیهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۲۵داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی شیراز | ظرفیت مازاددهدشتدختر۱۸۸۵
۲۵داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری | پردیس خودگردانگرگانپسر۱۹۱۱
۲۵داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی همدان | پردیس خودگرداندره شهردختر۱۹۶۶
۲۵داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی زابل | روزانهسنندجپسر۱۹۸۶
۲۵داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی یزد | پردیس خودگردانکاشاندختر۱۹۸۶
۲۵داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس | ظرفیت مازادبابلدختر۱۹۹۶
۲۵داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | پردیس خودگرداناهوازدختر۱۹۹۶
۲۵داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی تبریز | پردیس خودگردان-نیمسال دومخویدختر۲۰۱۲
۲۵داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی کرمان | پردیس خودگردانتربت حیدریهدختر۲۰۲۵
۲۵داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی کرمان | پردیس خودگردانبمپسر۲۰۵۹
۲۵داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس | ظرفیت مازادفیروزآبادپسر۲۰۸۱
۲۵داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی همدان | پردیس خودگردانگیلانغربدختر۲۰۹۵
۲۵داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس | ظرفیت مازاداصفهانپسر۲۰۹۷
۲۵داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز | پردیس خودگردانمینودشتدختر۲۱۲۴
۲۵داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز | پردیس خودگرداناهوازدختر۲۱۲۷

انتخاب رشته کنکور

هر داوطلب با توجه به نهایی کردن انتخاب های خود سرنوشت تحصیلی و آینده شغلی خود را تعیین می کند.

تمامی انتخاب های هر فرد رابطه مستقیم به در نظر گرفتن همه جوانب از جمله تعداد شرکت کنندگان و میزان تاثیر سهمیه ها می باشد.

شما می توانید در سایت enkonkur.ir با توجه به رتبه خود دقیق ترین پذیرفته شدگان رشته داروسازی را بر اساس سال قبل مشاهده کنید.

همچنین برای دست یافتن به رشته داروسازی با در نظر گرفتن تمامی جوانب و استفاده از تجربیات مشاوران انتخاب رشته می توانید علاوه بر قطعی شدن انتخاب خود، این مسیر را با دید بازتری دنبال کنید.

مشاوران انتخاب رشته طی تجربیات چندین ساله خود در انتخاب رشته آماده اطلاع رسانی و ارائه تمام تجربیات خود به داوطلبان می باشند.

راه های ارتباطی ما

شماره تماس دفتر رسمی تیم مشاوره انتخاب رشته دات کام : ۰۲۱۴۴۵۱۱۰۵۳

صفحه مجازی تیم مشاوره انتخاب رشته دات کام : entekhabreshteh.official@

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سایر نوشته ها