انتخاب رشته اینترنتی
           انتخاب رشته دات کام
تخصصی ترین مرکز انتخاب رشته کنکور
آخرین رتبه قبولی رشته حقوق

آخرین رتبه قبولی رشته حقوق

فهرست مطالب

آخرین رتبه قبولی رشته حقوق چه رتبه ای می باشد؟

چه کسانی در کنکور ۹۹ در رشته حقوق پذیرفته شدند؟

با توجه به رقابتی که در عرصه کنکور و در نهایت انتخاب رشته داوطلبان انسانی وجود دارد داوطلبان به دنبال اطلاعاتی در رابطه با رشته حقوق هستند.

این اطلاعات تا حدی اهمیت دارد که می تواند یک سال سرنوشت تحصیلی هر فرد را به تعویق بیندازد.

بدین منظور مقاله ای تحت این عنوان برای افزایش اطلاعات داوطلبان نظیر کارنامه و حداقل رتبه قبولی در رشته حقوق قرار داده شده است تا با دید بازتری مسیر انتخاب رشته خود را طی کنید.

اهمیت دانستن و کاربرد آخرین رتبه قبولی

از اهمیت اطلاعات آخرین قبولی رشته حقوق دیگر رشته ها می توان به این نکته اشاره کرد که از کدام منطقه و با چه سهمیه ای پذیرش انجام شده است.

با این اطلاعات می توان به طور نسبی و با تمرکز بیشتری به انتخاب ۱۵۰ کد رشته محل در انتخاب رشته پرداخت.

اما باید دانست رتبه کسب شده در زیر گروه های هر رشته ملاک پذیرش و سنجش داوطلب در انتخاب رشته می باشد.

کارنامه کنکور انسانی

رشته حقوق

از پرطرفدار ترین رشته های انسانی رشته حقوق می باشد که داوطلبان زیادی تمایل به تحصیل در این رشته را دارند.

حقوق از آن دسته از رشته ها می باشد که طیف گسترده ای را در بر دارد اما به طور کل می توان به گرایش عمومی و اختصاصی، جزا و جرم شناسی اشاره کرد.

با توجه به این که رشته حقوق با روانشناسی، جامعه شناسی و علومی همچون فلسفه مرتبط می باشد فرد باید از مهارت گفتاری بالایی برخوردار بوده و در دروسی همچون زبان و ادبیات فارسی مهارت بالایی داشته باشد.

آیا می دانید چه افرادی مناسب رشته حقوق می باشند؟

وظایف حقوقدان چیست؟

رشته حقوق چه برتری به دیگر رشته ها خواهد داشت؟

از معایب رشته حقوق چه می دانید؟

بازار کار رشته حقوق چگونه است؟

شماره تماس انتخاب رشته دات کام

آخرین رتبه قبولی رشته حقوق منطقه یک

منطقهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۱کارشناسی ارشدپیوسته معارف اسلامی وارشادفقه ومبانی حقوق اسلامی|دانشگاه امام رضا/ع /-مشهد/غیرانتفاعی / | غیر انتفاعیمشهدپسر۱۰۹۸۲
۱حقوق|دانشگاه پیام نوراستان تهران -مرکزورامین | پیام نورتهراندختر۱۱۳۰۷
۱حقوق|دانشگاه پیام نوراستان تهران -واحدشهرجدیدپردیس | پیام نورشیرازپسر۱۱۴۰۰
۱حقوق|دانشگاه پیام نوراستان تهران -مرکزدماوند | پیام نورتهرانپسر۱۲۲۷۹
۱حقوق|دانشگاه پیام نوراستان تهران -واحدشهرجدیدپردیس | پیام نورتهراندختر۱۲۳۵۳
۱حقوق|دانشگاه پیام نوراستان البرز-واحدماهدشت | پیام نورتهراندختر۱۲۳۹۶
۱حقوق|دانشگاه پیام نوراستان تهران -مرکزپاکدشت | پیام نورتبریزدختر۱۳۱۶۱
۱حقوق|دانشگاه پیام نوراستان تهران -مرکزدماوند | پیام نورتهرانپسر۱۳۶۹۱
۱حقوق|دانشگاه پیام نوراستان تهران -مرکزحسن اباد | پیام نورتهراندختر۱۳۷۱۳
۱حقوق|دانشگاه پیام نوراستان تهران -واحدبهارستان رباطکریم | پیام نورتهراندختر۱۴۰۳۷
۱حقوق|دانشگاه پیام نوراستان تهران -مرکزپرند | پیام نورتهرانپسر۱۴۷۴۳
۱حقوق|دانشگاه پیام نوراستان تهران -مرکزحسن اباد | پیام نورتهراندختر۱۵۱۵۴
۱حقوق|دانشگاه پیام نوراستان تهران -مرکزورامین | پیام نورتهرانپسر۱۵۵۰۶
۱فقه وحقوق اسلامی|دانشگاه شهیدمطهری | روزانه-بومی سیستان وبلوچستانزاهدانپسر۱۶۳۸۸
۱حقوق|دانشگاه پیام نوراستان تهران -واحدپیشوا | پیام نورتهراندختر۱۸۱۱۱
۱فقه وحقوق حنفی|دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی | غیر انتفاعیتهراندختر۲۱۵۶۵

آخرین رتبه قبولی رشته حقوق منطقه دو

منطقهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۲حقوق|دانشگاه پیام نوراستان تهران -واحداسلامشهر | پیام نوراسلام‌شهردختر۲۴۹۷۵
۲حقوق|دانشگاه پیام نوراستان تهران -واحدشهرجدیدپردیس | پیام نورباغستانپسر۲۵۱۵۸
۲حقوق|دانشگاه پیام نوراستان تهران -مرکزحسن اباد | پیام نورورامینپسر۲۶۰۳۷
۲حقوق|دانشگاه پیام نوراستان تهران -مرکزورامین | پیام نورورامیندختر۲۶۰۵۷
۲حقوق|موسسه غیرانتفاعی شاندیز-مشهد | غیر انتفاعیقوچانپسر۲۶۰۹۸
۲حقوق|دانشگاه پیام نوراستان تهران -واحدملارد | پیام نورشهریارپسر۲۷۵۶۹
۲حقوق|دانشگاه پیام نوراستان البرز-واحدماهدشت | پیام نورکرجپسر۲۸۱۱۸
۲حقوق|دانشگاه پیام نوراستان تهران -واحدملارد | پیام نورشهریارپسر۲۹۱۰۶
۲حقوق|موسسه غیرانتفاعی خراسان -مشهد | غیر انتفاعیکاشمرپسر۳۰۲۳۴
۲حقوق|دانشگاه پیام نوراستان تهران -مرکزپاکدشت | پیام نورخرمدرهدختر۳۰۳۳۴
۲حقوق|دانشگاه پیام نوراستان تهران -مرکزپرند | پیام نوراسلام‌شهردختر۳۱۳۹۵
۲فقه وحقوق شافعی|دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی | غیر انتفاعیسنندجدختر۳۱۴۹۴
۲حقوق|دانشگاه پیام نوراستان تهران -واحدشهرجدیدپردیس | پیام نورکرجدختر۳۲۷۲۴
۲حقوق|دانشگاه پیام نوراستان تهران -مرکزحسن اباد | پیام نورشهریارپسر۳۵۷۸۴
۲حقوق|دانشگاه پیام نوراستان کرمانشاه -مرکزکرمانشاه | پیام نورکرمانشاهپسر۳۸۵۶۰
۲فقه وحقوق شافعی|دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی | غیر انتفاعیسنندجدختر۳۹۲۰۰
۲حقوق|موسسه غیرانتفاعی بینالود-مشهد | غیر انتفاعیبجنورددختر۳۹۶۹۱

آخرین رتبه قبولی رشته حقوق منطقه سه

منطقهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۳حقوق|دانشگاه غیرانتفاعی شهیداشرفی اصفهانی -اصفهان | غیر انتفاعیفلاورجاندختر۴۱۱۸۷
۳حقوق|دانشگاه پیام نوراستان تهران -واحدملارد | پیام نورشهر قدسدختر۴۲۳۰۸
۳حقوق|موسسه غیرانتفاعی صدرالمتالهین -تهران /ویژه برادران / | غیر انتفاعیکرجپسر۴۴۳۵۵
۳کارشناسی ارشدپیوسته معارف اسلامی وارشادفقه ومبانی حقوق اسلامی|دانشگاه امام رضا/ع /-مشهد/غیرانتفاعی / | غیر انتفاعیمشهددختر۴۶۵۰۳
۳حقوق|موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند | غیر انتفاعیشهر قدسپسر۴۷۵۹۹
۳فقه وحقوق حنفی|دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی | غیر انتفاعیمشهددختر۴۹۱۳۶
۳فقه ومبانی حقوق اسلامی|دانشگاه ایلام | نوبت دومبدرهدختر۵۰۰۳۷
۳فقه ومبانی حقوق اسلامی|دانشگاه ولایت -ایرانشهر | روزانهسیب سوران و مهرستاندختر۵۰۳۴۴
۳حقوق|دانشگاه پیام نوراستان تهران -واحدلواسانات | پیام نورتهراندختر۵۲۴۰۹
۳حقوق|دانشگاه پیام نوراستان تهران -مرکزحسن اباد | پیام نورملاردپسر۵۶۱۰۵
۳فقه وحقوق شافعی|دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی | غیر انتفاعیشهر قدسپسر۶۰۰۹۶
۳حقوق|موسسه غیرانتفاعی بینالود-مشهد | غیر انتفاعیچنارانپسر۶۷۰۱۶
۳حقوق|موسسه غیرانتفاعی شاندیز-مشهد | غیر انتفاعیمشهددختر۶۹۱۰۷
۳فقه وحقوق امامی|دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی | غیر انتفاعیزابلپسر۷۰۵۴۶
۳حقوق|موسسه غیرانتفاعی شاندیز-مشهد | غیر انتفاعیتربت جامپسر۸۳۱۶۹
۳فقه وحقوق شافعی|دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی | غیر انتفاعیدهگلاندختر۹۳۶۱۳
۳فقه وحقوق شافعی|دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی | غیر انتفاعیخدابندهپسر۱۱۵۶۳۲

آخرین رتبه قبولی رشته حقوق سهمیه ۵%

سهمیهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۵فقه ومبانی حقوق اسلامی|دانشگاه ولایت -ایرانشهر | روزانهبابلپسر۹۱۷۴
۵حقوق|دانشگاه زابل | روزانهزاهداندختر۹۳۳۲
۵فقه ومبانی حقوق اسلامی|دانشگاه شهیدباهنر-کرمان | نوبت دومجهرمدختر۹۳۳۲
۵حقوق|دانشگاه پیام نوراستان تهران -واحدلواسانات | پیام نورتهرانپسر۹۷۲۴
۵فقه وحقوق شافعی|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانهسنندجدختر۱۰۴۴۶
۵فقه ومبانی حقوق اسلامی|دانشگاه ایلام | نوبت دومآبدانانپسر۱۰۵۳۶
۵فقه ومبانی حقوق اسلامی|دانشگاه ولایت -ایرانشهر | نوبت دومیاسوجدختر۱۱۱۵۴
۵حقوق|دانشگاه پیام نوراستان تهران -واحدشهرجدیدپردیس | پیام نورتهراندختر۱۱۴۳۸
۵حقوق|موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند | غیر انتفاعیاسلام‌شهرپسر۱۱۵۵۲
۵حقوق|دانشگاه پیام نوراستان تهران -واحدشهریار | پیام نوراردبیلپسر۱۱۶۳۰
۵حقوق|موسسه غیرانتفاعی بینالود-مشهد | غیر انتفاعیاراکدختر۱۱۷۱۹
۵حقوق|دانشگاه پیام نوراستان کرمان -مرکزکرمان | پیام نوربمپسر۱۲۸۶۶
۵حقوق|موسسه غیرانتفاعی شاندیز-مشهد | غیر انتفاعیفردیسپسر۱۳۴۱۴
۵فقه وحقوق امامی|دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی | غیر انتفاعیقائم شهرپسر۱۴۳۶۲
۵حقوق|دانشگاه پیام نوراستان خوزستان -مرکزاهواز | پیام نوراهوازدختر۱۴۸۸۷
۵حقوق|موسسه غیرانتفاعی شاندیز-مشهد | غیر انتفاعیمشهدپسر۱۴۹۹۰
۵حقوق|دانشگاه پیام نوراستان خوزستان -مرکزاهواز | پیام نوراهوازپسر۱۵۶۶۸
۵حقوق|دانشگاه پیام نوراستان تهران -واحدشهریار | پیام نوریزدپسر۱۶۱۶۲

آخرین رتبه قبولی رشته حقوق سهمیه ۲۵%

سهمیهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۲۵حقوق|دانشگاه کردستان -سنندج | نوبت دومسروآباددختر۲۲۷۰
۲۵حقوق|دانشگاه پیام نوراستان اذربایجان شرقی -مرکزتبریز | پیام نورمراغهدختر۲۲۹۰
۲۵حقوق|دانشگاه امام رضا/ع /-مشهد/غیرانتفاعی / | غیر انتفاعیمشهدپسر۲۳۱۸
۲۵فقه ومبانی حقوق اسلامی|دانشگاه سیستان وبلوچستان -زاهدان | روزانهزاهداندختر۲۳۳۸
۲۵حقوق|دانشگاه مفید-قم /غیرانتفاعی / | غیر انتفاعیقمپسر۲۴۷۳
۲۵حقوق|دانشگاه پیام نوراستان کرمان -مرکزکرمان | پیام نورکرماندختر۲۶۰۰
۲۵حقوق|دانشگاه پیام نوراستان اصفهان -مرکزاصفهان | پیام نوراصفهانپسر۲۶۳۷
۲۵حقوق|موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند | غیر انتفاعیتهراندختر۲۶۴۴
۲۵حقوق|دانشگاه پیام نوراستان کرمان -مرکزکرمان | پیام نورشهربابکدختر۲۶۵۸
۲۵حقوق|دانشگاه غیرانتفاعی شهیداشرفی اصفهانی -اصفهان | غیر انتفاعیاصفهانپسر۳۰۲۳
۲۵حقوق|موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند | غیر انتفاعیرودهندختر۳۰۳۲
۲۵حقوق|دانشگاه مفید-قم /غیرانتفاعی / | غیر انتفاعیقمدختر۳۴۵۲
۲۵حقوق|دانشگاه غیرانتفاعی شهیداشرفی اصفهانی -اصفهان | غیر انتفاعیخمینی شهرپسر۳۷۴۳
۲۵حقوق|دانشگاه غیرانتفاعی شهیداشرفی اصفهانی -اصفهان | غیر انتفاعیاصفهاندختر۳۸۸۳
۲۵حقوق|دانشگاه پیام نوراستان فارس -مرکزشیراز | پیام نورکرمانپسر۴۱۸۷
۲۵حقوق|دانشگاه امام رضا/ع /-مشهد/غیرانتفاعی / | غیر انتفاعیمشهدپسر۴۳۲۱
۲۵حقوق|دانشگاه پیام نوراستان فارس -مرکزشیراز | پیام نورسعادت شهرپسر۴۵۵۴

انتخاب رشته کنکور

هر داوطلب با توجه به نهایی کردن انتخاب های خود سرنوشت تحصیلی و آینده شغلی خود را تعیین می کند.

تمامی انتخاب های هر فرد رابطه مستقیم به در نظر گرفتن همه جوانب از جمله تعداد شرکت کنندگان و میزان تاثیر سهمیه ها می باشد.

شما می توانید در سایت enkonkur.ir با توجه به رتبه خود دقیق ترین پذیرفته شدگان رشته حقوق را بر اساس سال قبل مشاهده کنید.

همچنین برای دست یافتن به رشته حقوق با در نظر گرفتن تمامی جوانب و استفاده از تجربیات مشاوران انتخاب رشته می توانید علاوه بر قطعی شدن انتخاب خود، این مسیر را با دید بازتری دنبال کنید.

مشاوران انتخاب رشته طی تجربیات چندین ساله خود در انتخاب رشته آماده اطلاع رسانی و ارائه تمام تجربیات خود به داوطلبان می باشند.

راه های ارتباطی ما

شماره تماس دفتر رسمی تیم مشاوره انتخاب رشته دات کام : ۰۲۱۴۴۵۱۱۰۵۳

صفحه مجازی تیم مشاوره انتخاب رشته دات کام : entekhabreshteh.official@

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سایر نوشته ها